Internasjonal pris til BI-forsker

Morten Huses forskning får internasjonal anerkjennelse for å vise hvordan likestilling i norske styrer kan øke verdiskapningen.

LIKEMENN GIR VERDI: Morten Huse og Sabina Nielsens forskning bruker unike norske data for å vise hvordan kvinner som behandles likeverdig med sine mannlige styrekolleger gir verdifulle bidrag til styrets arbeid. (Illustrasjonsfoto)
Publisert: Publisert:

Professor Morten Huse ved BI får den internasjonale forskningsprisen Best Paper-Award for sin forskning på hvordan kvinnenes inntog i styrene påvirker styrearbeidet.

Artikkelen har Huse skrevet sammen med forsker Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School.

Juryen fremhever at Huse og Nielsen har brukt unike data fra Norge, som innførte loven om 40 prosent kvinneandel i 2006, og at kvinners bidrag i styrearbeid er et tema som står høyt på internasjonale dagsorden.

Deres forskning viser at bedrifter som greier å kvitte seg med kjønnsstereotypier kan øke verdiskapningen, hvis styret behandler sine kvinnelige kolleger som likemenn.

LES OGSÅ: - Jobber smartere med flere kvinner

Kvinner kan bli verdifull ressurs

Når kvinner blir tatt imot som likeverdige styremedlemmer påvirker de styrearbeidet positivt og bidrar til bedre beslutninger, ifølge forskningen.

- For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse.

Forskerne Huse og Nielsen har intervjuet 392 styremedlemmer i 120 bedrifter i Norge som har kvinner i styret.

LES OGSÅ: Likeverd i styret gir verdi

Gir gode beslutninger

Undersøkelsen viser at den økte andelen kvinner i styrene gjør styrets beslutningsprosesser bedre fordi de har andre verdier og erfaringer med seg inn i styrearbeidet enn menn, viser Huses undersøkelser.

Likevel er det ikke alle styrer har tatt imot kvinnelige medlemmer som likeverdige etter at loven om 40 prosent kvinneandel trådte i kraft i 2006.

Mange rammes av stereotypier om hvordan kvinner opptrer i styrerommet, skriver forskning.no.

Publisert:
Gå til e24.no