Student med jobb? Dette er dine rettigheter

Skal du jobbe ved siden av studiene, må du sjekke hvilke rettigheter du har. Du skal i hvert fall ha arbeidskontrakt!

SKRIFTLIG: Alle har krav på arbeidskontrakt. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Publisert:

De fleste studenter jobber ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Selv om du «bare» har en ekstrajobb eller vikar-jobb, har du rettigheter.

På jakt etter ny jobb?

Skal du skaffe deg jobb er en god CV alfa og omega.

Les her hvordan du skiver en god CV

.

Last ned mal til CV her

Husk kontrakt

Uansett hvor mye eller lite du jobber har du rett på en arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten bør inneholde opplysninger om lønn, arbeidstid, prøvetid og andre betingelser.
Husk at arbeidskontrakten ikke er bindende før den er undertegnet av begge parter. Dersom arbeidsgiver ikke gir deg kontrakt, kan du

laste ned en standardkontrakt fra arbeidstilsynet

.

Mange henvendelser

Pressekontakt Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet opplyser til Dine Penger at Arbeidstilsynets svartjeneste får mange henvendelser fra unge arbeidstakere og også deres foreldre.
- Mange tar kontakt angående lengden på arbeidstiden og lønnen, og særlig mange henvendelser får vi om at feriepenger ikke blir utbetalt i henhold til loven, sier Hernes.
Relevant opplæring - eller manglende sådan - er det også mange som ringer om.
- Det kan være spørsmål knyttet til jobber der det er forskjellig type risiko, for eksempel bensinstasjoner og gatekjøkken som kan blir ranet, sier Hernes.
- Men det gjelder også yrker med tunge løft, der det brukes maskinelt utstyr og lignende, påpeker Hernes.
Arbeidstilsynets svartjeneste finner du på telefon 815 48 222.

Ikke jobb for mye

Mottar du stipend og lån fra Lånekassen kan du ikke tjene så mye du vil.
Lånekassens inntektsgrense for kalenderåret 2010 er på 136.061 kroner, dersom du har studiestøtte hele året. Tjener du mer enn dette, blir du trukket i utdanningsstipendet.

Les mer:

8 av 10 lønnskroner kan forsvinne

25.600 studenter fikk redusert stipend på grunn av høy inntekt, fem prosent flere enn i 2007, viste Lånekassens kontroll høsten 2009.
Tilsvarende kontroll for 2009 blir foretatt til høsten når skatteoppgjøret er klart.

Overtid/nattarbeid

Pass på at du får betalt for overtid. Du skal ha minst 40 prosent i tillegg til lønnen når du jobber overtid. Det vil si når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka.
Disse bestemmelsene gjelder ikke for særlig uavhengige stillinger, men dette får betydning for svært få sommerjobber.

Pause

Du har krav på 30 minutters pause dersom du jobber vanlig arbeidsdag på 8 timer. Jobber du mer enn fem og en halv time per dag, har du krav på mindre pauser.

Feriepenger

Feriepengene skal være 10,2 prosent av lønnen, eller 12 prosent dersom du er ansatt i bedrift med tariffavtale.
Feriepengene kommer i tillegg til lønnen, og blir som regel utbetalt sammen med siste lønnsutbetaling for sommerjobber.

Les mer:

Så mye feriepenger skal du ha

Sykepenger

Dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag.
De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få rett til sykepenger.
Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, er det nok med egenmelding hvis du ikke er syk i mer enn tre kalenderdager sammenhengende. Dette gjelder for fire enkelttilfeller av sykdom i løpet av 12 måneder.
Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet (IA = Inkluderende Arbeidsliv), kan du bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager.
Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på.
Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold.

Publisert:

Her kan du lese mer om