- Kvinnekvotering eneste løsning

Kvinner er nærmest usynlig i næringslivet i Italia. - Kvotering etter norsk modell må til, mener styre-ekspert.

SAMLER STYRE-EKSPERTER: BI arrangerer internasjonal workshop om kvinnekvotering i styrer.
  • Renate Sæle
Publisert:

Italia er en av de største sinkene i Europa når det gjelder kvinner i ledende posisjoner og kvinners deltakelse i arbeidslivet generelt.

- Bare 47 prosent av kvinnene er i arbeid og kvinnerepresentasjonen i styrer er 6 prosent, sier Marina Brogi til E24.

Hun er professor ved La Sapienca universitetet i Roma og ekspert på styrearbeid.

Brogi er en av mange forskere som har fattet interesse for den norske loven som sikrer minst 40 prosent kvinneandel i ASA-styrer.

Nå ønsker hun Italia skal gjøre som Norge fordi Italias økonomi vanskeliggjør satsing på barnehager og andre tiltak som gir kvinner lettere innpass i næringslivet.

- Mer kvinnevennlig

- Den eneste måten å gjøre kvinner mer involvert

TRENGER KVOTERING: Forsker Marina Brogi mener kvinnekvotering i styrer er gunstig for Italia.

på er å kopiere Norge og forandre disse tingene fra toppen ved å introdusere flere kvinner i styrer. Dette vil fremme mer kvinnevennlig miljø i selskapene, uten at det krever offentlige midler, sier hun.

Den store interessen den norske loven har møtt i utlandet gjør at professor Morten Huse, en av Norges fremste forskere på feltet, har tatt initiativ til et internasjonalt seminar om erfaringer med den norske lovgivingen på BI 2. mars.

- Det er stor interesse for den norske loven i utlandet, både blant politikere, praktikere, forskere og lobbyister, sier initiativtaker Huse til E24.

Les også:

Frankrike innfører kjønnskvotering i styrerLikestilling ikke viktigstKvinner skviser unge menn ut av styrerommene

- Liker ikke tanken

Nå diskuteres en lov som skal sikre minst 30 prosent kvinneandel i børsnoterte selskaper i Italia.

- De fleste kvinner liker ikke tanken på kvotering, men mange er nå enig i at det er eneste måten å endre ting på, sier den italienske forskeren.

Professor Katrin Hansen ved Gelsenkirchen-universitetet i Tyskland kommer også til workshop i mars.

Hun mener Norge inspirerer, men en blåkopi av norsk lovgiving er ikke veien å gå for Tyskland.

- I Tyskland har det vært en lang og svært kontroversiell debatt om kvotering. Jeg er blant de som har vært motstander. For ti år siden trodde mange politikere, og jeg selv, på at dette ville regulere seg selv. Men ingenting har skjedd, sier hun til E24.

Maskuline kvinner

Hun mener det ikke hersker tvil om at kvinner er kompetente nok til styrearbeid.

Men Hansen er interessert i problemstillingen også fordi det stiller spørsmål ved hva som er maskuline og feminine verdier og egenskaper.

- Å involvere flere kvinner med en tradisjonell bakgrunn og verdier nær de som blir sett på som tradisjonelt «maskuline», vil ikke føre til større mangfold, påpeker hun.

Flere saker på E24 Jobb

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Ønsker ikke kvotering av kvinnesjefer

  2. Studie: Kvoteringslov ga ikke flere kvinnelige toppsjefer

  3. Internasjonal pris til BI-forsker

  4. Likeverd i styret gir verdi

  5. Syv av ti ledere i Norges største selskaper er menn