Mangel på kvalifiserte kvinner

Flere kvinnelige enn mannlige styregrossister kan skyldes mangel på kvalifiserte kvinner.

DÅRLIG UTVIKLING: Etter kravet om kvinnekvotering har flere selskaper fått en dårligere langsiktig økonomisk utvikling.

Istock
  • Mari Gisvold Garathun - Teknisk Ukeblad
Publisert: Publisert:

Etter kravet om kvinnekvotering i norske allmennaksjeselskaper (ASA) har nå alle de store ASA-styrene et minimum av 40 prosent kvinner. De kjønnskvoterte styrene fremstilles som en internasjonal suksesshistorie, både for likestilling, demokrati og selskapenes lønnsomhet, skriver forskning.no

Forskning gjort ved University og Michigan viser derimot at dette ikke er hele sannheten.

Hvis kvinner og menn har de samme kvalifikasjonene, burde selskapene som foretok de største utskiftningene på sikt ha minst like høy verdiskapning som selskapene som kunne beholde sitt styre mer eller mindre uforandret. Slik er det ikke.

Forskerne Kenneth R. Ahern og Amy K. Dittmar har gjennomført en studie som viser at de børsnoterte selskapene som måtte foreta de største utskiftningene i styret på grunn av kvoteringsregelen, har hatt en dårligere langsiktig økonomisk utvikling enn de selskapene som ble lite berørt av regelen.

Flest kvinnelige styregrossister

I 2001 var det 19 menn, og ingen kvinner som hadde fire eller flere styreverv i ASA-ene. Syv år senere var det fortsatt 19 personer med fire eller flere styreverv i ASA’ene, blant disse finner vi nå seks menn og 13 kvinner.

Professor ved BI, John Christian Langli, sier årsaken til den store økningen i kvinnelige styregrossister kan skyldes mangel på kvalifiserte kvinner.

- Hvis det skyldes mangel på kvalifiserte kvinner vil de som er best kvalifiser, være så etterspurte at de blir sittende i mange styrer. Dermed vil vi få flere kvinnelige enn mannlige styregrossister, sier han til forskning.no.

Dersom menn og kvinner var like godt kvalifisert for styreverv, skulle vi ifølge professoren kunne ha forventet at kvinneandelen i ASA-styrene ville gått mot 50 prosent.

LES OGSÅ:

Ledere sitter trygt etter konkurser

Publisert:

Flere artikler

  1. - Likestillingen har ikke nådd inn i alle styrerom...

  2. - For enkelt å gi kjønnskvotering skylden for lavere lønnsomhet

  3. Betalt innhold

    Er kjønnskvotering bra for business?

  4. Den best kvalifiserte er som regel en mann?

  5. Studie: Kjønnskvotering ingen effekt på lønnsomhet