Lag pengeregler i bokollektivet

Bor du sammen med studievenner eller kompiser? Lag skikkelige kontrakter og husregler for kollektivet. Da slipper du at vennskapet ryker, eller at du må ta ansvar for romkameratens ubetalte husleie.

BO SAMMEN: Mange synes det er ok å bo sammen med flere i studietiden. Men dette kan også by på problemer, enten du flytter sammen med gode venner eller får ukjente romkamerater. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert:

Mange som begynner studentlivet til høsten, har kanskje allerede begynt å lete etter et sted å bo.
Er du en av dem som ønsker en tryggere start på livet i storbyen ved å flytte sammen med en venn eller venninne - eller flere ukjente, bør du absolutt lese videre.
LES OGSÅ:Det lønner seg å leie hybel NÅ
Dele på utgiftene
Å bo i kollektiv kan både være sosialt og økonomisk gunstig. Dersom dere leier flere sammen, kan dere sannsynligvis få råd til større boltreplass og kanskje også en bedre beliggenhet enn om dere skulle ha leid hver for dere.
I tillegg kan dere dele på utgifter som for eksempel strøm og bredbånd, og kanskje også mat.
Lag kontrakt
For å unngå konflikter og økonomiske tap, er det viktig at du har skriftlige avtaler både med utleier og med de andre i bofellesskapet.


- Den største utfordringen for et bofellesskap oppstår oftest når en av leietakerne flytter ut, sier daglig leder ved Utleiemeglerens kontor på Grønland i Oslo, Magnus Wennberg.
Hans anbefaling er å lage en ny skriftlig kontrakt mellom alle beboerne i kollektivet og utleier.
- Alternativet er at hun som flytter inn skrives inn i den kontrakten som allerede eksisterer, og på den måten påtar seg de samme forpliktelser som den som flyttet ut hadde overfor utleier og de andre beboerne, råder Wennberg.
Det finnes tre måter å inngå husleiekontrakt på når du skal leie i bofellesskap:
1)Utleier kan inngå individuelle kontrakter med hver enkelt leietager:
Din andel av depositumet skal da stå på separat konto, og det er huseier som er ansvarlig for å følge opp at den enkelte oppfyller sine forpliktelser. Fordelen ved denne typen kontrakt er at du ikke er ansvarlig for dine samboeres eventuelle pengerot.
2) Alle leietagernes navn kan føres på en felles kontrakt:
I dette tilfellet er leietagerne solidarisk ansvarlige for hverandre med tanke på leie og vedlikehold. Dersom en av partene ikke betaler husleie, kan huseier kreve leien fra de andre, og de må så søke erstatning fra den som har unnlatt å betale.
Dette representerer en trygghet for utleieren, men kan være en ulempe for deg dersom du har betalingsudyktige samboere.
3) En av leietagerne kan stille som ansvarlig for fellesskapet: Utleieren har ofte et ønske om at en person skal stå som ansvarlig, slik at han bare har en kontaktperson å forholde seg til. Tenk deg om et par ganger før du påtar deg ansvaret, du står da som personlig ansvarlig dersom dine samboere unnlater å betale leie.
Dersom dette likevel blir resultatet, sørg for å inngå kontrakter med hver enkelt av dine samboere.
Det kan det være en idé å opprette separate depositumskontoer for hver leietager med deg selv som utleier. Da kan du trekke husleia derfra dersom noen skulle unnlate å betale.
Ettersom dette blir en form for framleie kan du også spesifisere kortere oppsigelsestid enn de vanlige tre månedene, grunnet tett boform.
LES OGSÅ:Leieprisrekord på småleiligheter
Sett deg grundig inn i kontrakten
Uansett hvilken type kontrakt dere velger, er det viktig at alle beboerne setter seg grundig inn i kontraktsforholdene, og tenker gjennom ansvarsforholdene.
PRØV DINE PENGERS «EIE ELLER LEIE»-KALKULATOR
Velg tidsubestemt kontrakt
Du bør unngå tidsbestemt kontrakt, da den normalt ikke kan sies opp og tre år er vanlig minimumsvarighet. For studenter er det ofte mest hensiktsmessig å inngå en tidsubestemt kontrakt som løper til den blir sagt opp. Da har du et sterkt oppsigelsesvern og utleier kan ikke kaste deg ut uten saklig grunn.
Det er vanlig med tre måneders oppsigelsestid, og en oppsigelse må begrunnes og ikke virke urimelig for leietageren.
Dersom man velger å si opp kontrakten, er det viktig å huske på at depositum og leie er bundet gjennom oppsigelsestiden, det lønner seg derfor å planlegge nøye så man ikke blir sittende med to husleier.
Husregler
Wennberg mener at det kan være greit i et kollektiv å også lage noen interne husregler som også tar for seg de tingene som ikke har noe å gjøre med selve utleieforholdet, men det som betyr noe i hverdagslivet til beboerne.
- Dette kan for eksempel være regler som omhandler hvordan man skal forholde seg til overnattingsgjester og kjærester i bofellesskapet. Man bør også ha klare avtaler på hvordan man gjør det, dersom noen flytter ut. Alle bør være enige om at en bestemt person skal flytte inn i stedet, sier Wennberg.
Løser problemene selv
Men han påpeker at i så å si alle tilfeller klarer de å ordne opp i problemene innad i bofellesskapet, og at det er veldig sjelden at Utlemegleren må gå inn for å ordne opp.
- Noen vennskap nok kan gå i stykker på grunn av at man har valgt å bo sammen. Det er mye som skjer i løpet av studieårene. Men det er også flere fordeler ved å leie flere sammen, og mange av leilighetene - for eksempel større leiligheter på Frogner- hadde nok ikke vært så lett å få leid ut uten kollektivene, tror Wennberg.
Dine Pengers husleiekontrakt
Dine Penger har utarbeidet en standardkontrakt for husleieavtaler. Kontrakten regulerer de forholdene der partene har mulighet til å velge alternativer eller avvike loven.

Du finner kontrakten her!

Publisert:

Her kan du lese mer om