«Kan jeg nekte å jobbe overtid?»

Innsender jobber så mye ekstra at det går på bekostning av livskvaliteten. Når er det greit å si nei? 

SLITEN: Arbeidstakere kan fritas fra å arbeide ut over avtalt arbeidstid av for eksempel helsemessige eller sosiale grunner, ifølge Jobbekspertene.
Publisert:

Spørsmål:

Arbeidsgiveren min gir meg så mange oppgaver at jeg ofte blir nødt til å jobbe utover kveldene og i helgene.

I begynnelsen syntes jeg det var greit, men nå som jeg har fått barn og er litt eldre, kjenner jeg at det går på bekostning av livskvaliteten å føle at jeg aldri får helt fri fra jobb.

Jeg er en alminnelig ansatt, og har ingen lederstilling, eller liknende. Kan jeg nekte å jobbe overtid?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Arbeid ut over avtalt arbeidstid skal ikke finne sted med mindre det foreligger et tidsavgrenset og særskilt behov for det.

Dersom dette er «fast praksis» på din arbeidsplass, kan det gi grunn til å undersøke nærmere om arbeidsgiver har adgang til å pålegge deg å jobbe så mye som du beskriver.

Her kjenner jeg imidlertid ikke saken din godt nok til å konkludere. Du skal fritas fra å arbeide ut over avtalt arbeidstid dersom du ber om dette på grunn av helsemessige eller vektige sosiale grunner.

Vektige sosiale grunner kan etter omstendighetene være forsørgeransvar for små barn. Jeg foreslår at du tar dette opp med din arbeidsgiver, og ber om at arbeidet blir bedre tilrettelagt for deg slik at overtiden kan begrenses.

Svar fra Svànaug Bergland:

Spørsmålet ditt viser at folks ønskede jobb/fritid balanse endrer seg i over tid. Endringer i privatlivet, som å få barn og bli eldre, men også andre forhold, medfører gjerne behov for endringer i jobblivet.

Det kan av og til være vanskelig for en arbeidsgiver å vite om slike endringer dersom medarbeideren ikke selv varsler om det. I velfungerende medarbeidersamtale-opplegg har man gjerne slike temaer på den faste agendaen slik at begge parter har mulighet til å ta opp og diskutere gode løsninger, i god tid.

Det går selvsagt også fint å ta dette opp med lederen når som helst. Av spørsmålet ditt kan det se ut som du har jobbet mye overtid over en lengre periode.

Det får meg også til å lure på om arbeidsgiveren din kanskje burde tenke på å øke kapasiteten innenfor ditt arbeidsområde. Over kortere perioder kan det nok være fornuftig å benytte overtidsarbeid.

Men dersom kapasitetsbehovet vedvarer over tid, er dette en dyr og oftest lite ønskelig løsning. Ta en god prat med lederen din så burde dette kunne la seg ordne.

Les også

Jobbekspertene: Hvordan sier vi opp en ansatt som sykemelder seg før hvert oppsigelsesmøte?

Les også

Jobbekspertene svarer: En ansatt bruker egenmelding hver mandag. Kan vi reagere på dette?

Les også

Jobbekspertene svarer: Kan vi forby tidligere ansatte å kontakte kundene våre?

Les også

Jobbekspertene svarer: Kan jeg nekte å sitte i åpent kontorlandskap?

Les også

Jobbekspertene svarer: «Er det lov å søke etter en spesiell aldersgruppe i en jobbutlysning?»

Les også

Jobbekspertene svarer: «Sjefen mobber meg, hva bør jeg gjøre?»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om