Slik kåres Ledertalentene 2019

Lurer du på hvordan prosessen med å kåre «årets ledertalent» foregår? Her er en forklaring.

ÅRETS LEDERTALENT: Haugesunderen Pablo Barrera i Yara ble kåret til årets ledertalent i 2018. Hvem vinner i 2019?
Publisert:

Kåringen er tipsbasert, og du har mulighet til å tipse inn hvem du vil gjennom sommeren, frem til deadline settes i slutten av august - så fremt det er snakk om en leder i det private næringsliv under 35 år, det vil si født 1.1.1984 eller senere.

Kåringen skal ende i en toppliste på 100 navn, hvorav topp ti premieres, og hvorav den øverste er «årets ledertalent 2019».

Kjenner du et ledertalent? Tips oss her!

Kåringen er også delt i åtte underkategorier, hvor det skal kåres én vinner i hver av dem: Årets innovatør, brobygger, drivkraft, rådgiver, salsgleder, økonomihode, samfunnsbygger og markedsfører.

Vinnerne av kategoriene avsløres via artikler på E24, én etter én, i dagene ledende opp mot 6. desember - hvor til slutt topp 100 og selve vinneren avsløres, under et større arerangement i lokalene til vår samarbeidspartner DNV-GL i Oslo.

Hovedkåringen har ett sett med kriterier, som går på generell ledelseskompetanse - mens underkategoriene har mer fagspesifikke kriterier. Det er altså mulig å gjøre det bra på topplisten men ikke nå helt opp i underkategorien du er satt i, og vice-versa.

Full diskresjon!

Kandidaten må ha personal- og/eller økonomiansvar i en privat bedrift, unntaket er i kategorien for sosiale entreprenører hvor vi tillater ansatte i offentlige organisasjoner, medlemsorganisasjoner etc.

I noen sjeldne tilfeller kan ansatte i hel- og halvoffentlige institusjoner godkjennes, så fremt deres jobb er av forretningsmessing art (feks i NBIM e.l.)

Kandidatene må være noske statsborgere, eller eventuelt utenlandske som har jobbet minst tre år sammenhengende i en norsk bedrift.

Slik gikk det i fjor: Sjekk topplisten for 2018 her!

Når kandidater tipses inn ber vi om at det oppnevnes to referanser, hvorav minst én må være på nåværende arbeidssted. Vi ber også om kontaktdetaljer på både kandidat og referanser. Dette fordi disse skal kontaktes senere i prosessen.

Det er viktig for oss å pressisere at alle som tipser bli behandlet med full diskresjon, og at navnet holdes anonymt - også for kandidaten som du tipser inn.

Det er også viktig å stresse at alle opplysninger som samles inn kun benyttes til arbeidet med kåringen.

FINALE: I starten av desember er premieutdelingen - på et større arrangement i lokalene til vår samarbeidspartner DNV-GL. Her fra fjorårets prisutdeling.

En hektisk høst

Når tipsdeadline settes i august kontaktes alle referansene, som får et skjema hvor de skal rangere kandidatene ut fra sine erfaringer.

I tillegg bes kandidatene selv sende inn CV, og etter hvert et self assesment-skjema.

Kandidatene sorteres så i den kategorien de etter vår mening naturlig hører hjemme i, og innsamlet info sendes til fagpersonene.

I hver kategori er det nemilig oppnevnt en ekspert som har bakgrunn og ledelsesansvar inennfor det fagfeltet kategorien omhandler.

Med sin erfaring skal denne personen rangere de hun/han mener er best i den aktuelle bunken. Ordningen med fagpersoner er for å sikre en faglig vurdering av kandidatene - og for å sikre kredibilitet og tyngde da juryen jo ikke kan være eksperter på absolutt alt.

Etter fagperson-vurderingen går de som er sirklet inn som de beste i hver kategori videre til intervjuer hos executive search-firmaet Mercuri Urval, som er E24s samarbeidspartner i kåringen.

HEDRET: Her er noen av fjorårets kategorivinnere på scenen under prisutdelingsarrangementet. Fra venstre Pablo Barrera (Yara, årets drivkraft), Sighurd Løvfall (Sweco, årets rådgiver) Terje Aas (Microsoft, årets salgsleder), Geir Engdahl (Cognite, årets innovatør), Ingrid Oline Skeide Ødegaard (Appear.in, årets fremtidstenker), Monica Paulsen Ygre (Freia, årets markedsfører), Lars Enge (Yara, årets økonomihode).

Mange ledd

Mercuri Urval intervjuer så samtlige av de 80-120 navnene som er utpekt som de beste, for å analysere styrker, svakheter og potensial.

De lager en rapport på hver enkelt, som sammen med fagpersonvurdering, referanser, CV og self asessment-skjema til slutt havner på bordet til den uavhengige juryen - ledet av Cathrine Foss Stene, og med profiler som Håkon Haugli og Karl Munthe-Kaas på laget.

Juryen bruker de siste par månedene på høsten til å komme frem til en endelig beslutning på topplisten, kategorivinnere - og hvem som skal bli selve «årets ledertalent 2019».

Alle som har vært med på intervjuene hos Mercuri Urval, mellom 80 og 120, inviteres sammen med en rekke andre gjester til finalearrangementet den 6. desember - hvor det i tillegg til et faglig program blir prisutdeling og heder.

Er du opptatt av ledelse, karriere og talent? Meld deg inn i Facebook-gruppa «E24 Ledertalentene - for alle som er opptatt av ledelse, talent og karriere»

Dette er ellevte året E24 arrangerer kåringen - og en av de hyppigste tilbakemeldingene er at kåringens standing og kredibilitet i stor grad skylles den grundige evalueringen i flere uavhenige ledd.

Det sikrer et svært høyt nivå - og med det stor prestisje i det å nå langt opp i kåringen.

Husk: «God ledelse har ingen aldersgrense»! Kom med dine tips - og er du nominert, lykke til!

Publisert:

Her kan du lese mer om