Ny undersøkelse: Norske studenter vil ha ledere som inspirerer

Skal bedrifter lokke til seg nyutdannede er hverken lønn eller sikkerhet det viktigste, men bedriftens etiske prinsipper og ledere. Det viser fersk undersøkelse.

GIVENDE: For BI-student Magnus Hvidsteen er det viktig at han jobber et sted hvor lederne til givende og utfordrende oppgaver.
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Danske Bank, som ser på hva som motiverer studenter (se faktaboks).

– Jeg er opptatt av at man ha en jobb som er givende, at man blir utfordret, får brukt det man lærer på skolen og at man kan balansere jobb og fritid. En givende jobb er et sted som legger til rette for at du skal yte det beste du kan. Da er en viktig lederoppgave å tilrettelegge for at du kan yte ditt beste.

Det sier Magnus Hvidsteen, som går siste året på mastergraden i ledelse og organisasjonspsykologi på BI i Oslo. Han er ikke alene i å vektlegge bedriftens ledere som viktig i valg av arbeidsplass. Kun etiske prinsipper kommer høyere enn inspirerende ledere på listen i undersøkelsen.

For Karoline Halvorsen, som går på sivilingeniørstudiet i kybernetikk ved NTNU, sier at god ledelse er viktig, men at det krever god toveiskommunikasjon.

– Det kan nok være vanskelig for en leder å både følge opp hver enkelte ansatte så tett, så jeg ville sagt fra om jobben var for vanskelig eller for lett og kjedelig. For meg er det viktig med en jobb der hun kan trives sosialt og faglig, og hvor jeg får utfordret seg selv.

ULIKT: Et funn Karoline Halvorsen (t.v.) personlig ikke kjenner seg igjen i, er at kvinner skal være mindre opptatte av innovasjon. – Der viker jeg litt fra statistikken i undersøkelsen. Det jeg tenker er at mange jenter ønsker stabilitet, og at innovasjon kanskje kommer i andre rekke.

Overrasket over kjønnsforskjeller

Flere av funnene i undersøkelsen overrasker Trond Mellingsæter, som er landsjef for Danske Bank i Norge. Særlig forskjellene mellom kjønnene på vektingen av bærekraft og miljø, der menn vektlegger begge klart høyere, fikk han til å sperre opp øynene ved første øyekast.

Etter å ha analysert tallene, mener han at kjønnsforskjellene kan forklares av tradisjonelle valg av utdanning og yrke.

– Ser du for eksempel på bærekraft og innovasjon, så har det sammenheng med at menn i større grad velger teknologiske yrker, mens det er større andel kvinner innen helse og omsorg.

Halvorsen, som går på et studie der en av fire er jenter, sier at hun absolutt kan tro på Mellingsæters forklaring.

Les også

Bruker studenter til å løse fremtidens utfordringer

– Av de jeg studerer med tenker jeg det er ganske likt. Jeg ser ikke noen grunn til at det ene kjønnet vil ha mer bærekraft enn det andre. For min del kan jeg ikke si at jeg hadde sagt nei til en bedrift med lite satsing på klima, men det hadde vært interessant å spørre dem hvorfor det var slik.

For Hvidsteen vil ikke bærekraft være avgjørende for valg av arbeidsgiver, men det kan avgjøre valget mellom to ellers like bedrifter.

– I samtaler med de i klassen oppfatter jeg at bærekraft og miljø ikke er det viktigste, men det er en viktig samfunnsdebatt rundt det, og da er du opptatt av at arbeidsgiver tar en aktiv del i debatten og driver med bærekraftige løsninger.

KOMMUNIKASJON: Undersøkelsen understreker viktigheten av å vise frem hvordan banken jobber med bærekraft og innovasjon for å trekke til seg de beste kandidatene, mener sjef for Danske Bank i Norge, Trond Mellingsæter.

Ønsker rettferdig lønn

Den tredje viktigste posten i undersøkelsen er lønn, der 53 prosent av de spurte sier det er viktig eller svært viktig.

Lønn er en viktig motivasjon for Hvidsteen, men det viktigste er ikke at den er høyest mulig, men at den oppleves som rettferdig.

– Når du har tatt en lang utdannelse, så vil du at lønnen skal reflektere det. Men det er forskjeller. Jeg snakket akkurat med to andre masterstudenter jeg jobber med, der hun ene mente at lønn var mindre viktig, mens jeg og han andre mente det var viktig med en rettferdig lønn, sier Hvidsteen.

Mellingsæter sier at de merker at lønn er viktig blant nyansatte.

– Vi merker godt at det er viktig at våre ansatte føler de får en fair lønn, ikke bare startpunkt med også utvikling over tid, sier Mellingsæter.

Les også

Fersk analyse av de hundre største på Oslo Børs: Manglende vilje til å ta bærekraft på alvor

Ulike generasjoner

Mellingsæter sier funnene er viktig når de skal ut for å rekruttere nyutdannede, og at han merker forskjeller på hvordan dagens nyutdannede er sammenlignet tidligere kull. Det utfordrer banken til å kommunisere bedre enn tidligere.

– Jeg møter stort sett alle ansatte hos oss i ulike sammenhenger, og de sier at det er bra at banken går godt finansielt og pengene de tjener, men generasjonen som kommer er veldig bevisste på at jobben de gjør skal ha et formål og bærekraft er viktig for mange.

Les også

Avliver myter om oppstartsbedrifter: – Vi lever i Norge, så hva er det verste som kan skje?

Han sier at det er arbeidsgivers utfordring å finne rett oppgaver i forhold til kompetansen deres, men at det er studentenes oppgave å vise hva de kan tilføre banken.

– Helt ærlig så er svaret både ja og nei på spørsmål om de ansatte får mye tillit fra start. Ja, vi legger veldig vekt på å gi utfordringer tidlig, samtidig er bankverden veldig regelstyrt. Da vil det være en opplæringsperiode.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Trond Mellingsæter
  3. Danske Bank
  4. Kjønn

Flere artikler

  1. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  2. Hvorfor når ikke flere kvinnelige jurister til topps?

  3. Likestilling i næringslivet: – Det er ikke kvinners ambisjoner det står på

  4. Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap

  5. Likestilling er viktig for innovasjon i næringslivet