Jobbeekspertene svaret: – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

Etter sommerfesten blir innsender kalt inn på sjefens kontor. Der blir han konfrontert med anklager om tafsing og seksuelt ladede kommentarer, men selv kan han ikke huske dette.

TAFSING: En 40 år gammel mann blir kalt inn på sjefens kontor etter sommerfesten. Det er kommet anklager om tafsing og seksuelt ladde kommentarer til kvinnelige kolleger. Han spør jobbekspertene om han kan miste jobben.
 • E24
Publisert: Publisert:

Spørsmål:

Jeg er en 40 år gammel mann som jobber som konsulent. Jeg har jobbet i samme firma de siste 10 år. I månedsskifte mai/juni hvert år arrangeres den årlige sommerfesten, hvor alle ansatte deltar. Årets fest ble avholdt på et hotell med en tilhørende brygge, hvor kveldsarrangementet foregikk.

Her var det ulike teambuilding-aktiviteter som fant sted, og alle ansatte var delt opp ulike lag. Underveis ble det servert godt med drikke til deltakerne. Det var en god og uformell tone blant de ansatte og festen varte ut i de små timer.

Da jeg kom på jobb første arbeidsdag etter festen, mottok jeg plutselig en innkalling til et «Drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1». Jeg møtte opp til fastsatt tid noen dager senere. Jeg ble møtt av to av mine ledere, samt tre kolleger. Til min store overraskelse ble jeg møtt anklager om altfor kraftig rus og dårlig oppførsel mot mine kolleger. To av kollegene er kvinner og mente at jeg hadde både tafset på dem og kommet med seksuelt ladede kommentarer. Jeg ble helt overveldet og fikk bare sagt som sant var: at dette husker jeg ingenting av, men at jeg beklager på det sterkeste dersom det stemmer.

Sjefen sa til slutt at de måtte bestemme seg for hva de skulle gjøre videre med saken, og at jeg ville få svar i løpet av en uke. Hva skjer nå? Kan jeg miste jobben?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det generelle utgangspunkt er at oppførsel på fritiden ikke skal kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt. Her er det imidlertid flere unntak og en del gråsoner.

Firmafester oppleves gjerne av både arbeidsgiver og arbeidstaker å være midt mellom privatliv og jobbliv. Rent juridisk så vil firmaarrangement anses som en del av jobben dersom arrangementet er obligatorisk. Du skriver ikke noe om festen i din sak var obligatorisk. Derimot skriver du at det var teambuilding på festen og at «alle ansatte» deltok. Det kan tale i retning av at dette var et arrangement i regi av jobben, hvor dere var underlagt arbeidsgivers styringsrett på lik linje som når dere ellers er på jobb.

Uansett om festen anses som en del av jobben eller ikke, så vil arbeidsgiver kunne slå ned på enkelt type atferd fra sine ansatte. Nettopp negativ atferd mot egne kolleger anses som et alvorlig forhold som får direkte konsekvens for de ansattes arbeidsmiljø.

Dersom det stemmer at du har vært seksuelt krenkende mot dine kolleger, så vil dette kunne ødelegge arbeidsmiljøet for dem også etter at festen er over, og arbeidsgiveren din er da forpliktet til gjennomføre tiltak for at disse skal kunne ha det bra på jobb. Du sier ikke noe mer om hva du skal ha sagt og gjort mot kollegene dine, og det er dermed vanskelig å si hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjennomføre i denne saken. Generelt anses seksuell trakassering som svært alvorlig, og kan det kan medføre at den skyldige blir avskjediget eller oppsagt.

Det er derimot viktig å presisere at arbeidsgivers saksbehandling har mye å si. Arbeidsgiver kan ikke fare frem og fatte vedtak uten at det både er basert på saklige hensyn og at saksbehandlingen har vært saklig og forsvarlig. Kravet til forsvarlig saksbehandling betyr at arbeidsgiver må involvere deg når hun eller han behandler denne saken. I dette tilfellet kan det synes som om arbeidsgiver har handlet litt for raskt ved å kalle deg inn til et drøftingsmøte allerede neste arbeidsdag, hvor også dine kolleger deltok.

Les også

Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

Arbeidsgiver burde forelagt deg informasjonen hun eller han besatt i et møte med deg alene først, slik at du kunne ta stilling til anklagene og eventuelt imøtegått disse. Du har også rett til å la deg bistå av en rådgiver (tillitsvalgt, advokat eller en annen du har tillit til) i drøftingsmøte med arbeidsgiver, og det er uklart for meg om arbeidsgiver informerte deg om dette.

Dersom du ikke ble gjort klar over denne retten, ville jeg bedt om et nytt drøftingsmøte hvor du har med deg rådgiver og kollegene dine ikke er med.

Kravet til forsvarlig saksbehandling medfører også at arbeidsgiver må kunne bevise eventuelle påstander mot deg, dersom hun eller han skal ilegge deg en reaksjon. Det er tre kolleger som har fremsatt påstander mot deg, og det blir i denne saken deres ord mot ditt. Det må også vurderes om noe liknende har hendt tidligere, eller om dette er første gang du får en slik anklage i ditt 10 år lange ansettelsesforhold.

Avhengig av de vurderingene jeg har nevnt over, så kan arbeidsgiver velge mellom å forsøke å løse saken i minnelighet mellom deg og dem det gjelder, gi deg en advarsel, oppsigelse eller avskjed. Jeg vil sterkt anbefale at du ber om et møte med arbeidsgiver hvor du har med deg tillitsvalgt eller advokat.

Slik kan du få lagt frem din side av saken på en mer ryddig måte en du fikk sjanse til sist, og komme med konkrete forslag til hvordan saken kan løses.

Svar fra Svànaug Bergland:

Som jeg tidligere har påpekt i denne spalten, har folk ulik oppfatning av hva som er «over grensen»-adferd på firmafester. Det er imidlertid helt klart at diskriminerende, truende, voldelig eller trakasserende adferd er uakseptabelt.

To av dine kvinnelige kolleger hevder at de har vært utsatt for seksuell trakassering, noe som i tilfellet vil være «over grensen».

Du skriver at du ikke kan huske hva som skjedde på festen. Det blir ord mot ord, og det blir viktig at dine ledere sørger for å undersøke saken nærmere før de beslutter hva og hvordan klagen fra dine kolleger skal håndteres. For deg kan det også være interessant å få vite om dine ledere selv observerte denne adferden fra deg på festen.

Hvis jeg legger til grunn at arbeidsgivers styringsrett kan anvendes i denne saken, må jeg også legge til grunn at ledere som deltar på festen, har et visst ansvar for å passe på at ingen ansatte opplever uakseptabel adferd av andre festdeltakere.

Svaret mitt på ditt første spørsmål «hva skjer nå?» er derfor at du bør spørre dine ledere hva de selv opplevde under festen, om de ble varslet av noen av dine kvinnelige kolleger mens festen pågikk, eventuelt når de ble varslet etterpå og lignende.

På ditt andre spørsmål «kan jeg miste jobben?» er mitt svar: Ja, generelt sett kan du det, men at her må du passe på at dine rettigheter blir respektert.

Les også

– Kan min arbeidsgiver bryte en skriftlig avtale om forfremmelse?

Les også

– Hvis jeg ikke får lappen innen to måneder, blir jeg sagt opp

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Arbeidsmiljøloven
 3. Svànaug Bergland
 4. Thor-Arne Wullum
 5. Oppsigelse
 6. Ledelse

Flere artikler

 1. Jobbeksperten: Kan arbeidsgiver nekte meg å kjøpe inn alkohol til sommerfesten?

 2. Spillgigant saksøkes: – Utsatt for konstant seksuell trakassering

 3. Styremedlem i Uber går av etter kvinnekommentar

 4. Spillselskap granskes av USAs finanstilsyn etter anklager om seksuell trakassering

 5. Jobbekspertene: Vil metoo-kampanjen senke terskelen for oppsigelser i julebordsesongen?