Slipper å fylle ut selvangivelsen

Neste år slipper også du som er selvstendig næringsdrivende å fylle ut selvangivelsen. Les hva det betyr for deg her.

Neste år kan alle selvstendig næringsdrivende levere forhåndsutfylt selvangivelse via Altinn. Illustrasjonsfoto.
Publisert:

I 2008 får også næringsdrivende en forhåndsutfylt selvangivelse. Denne blir sendt ut cirka 1. april neste år. Nå er det altså slutt på at næringsdrivende får selvangivelsen i februar.
Selvangivelsen er utfylt med opplysninger fra blant annet arbeidsgivere, banker, finansinstitusjoner og barnehager - på sammen måte som selvangivelsen for lønnstakere.

Må føre opp næringsposter

De næringsdrivende får en egen side i selvangivelsen hvor de skal føre opp næringspostene.

Obs:

Næringsskjemaene må fremdeles fylles ut.

Enklest å levere på nett

Det enkleste vil være å levere selvangivelsen på nett via Altinn, dersom du ikke har regnskapsfører eller bruker årsoppgjørsprogram.
For deg som benytter årsoppgjørsprogram vil det nå bli enda enklere enn tidligere, ettersom du kan laste ned forhåndsopplysninger fra

Skatteetaten

direkte til årsoppgjørsprogrammet.

Slik leverer du selvangivelsen for næringsdrivende på Altinn:

* Du finner selvangivelsen med forhåndsutfylte opplysninger og alle vedleggsskjema i din arbeidsliste på www.altinn.no.
* For personlig næringsdrivende som benytter Næringsoppgave 1 (RF-1175), hjelper løsningen deg med å fylle ut nødvendige vedleggsskjema og overføre verdier mellom skjemaene.
* Kontroll- og hjelpefunksjoner gir deg støtte underveis når du fyller ut selvangivelsen.
* Selvangivelsen lagres i ti år i ditt eget elektroniske arkiv på www.altinn.no.
* Sender du selvangivelsen elektronisk får du også skatteoppgjøret elektronisk.
Næringsdrivende som ønsker å sende inn selvangivelsen før 1. april, kan gjøre dette via årsoppgjørsprogram fra midten av februar neste år, men da uten forhåndsopplysninger.

Noen viktige datoer:

* Ca 1. april: Selvangivelsen sendes ut
* 30. april: Frist for å levere selvangivelsen på papir
* 31. mai: Frist for å levere selvangivelsen elektronisk på

www.altinn.no

Publisert: