Yngre leger mener regjeringen må ta ansvar

Lederen for Yngre legers forening mener politikerne må ta ansvaret for at enkelte leger ofte jobber utover det som er forsvarlig.

MÅ GJØRE MER: Leder for Yngre legers forening, Johan Torgersen, mener politikerne har et ansvar for å senke det store arbeidspresset blant annet på turnusleger.
Publisert: Publisert:

Nå retter lederen for Yngre legers forening pekefingeren mot den sittende Regjeringen som har lagt et altfor høyt ambisjonsnivå i forhold til de tilgjengelige ressursene.

De ferske legene vegrer selv å si fra da det ekstreme arbeidspresset er den kulturen de går inn i når starter i sin første arbeidsplass.

- Dette er et politisk ansvar. Stortinget har gjennom lovverket lagt lista høyt for den norske helsetjenesten. Regjeringen følger ikke opp ansvaret med å dimensjonere helsetjenesten slik at ambisjonsnivået innfris. For å bøte på dette må leger, og annet helsepersonell, ofte jobbe utover det som er forsvarlig, sier leder Johan Torgersen til E24.

E24 har i flere artikler omtalt problematikken der ferske turnusleger blir kastet ut i en «ildprøve» som innebærer ekstremperioder der man jobber nærmest dag og natt.

Lav bemanning, gammel kultur i legebransjen om ekstrem arbeidsmengde, samt høye ambisjoner fra myndighetene har ført til et vedvarende arbeidspress for legene.

LES OGSÅ: Turnusleger jobber over 24 timer i strekk

«Bind for øynene»

Ifølge Torgersen er systemet så lite velfungerende at det i de mest ekstreme tilfellene ikke lengre kan karakteriseres som forsvarlig.

Lederen for de Yngre legers forening forteller at han er sjokkert over hvordan både myndigheter og sykehusansvarlige har operert med skyggelapper på når den åpenbare forsømmelsen sett mot Vernebestemmelsene har blitt ignorert så kraftig og over så lang tid.

Både turnusleger, sykehusansvarlige og talspersoner E24 har vært i kontakt med bekrefter alle at de kjenner til den voldsomme arbeidsmengden enkelte deler av legestanden må legge ned for å få systemet til å gå rundt.

- Det er et høyt press for leger og sykehusene generelt. Nå har ikke jeg oversikt over situasjonen for alle turnusleger, men jeg er kjent med at det forekommer at turnuskandidater til tider jobber utover det vernebestemmelsene tillater, sier president i Legeforeningen, Hege Gjessing til E24

- Dette er et gjennomgående og systematisk problem at man må jobbe utover hva som er planlagt og avtalt, og det er sjokkerende at det ikke er vilje til å ta innover seg realitetene. Det trengs flere folk i sykehusene om man vil opprettholde den standarden som er forventet, sier Torgersen til E24.

LES OGSÅ: Lastebilsjåfører pålagt hvile hver 4,5 time

Utsatt i ferietider

Særlig i ferietider sitter turnuslegene ved distriktskontorene og sykehusene utsatt til for å måtte bryte vernebestemmelsene. Kravet om bemanning er fullt til stede samtidig som det skal foregå ferieavvikling for de alminnelig ansatte.

Det faktum at det er umulig å forutse pasientstrømmen kan føre til underbemanning, og at få leger på kontorene medfører at enkelte må jobbe mer for å få bemanningen til å gå rundt.

Legene som har turnustjeneste ønsker da å fremstå positive for å beholde jobben og gjøre et godt inntrykk . Ifølge Gjessing kan det da hende at de ferske legene ikke tør eller ønsker å si fra om det store presset i frykt for reaksjonene man da skal møte hos lederne.

Turnusleger E24 har vært i kontakt med har alle som en avslått å stå frem med historien sin. Grunn: Frykt for yrkeskarriere og represalier fra arbeidsplassen.

LES OGSÅ:Én av tre overleger vurderer å slutte ved Ullevål

- Uakseptabelt

- En vesentlig forklaring er at man møter på jobb og gjør som alle de andre. Tjenesteplanen er lagt på forhånd og er i utgangspunktet lik for alle. Men man kommer på jobb og gjør som man gjør beskjed om, og jeg er kjent med problematikken som da kan oppstå at enkelte jobber utover de timene tjenesteplanen har satt, sier Gjessing.

Torgersen understreker det ikke finnes tvil om at det er for få leger i sykehusene i dag, både turnusleger, leger i spesialisering og overleger. Denne mangelen på kyndig helsepersonell mener Torgersen er selve kjernen i problemet som Regjeringen nå må gripe fatt i.

- Det er veldig rart at sykehusledere aksepterer det at det jobbes utover vernebestemmelsene. Det er uakseptabelt at man i dag er avhengige av at leger jobber utover de reglene som er satt for å i det hele tatt få driften til å gå rundt, sier Torgersen.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no