Jobbekspertene: Mannlig leder har vanskelig for å «holde seg i skinnet» - må han få sparken?

Ukens dilemma involverer en mannlig ansatt som har gått over grensene til en kvinnelig kollega. E24s jobbeksperter svarer.

KAN MAN FÅ SPARKEN? TV-serien Mad Men tar for seg sexisme - undertrykking og nedlatende holdning til kvinnen på grunn av hennes kjønn - på jobben. Ifølge Store norske leksikon ble begrepet sexisme introdusert i 1960-årene, som en parallell til rasisme.
 • Ingrid H. Indseth
Publisert:

Spørsmål:

En av lederne i vårt firma har et problem med å holde seg i skinnet overfor yngre kvinnelige arbeidstakere. Denne gifte mannlige lederen er en svært viktig ressurs for firmaet, han er godt likt av alle og er en dyktig leder. Men han har som sagt et litt for godt øye til de kvinnelige ansatte.

Frem til nå har ledelsen sett gjennom fingrene på dette. Nå har imidlertid det uunngåelige skjedd, en kvinnelige ansatt er såret og sint, og arbeidsklimaet er stresset som en følge av dette. Kvinnen er også en viktig ressurs for firmaet – nå trenger vi råd om hvordan håndtere denne saken, hvilke muligheter har vi?

Bør en av dem slutte? Kan vi sparke ham på bakgrunn av dette, eller kan vi løse dette på annet vis og beholde begge ressurser og firmaets gode rykte? Vårt firma har et godt omdømme, som vi nødig ser skadet på grunn av en sak som denne.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Hvordan selskapet bør forholde seg i denne situasjonen synes i første rekke å være et spørsmål for min kollega HR-eksperten.

Fra et rettslig ståsted er det imidlertid ikke gitt at selskapet har grunnlag for å si opp lederen. Du beskriver lederen som en nøkkelperson som gjør en god jobb for firmaet, så oppsigelsen må i så fall tuftes på at hans væremåte overfor kvinnelige kollegaer gir arbeidsgiver saklig grunn til å si ham opp.

En oppsigelse kan vanskelig bygges utelukkende på at han omgås enkelte kvinnelige ansatte på en måte som stemmer dårlig med hans sivilstatus og hans posisjon som leder i selskapet. I tillegg er det slik at ledelsen i selskapet er kjent med lederens opptreden og de synes å ha akseptert måten han opptrer på. Dette kan ha gitt vedkommende et inntrykk av at arbeidsgiver aksepterer måten han opptrer på, noe som trekker i retning av at arbeidsgiver ikke kan reagere med oppsigelse uten først å ha tydeliggjort at man ikke aksepterer lederens opptreden overfor yngre kvinnelige kollegaer.

Dersom arbeidsmiljøet forsures etter at en av kvinnene er blitt såret og man legger til grunn at lederen er den som kan klandres for dette, vil dette kunne tas til inntekt for at arbeidsgiver bør kunne avslutte ansettelsesforholdet dersom hans fratreden er det eneste som kan normalisere arbeidsmiljøet i selskapet. Mange vil nok kunne mene at det er galt å legge skylden på lederen alene for at arbeidsmiljøet har tatt skade av forholdet mellom lederen og den andre ansatte.

Det sikreste fra et rettslig ståsted vil muligens være å gi lederen en klar oppfordring om ikke å bruke arbeidsplassen som sjekkearena, at dette ikke tolereres, og at gjentagelser kan ende med at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet. Dersom lederen innretter seg etter advarselen vil en oppsigelse kunne vise seg unødvendig.

Svar fra Svànaug Bergland:

I denne saken er det fristende å komme med et hjertesukk... Ledelsen i firmaet du jobber i, ser i følge din beskrivelse ut til å ha gått i «la-det-skure-fella». For som du sier, det var egentlig bare et tidsspørsmål før denne lederens adferd skapte et problem. Nå vil du gjerne ha en Ole Brumm-løsning på problemet fra oss; hva kan ledelsen gjøre for at begge de to involverte ressurspersonene kan fortsette i jobbene sine, og samtidig sørge for at en slik løsning ikke skader firmaets gode rykte.

Vi har for lite informasjon til å si noe om hvor stor risikoen for omdømme-problemer er. Du sier jo egentlig mellom linjene at firmaet faktisk har et godt omdømme - på tross av lederens adferd og involvering av flere kvinnelige ansatte. Men dere har åpenbart et arbeidsmiljø-problem, og det er det uansett viktig for ledelsen å håndtere. Alvoret i situasjonen vil sikkert oppleves forskjellig av den enkelte direkte involverte og blant medarbeiderne i arbeidsmiljøet.

Situasjonsbeskrivelsen er heller ikke tydelig på dette punktet. Du beskriver adferden til denne lederen som «problem med å holde seg i skinnet» og «et for godt øye til de kvinnelige ansatte». Vi vet ikke hva det egentlig betyr. Men det bør uansett være fullt mulig for ledelsen å gi denne lederen en utvetydig beskjed om at dette er en uakseptabel adferd og gi en klar advarsel om at dersom dette skjer igjen, vil arbeidsgiver vurdere å si ham opp. For alt jeg vet kan denne lederen ha gått gjennom livet uten å få tilbakemelding på sin adferd.

Det finnes nok av eksempler på mennesker som er takknemlige for å ha fått hjelp til bedre selvinnsikt og endring av adferd. Lederen bør også få en klar oppfordring om å snakke med den kvinnelige ansatte og gjøre sitt for at hun skal få det bedre. Det er ikke uvanlig at HR deltar i slike samtaler for å forsikre seg om at de foregår på en ryddig og konstruktiv måte. Ledelsen og HR må også følge tett opp begge to og bidra aktivt til at de får den hjelpen hver av dem trenger for å fortsette som viktige ressurspersoner i virksomheten.

Så vil nok noen si: Er det sikkert at det er mannen som er problemet? Hva med damene, da? Legger de for mye i et rosende ord eller beundrende blikk? Tåler de for lite av steken når de er med på leken? Er det bare mannen som burde få en irettesettelse og advarsel for å ha skadet arbeidsmiljøet? Det er nok uansett klokt å ha tenkt gjennom denne siden av saken også, selv om spørsmålet denne gangen nokså klart går på korrigering av mannens adferd. Så blir det spennende å se hva leserne våre tenker om dette.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Oppsigelse
 3. Svànaug Bergland
 4. Thor-Arne Wullum
 5. Ledelse

Flere artikler

 1. – Jeg blir anklaget for tafsing på sommerfest - hva skjer nå?

 2. - Slik takler du en illojal arbeidstaker

 3. «Kan jeg fortelle kunder at jeg synes arbeidsgiver er inkompetent?»

 4. – Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

 5. Jobbekspertene: Vil metoo-kampanjen senke terskelen for oppsigelser i julebordsesongen?