Innspurt i meklingen for 7.000 oljearbeidere

Det kan bli streik på norsk sokkel fra onsdag dersom meklingen mellom tre arbeidstakerorganisasjoner og Norges Rederiforbund i det såkalte riggoppgjøret ikke fører fram. Meklingen pågår nå.

STREIKEFARE: På dette illustrasjonsbildet sees interiør på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.
Publisert:

– I et særdeles krevende riggmarked med kraftig fall i aktivitetsnivå, kansellering av riggkontrakter, rigger i opplag og hvor arbeidsplasser forsvinner, er det svært skuffende å oppleve at arbeidstakerne fremmer krav som er frikoblet fra den situasjonen næringen befinner seg i, sa forhandlingsleder Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund da forhandlingene brøt sammen i mai.

Da E24 ringte tirsdag morgen var meklingen pågående.

Fagforbundene Industri Energi, SAFE og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) har i første omgang varslet streik blant 283 arbeidstakere dersom meklingen ikke fører fram innen fristen som er satt ved midnatt natt til onsdag.

Totalt er om lag 7.000 arbeidstakere på faste og flyttbare innretninger i Nordsjøen omfattet av det såkalte riggoppgjøret.

Fagforeningene krever at riggsektoren følger oppgjøret fra frontfagene, mens arbeidsgiverne mener arbeidstakerne bør belage seg på nulloppgjør i et krevende marked.

Vil følge frontfaget

– Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning, og vi vil være konstruktive. Men det betinger at arbeidsgiverne kommer med tilbud som sikrer at våre medlemmer opprettholder sin reallønn, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

SAFEs posisjon ved meklingsstart er et generelt tillegg i tråd med frontfagoppgjøret, etterslep, indeksregulering av tekniske tillegg, fortrinnsrett til ny ansettelse i to år, og utvidet dekning for tap av helsesertifikat til 10G til oppnådd pensjonsalder.

Ellers krever SAFE at gjeldende tariffavtale videreføres uten endringer.

Innretningene som i første omgang vil bli rammet av en streik, er Statfjord B, FSU Jorunn Knutsen, FSU Heidrun, FSU Navion Saga, SAFE Scandinavia, Rowan Viking og Rowan Gorilla VI.

Publisert: