Polsk økonomi går så det suser – færre polakker vil jobbe i Norge

Høyere lønninger og bedre forhold i hjemlandet gjør at det kommer færre polakker til Norge – og at flere reiser ut igjen.

ARBEIDSMARKED I BEDRING: Det har blitt mer attraktivt for polakker å jobbe i Polen etter hvert som arbeidsmarkedet har bedret seg kraftig, lønningene har steget og pensjonsalderen sunket.
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Nettoinnvandringen fra Polen til Norge har falt drastisk de siste årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tirsdag denne uken kom tall som viste at det innvandret i underkant av 1.500 polakker til Norge i første kvartal 2018, men samtidig utvandret over 1.000, slik at nettoinnvandringen kom på godt under 500.

Det er en voldsom nedgang siden toppårene 2007 og 2008, da nettoinnvandringen lå på rundt 13.000 i året.

Les også: Norskflagget tankskip skrotet på indisk strand

Men selv om det både er færre som kommer og flere som drar, er det fortsatt mange polakker i Norge, påpeker FAFO-forsker Jon Horgen Friberg.

– Det er fortsatt flere polakker i Norge i dag enn det var for noen år siden. Forskjellen er at det nå er færre som kommer. Det er en trend vi har sett over flere år, og egentlig en stabilisering etter noen år med svært høy innvandring. Snart vil vi kanskje se at det er like mange som reiser ut som kommer inn, sier Friberg.

To hovedårsaker

I fire-fem år fra 2009 av var nettoinnvandringen fra Polen stabil på rundt 9.000 i året, viser tall fra SSB. Så falt den gradvis fra 2013, før den falt brått fra 2015 til 2016. I 2017 var nettoinnvandringen på sitt laveste siden 2005, godt under 3.000.

FORSKER PÅ MIGRASJON: Fafo-forsker Jon Horge Friberg har tidligere jobbet med problemstillinger knyttet til arbeidsmigrasjon fra Polen.

Ifølge Friberg er det to hovedgrunner til at nettoinnvandringen fra Polen går ned:

 • For det første har etterspørselen i norsk økonomi etter billig arbeidskraft avtatt. Det henger sammen med en lavere oljepris.
 • For det andre har tilbudet fra Polen avtatt.

– Vi så lenge i årene etter 2004, da Polen ble med i EU, en voldsom utvandring. Denne utvandringen var nok ikke bærekraftig på sikt. Migrasjonspotensialet i Polen er mindre nå, sier Friberg, og forklarer at landet har vært gjennom store strukturelle endringer, som nå har satt seg, og i tillegg ser en kraftig vekst i økonomien.

– Det vil nok fortsette å komme folk fra Polen, men jeg tviler på at vi vil se de samme tallene som vi gjorde i årene etter 2004. Det vil helt klart være mulig å rekruttere polakker til jobber her, men kanskje må man betale dem litt mer for å lokke dem hit, sier han.

«Push and pull»-faktorer

Den polske økonomien har tatt seg veldig opp i årene etter at landet ble med i EU, forteller NUPI-forsker Jakub Godzimirski.

Han har arbeidet blant annet med europeisk politikk og dens påvirkning på utvikling i Sentral- og Øst-Europa, og er selv vokst opp i Polen med doktorgrad fra Det polske Vitenskapsakademi.

KJENNER POLEN: NUPI-forsker Jakub Godzimirski er selv vokst opp i Polen og er utdannet ved Det polske Vitenskapsakademi.

Da Polen gikk inn i EU i 2004 var landet et av de fattigste i Europa. Nå kan de vise til en økonomisk vekst på 5,1 prosent år til år, ifølge siste målinger for første kvartal 2018, opplyser Godzimirski. EU-kommisjonen har i sine prognoser et anslag for BNP-veksten på 4,3 prosent for 2018, året sett under ett. Ifølge Store norske leksikon har Polen siden 2009 hatt raskest voksende økonomi av alle EU-landene.

Arbeidsledigheten har falt betydelig fra høye nivåer etter 1989, da overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi startet i Polen. Da var arbeidsledigheten opp mot 20 prosent. Nå er den på 6,6 prosent, noe som er veldig lavt både i polsk og europeisk sammenheng, forklarer NUPI-forskeren.

– Når man snakker om migrasjon, snakker man om mange «push and pull»-faktorer, sier Godzimirski.

– Situasjonen i Polen var dårlig, arbeidsledigheten var svært høy, og det fikk mange til å reise ut av landet. På den andre siden var Norge et attraktivt land å reise til – og Norge er fortsatt et attraktivt land å komme til – men samtidig er det ikke nå like sterke grunner til å reise ut fra Polen, sier han.

Færre unge ønsker å dra

Les også

– Polakker vet at Norge ikke er et paradis lenger

Godzimirski forklarer at det er flere faktorer som gjør det mer attraktivt for polakker å reise hjem til Polen nå – eller ikke reise ut i det hele tatt.

Ifølge ham viser undersøkelser at det blant unge polakker som vokser opp i Polen i dag, er langt færre som sier at de ønsker å dra ut enn det var for få år siden: Mens rundt 25 prosent ønsket å reise ut for noen år siden, sier bare tolv prosent at det er aktuelt nå.

– Det er både politiske, strukturelle og demografiske momenter som gjør at dette har endret seg. Lønninger har gått opp, pensjonsalderen har gått ned, arbeidsmarkedet har bedret seg, og sittende regjering har blant annet innført tiltak som kommer barnefamilier til gode, sier Godzimirski.

Dessuten har den polske valutaen zloty styrket seg mot den norske kronen, justert for inflasjon. Inflasjonen har lenge vært svært lav i Polen.

(Artikkelen fortsetter under grafen.)

VALUTASMELL: Polens valuta zloty har siden 2012 svekket seg 25 prosent mot den norske kronen. Men justert for inflasjon betyr det fortsatt at en månedslønn utbetalt i norske kroner nå er betydelig lavere målt i polske zloty enn den var for noen år siden.

– Det gjør det mindre attraktivt enn tidligere å få lønnen i norske kroner, spesielt hvis man tar hensyn til levekostnader også, som er mye lavere i Polen. I tillegg er polakker familieorienterte folk, noe som for mange taler for å bli.

Godzimirski forklarer at polakker stort sett er enige om at de store omveltningene etter 1989 har gitt positive resultater, og i tillegg at medlemskapet i EU er positivt for dem.

Men langt ifra alle polakker vil ønske å forlate Norge til fordel for hjemlandet nå. Mange har etablert seg med familie og fått gode jobber og er blitt integrert i det norske samfunnet.

– Det er bedre forhold i Norge, tross alt. Én ting er at lønnen er bedre uavhengig av utdannelse og faglig kompetanse. I tillegg er det en flatere struktur på norske arbeidsplasser, det er ikke så mye hierarki og det er mer demokrati på arbeidsplassen, sier forskeren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Polen

Flere artikler

 1. Polske myndigheter vil lokke arbeidsutvandrerne hjem

 2. Betalt innhold

  Utleiere får svi for lavere arbeidsinnvandring

 3. Betalt innhold

  Russland satser oljefondet i et skyhøyt spill

 4. Venter tøffere kamp om utenlandske arbeidere

 5. Betalt innhold

  – Kan gjøre forholdet til Russland et knepp dårligere