Jobbekspertene: – Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Leder ønsker oppsigelseshjelp. E24s jobbeksperter svarer.

OPPSIGELSESGRUNN? En ansatt i bedriften har over lengre tid levert dårlige resultater. Kan han eller hun få sparken?
 • Thor-Arne Wullum
 • Svànaug Bergland
Publisert:

En ansatt i bedriften har over lengre tid levert dårlige resultater. Arbeidsoppgavene blir gjort, men det er preget av slurv og holder ikke kvaliteten vi eller våre klienter forventer. Vi har i lengre tid forsøkt å gi den ansatte konstruktive tilbakemeldinger med forbedringspunkter, men disse blir ikke tatt godt imot, og situasjonen endrer seg ikke.

Vi ønsker nå å fjerne personen fra sin stilling. Kan jeg si opp den ansatte på grunn av de dårlige arbeidsprestasjonene, og hvordan gjør jeg det i så fall riktig?

Svar fra Svànaug Bergland:

Jeg synes det er vanskelig å gi deg et klart svar på spørsmålet ditt basert på de begrensede informasjonene vi har fått. Men det er viktig at du tenker nøye gjennom om de forutsetningene min «jobbekspert-kollega» nevner, er til stede i dette tilfellet.

Et par andre sentrale temaer som du uansett bør tenke gjennom, og som du kan bli avkrevd svar på i en eventuell tvistesak, er om vedkommende har fått god nok opplæring, om forventningene til prestasjoner har vært tydelige nok ved ansettelsen, om oppfølgingen i prøvetiden har vært god nok, om det har vært gjennomført regelmessige medarbeidersamtaler eller lignende, om ditt lederskap har vært tydelig og så videre.

I min erfaring har det også hendt at det at en leder venter for lenge med å ta den vanskelige samtalen i seg selv kan bli utfordring i en eventuell oppsigelsessak; medarbeideren trodde prestasjonen var grei siden vedkommende ikke hørte noe annet.

I det tilfellet du beskriver, virker det derimot som om at du har tatt tyren ved hornene og forsøkt flere ganger å hjelpe vedkommende til å forbedre seg, uten at det har lykkes.

Det går selvsagt en grense for hvor mye tid og energi en leder skal bruke på slike saker. Generelt sett brukes det nok dessverre mer ressurser på personalproblemer enn på å utvikle de gode medarbeiderne; ikke bare «talentene», men det store antallet «vanlige» medarbeidere som kan skape uvanlig gode resultater dersom de bare tas godt vare på.

SPESIAL: Her kan du lese alle svar fra jobbekspertene

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Mangelfulle arbeidsprestasjoner er en vanlig grunn til oppsigelse av ansettelsesforhold.

Spørsmålet er om arbeidsprestasjonene er så svake at de etter en konkret helhetsvurdering gir arbeidsgiver saklig grunn til å avslutte ansettelsesforholdet.

Etter tradisjonell lære må en arbeidsgiver, for å ha saklig grunn til oppsigelse, kunne godtgjøre at arbeidsytelsene som leveres fra arbeidstager ligger betydelig under det man normalt kan forvente. Det er på det rene at arbeidsgiver ikke kan stille urimelige krav til arbeidsprestasjon.

Jeg forstår din situasjon slik at arbeidstager har fått gjentatte og konkrete tilbakemeldinger med oppfordring om å forbedre seg, uten at vedkommende har vist evne eller vilje til dette.

Jeg oppfatter deg også slik at arbeidsprestasjonen går ut over bedriftens kunder. I slike tilfeller kan oppsigelsesgrunn lettere tenkes å foreligge. Forutsatt at det er en viss differanse mellom det du med rimelighet kan kreve og det som faktisk leveres, vil du kunne si opp den ansatte. Alternativt kan du, som et siste forsøk på å bedre prestasjonene til den ansatte, gi en skriftlig advarsel hvor det klart fremgår at arbeidsforholdet vil bli avsluttet hvis man ikke ser en rask og markert forbedring.

Dersom du vil si opp medarbeideren må du først innkalle vedkommende til et drøftingsmøte. Endelig beslutning om oppsigelse tas først etter at møtet er avholdt og etter å ha hensyntatt arbeidstagers uttalelser.

Les også

– Kan mye sykefravær være argument for ikke å øke lønnen?

Les også

– Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?

Les også

Hvordan hindrer jeg de ansatte fra å «rappe» bedriftens kunder?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Ledelse
 3. Oppsigelse
 4. Arbeidsmiljøloven

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Er et skjult lydopptak oppsigelsesgrunn?

 2. Jobbekspertene: Har ansatt som ikke kommer tilbake fra ferie sagt opp?

 3. Jobbekspertene: Hva skal til for å si opp noen i prøvetiden?

 4. Jobbekspertene: Kan man si opp en selger som ikke selger?

 5. – Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?