Saksøker havnearbeidere for monopolvirksomhet

Havnearbeidere bruker ulovlige blokader for å sikre seg monopol i Drammen havn, mener dansk selskap, som nå går rettens vei.

- MONOPOLVIRKSOMHET: Danske Holship er lei av at det bare er medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund som kan losse skipene som anløper norske havner. Her anløper «Uranus» Kattegat kai ved Drammen Havn.
Publisert:

- Havnearbeidernes monopol på havnene er avleggs og i strid med et rasjonelt og konkurransedyktig transportsystem. Det håper vi regjeringen er enig i og at de nå griper inn ved hjelp av EØS-avtalen, sier Nicolay Skarning, partner i advokatfirmaet Kvale til E24.

Han representerer det danske spedisjonsfirmaet Holship, som nå har saksøkt bryggearbeiderne i Drammen og Administrasjonskontoret ved Drammen havn.

Det danske selskapet mener arbeiderne bruker «ulovlige blokader og blokadetrusler for å hindre vår klient i å etablere seg».

Nekter å signere

Holship vil ikke undertegne på rammeavtalen som sikrer registrerte havnearbeidere i Norsk Transportarbeiderforbund monopol på losse- og lastearbeid ved Drammen og andre norske havner.

Holship mener systemet strider mot EØS-avtalen og Konkurranseloven, og at Drammen Bryggearbeiderforbund bruker ulovlige blokader mot dem.

Holship og deres advokat har i tillegg klaget saken inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, etter at Konkurransetilsynet ikke hadde tid til å se på saken.

En «monopolvirksomhet til skade for samfunnet» kaller Holships advokat systemet, og mener systemet bryter med mot forbudet mot «utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling».

- Til skade for samfunnet

For å kunne drive losse- og lastearbeid ved norske havner må man i dag være registrert som havnearbeider. Det kan man bare bli gjennom å være med i LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund.

Gjennom FN-organet International Labour Organizations (ILO) konvensjon har havnearbeidere fortrinnsrett på havnearbeid. Det er imidlertid helt opp til det enkelte land å definere hvem som er havnearbeidere, og i Norge har dette vært regulert gjennom tariffavtalen.

Advokat og partner Nicolay Skarning i Kvale

I dag er det virksomheten Administrasjonskontoret for Havnearbeid i Drammen som organiserer arbeidet for havnarbeiderne.

Virksomheten er ikke et aksjeselskap, men registrert som annen juridisk person i Brønnøysundregistrene med virksomhet innenfor utleie av arbeidskraft. Det er Holships konkurrenter som står bak virksomheten, sammen med fagforeningene.

Drammen Havn i seg selv har ingenting med systemet og Administrasjonskontoret å gjøre. Havnedirektør Einar Olsen forteller til E24 at de bare innhenter diverse avgifter og vederlag, og ellers gjør fasilitetene tilgjengelige for skipene og spedisjonsselskapene.

Sikker på seier

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har på sin side gått til retten for å få lov til å bruke blokade mot Holship.

- Vi er overbevist om at vi vinner saken mot Holship, sier første nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund, til E24.

- Fortrinnsretten har også blitt behandlet flere ganger i EU, gjennom havnedirektivene. Kommisjonen har blitt tvunget til å trekke forslaget om liberalisering av den retten, sier Johnsen videre.

Det er ifølge forbundet bedrifter som ikke er NHO-medlemmer som prøver å utfordre systemet ettersom de ikke er bundet av tariffavtalen.

Lars M. Johnsen, 1. nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund

- Det er i den siste tiden at vi har fått problemer med enkelte selskaper som ikke aksepterer tariffavtalen og systemet i Norge, sier han.

Johnsen forklarer at de ikke kan bruke streik som våpen, fordi havnearbeiderne ikke jobber direkte for spedisjonsselskapene, men de såkalte administrasjonskontorene.

- Vårt kampmiddel er boikott og blokade. Det har vært oppe til behandling i Høyesterett gjennom Sola-dommen. Der fikk vi medhold i at det er en legal aksjonsform, sier Johnsen.

Det er prinsippet om at man må være medlem i NTF som er viktigst for forbundet. De frykter ikke at Holship vil underbetale sine ansatte i Norge.

- Kunne dere akseptert at det det var en annen måte å bli havnearbeider på, utenom å være medlem hos dere?

- Nei. Det er så få havnearbeidere igjen, og det ville bare gå utover arbeiderne.

- Dyrere uten oss

Johnsen har lite til overs for de angrepene som har kommet på monopolordningen til havnearbeiderne.

- Det angrepet som kom på havnearbeiderne i Oslo kommer fra folk som ikke vet hvordan arbeidet fungerer og hvor risikofylt det er. Man skal være veldig årvåken når man skal operere kraner og islagte containere om vinteren, sier Johnsen.

Nestlederen i forbundet forteller at det i dag bare er drøye 300 havnearbeidere igjen i Norge. Ifølge forbundet har de en relativt lav grunnlønn, men kan jobbe seg opp til en lønn mellom 450.000 og 600.000 gjennom å ta på seg vakter på kveld, natt og helg, samt overtid.

- Havnearbeiderne tar på seg arbeid hele året og hele døgnet, og de har en hjemmevaktordning. Hadde dette vært regulert på vanlig måte hadde det vært betydelig dyrere for havnene, sier nestlederen i Transportarbeiderforbundet.

- Skulle man hatt en vanlig skiftordning tror jeg man måtte doble antallet ansatte sammenlignet med i dag, sier Johnsen.

Søksmålet mellom Holship og havnearbeiderne og administrasjonskontoret kommer opp i Drammen tingrett i januar neste år.

Publisert: