Fortsatt nedgang i sykefraværet

Det var både færre syke- og egenmeldinger i årets tredje kvartal. Men sykefraværet er fortsatt for høyt, sier arbeidsministeren.

GÅR NED: Sykefraværet gikk ned i årets tredje kvartal.
  • Ida Hanstad
Publisert:

Samlet sett er det sesongjusterte sykefraværet nå 6,3 prosent, etter en nedgang på 3 prosent fra forrige kvartal, viser tall fra SSB.

Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet lå i tredje kvartal på 5,4 prosent, hvilket er en nedgang på 1,6 prosent fra andre kvartal.

Det egenmeldte sykefraværet sank med 9,8 prosent og er nå 1,0 prosent.

Ifølge arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad er dette det laveste sykefraværet i Norge siden IA-avtalen ble innført i 2001.

– Det er gledelig at sykefraværet går ned, men det er fortsatt for høyt. Alle parter må jobbe videre med å få ned sykefraværet ytterligere, sier Lystad.

LES OGSÅ:Ny kur for sykemeldte

Yngre mest ned

Ifølge SSB har det legemeldte sykefraværet gått ned i alle aldersgrupper sammenlignet med samme kvartal i fjor. Unntak er kvinner i alderen 35-39 år.

For øvrig er det størst nedgang blant de yngre. I gruppen mellom 25 og 29 år er nedgangen på 3,1 prosent.

Samtlige sektorer hadde nedgang i sykefraværet i årets tredje kvartal, og nedgangen var størst i kommunal forvaltning. Det legemeldte sykefraværet fikk her et fall på 3,3 prosent.

Kommunal forvaltning har samtidig fortsatt det høyeste sykefraværet, med 7,0 prosent. I statlig forvaltning var fraværet 5,3 prosent, mens privat sektor ligger lavest med 5,1 prosent.

LES OGSÅ:Fagorganiserte har høyere sykefravær enn andre

Hedmark kraftig ned

Det legemeldte sykefraværet i Hedmark har gått ned med 9,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i gjort, og ligger nå på 5,7 prosent.

Også i Troms og Oppland har det vært stor nedgang. Fylkene har henholdsvis 5,8 og 5,8 prosent lavere sykefravær.

– Også i forrige kvartal gikk sykefraværet i Hedmark kraftig ned. Dette kan skyldes den ekstra innsatsen de har hatt. Blant annet setter de krav til at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet etter 8 ukers sykefravær, dersom det ikke er helt spesielle grunner til at man fortsatt skal være helt sykemeldt. Et godt samarbeid mellom NAV, arbeidsgiverne og legene ser ut til å gi gode resultater, sier Lystad.

- Fortsatt for høyt

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mener det er bra at sykefraværet går ned, men påpeker at det fortsatt er et stykke vei å gå:

–Sykefraværet er fortsatt for høyt. Det er bra at sykefraværet går ned, men vi må fortsette å jobbe med å få fraværet enda mer ned, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en pressemelding torsdag formiddag.

Eriksson signaliserer at det kommer nye virkemidler:

-Regjeringen vurderer at det både er behov for forenklinger i sykefraværsoppfølgingen og nye virkemidler for å bidra til å redusere sykefraværet. Før jul starter vi forhandlingene om en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv. Da vil jeg drøfte med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene hva vi kan gjøre for å redusere sykefraværet ytterligere, sier statsråden.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Sykefraværet flater ut

  2. Sykefraværet falt i fjerde kvartal

  3. Forskning fra finanskrisen viser: Mindre sykefravær i utrygg jobb

  4. Ny IA-avtale på plass

  5. Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte