Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

Arbeidsgiver lurer på om bedriften er ansvarlig for å betale ut sykepenger når en ansatt har skadet seg i en bijobb. E24s jobbeksperter svarer.

SYK: Hvem må betale sykepenger til en ansatt som blir skadet i en bijobb?

Foto: Colourbox
 • E24
Publisert: Publisert:

Spørsmål:
En som er ansatt 100 prosent i vårt firma, har en bijobb i helgene i et annet firma. Hvem er sykepengeansvarlig hvis den ansatte skader seg i bijobben og blir 100 prosent sykmeldt?

Svar fra Wullum:

Utgangspunktet ved sykmelding er at arbeidsgiver må betale sykepenger i arbeidsgiverperioden uavhengig av årsaken til sykmeldingen.

DINE PENGER(+): Hva gjør man med en ansatt som alltid er syk?

Ved sykmelding har arbeidstaker som en hovedregel rett til sykepenger uansett hva sykmeldingen skyldes. Retten til sykepenger vil også gjelde der sykmeldingen i hovedarbeidsforholdet skyldes skade pådratt i biarbeid. Arbeidsgiver er sykepengeansvarlig i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 kalenderdagene av en sykmelding. Deretter går plikten til å yte sykepenger over på folketrygden.

Dersom en ansatt hos dere blir sykmeldt må deres firma dermed betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, selv om dette skyldes at vedkommende har skadet seg i sitt biarbeid.

Les også

Kjededirektør i Jernia går av etter «uønsket opptreden»

Et neste spørsmål blir om hovedarbeidsgiver i en slik situasjon kan kreve regress/erstatning hos biarbeidsgiver for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden.

Dette er et spørsmål om hvem som skal bære det endelige tapet. Hvorvidt hovedarbeidsgiver kan få sitt tap dekket av biarbeidsgiver, vil avhenge av om biarbeidsgiveren er erstatningsansvarlig for skaden etter alminnelige erstatningsregler (se skadeerstatningsloven § 3-7 nr. 2). En slik erstatningsvurdering må gjøres konkret for den aktuelle skaden og skadesituasjonen.
Svar fra Svànaug Bergland:

Det er hovedarbeidsgivers plikt å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden uansett om en arbeidstaker blir syk eller skadet i fritiden eller under utførelsen av en bijobb.

I dette tilfellet har arbeidstakeren valgt å bruke fritiden sin til å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke påvirke hvordan en ansatt tar vare på helsen sin, utsetter seg for helserisiko og så videre i fritiden.

Arbeidsgiver har derimot rett til å reagere dersom arbeidstaker har tatt en bijobb i en konkurrerende bedrift, eller dersom bijobben påvirker den ansattes innsats og prestasjoner hos hovedarbeidsgiver.

Les også

– Kan min arbeidsgiver bryte en skriftlig avtale om forfremmelse?

Les også

– Hvis jeg ikke får lappen innen to måneder, blir jeg sagt opp

Les også

– Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Arbeidsmiljøloven
 5. Ledelse
 6. Sykefravær
 7. Valuta

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 2. Jobbekspertene svarer: En ansatt bruker egenmelding hver mandag. Kan vi reagere på dette?

 3. Jobbekspertene: «Må vi lønne en ansatt som ikke møtte på jobb?»

 4. «Har arbeidsgiver lov til å utelate sykemeldte ansatte fra lønnsoppgjøret?»

 5. Betalt innhold

  Ansatt i coronarammet bedrift? Dette bør du vite