Kan jeg sparke ansatt etter julebordfyll?

Full nøkkelmedarbeider lagde kvalm på julebordet. Nå har sjefen fått nok og lurer på om han kan sies opp. Se hva E24s jobbeksperter svarer.

SKANDALE PÅ JULEBORD:Julebordet ble ingen hyggelig opplevelse, sier sjefen som vil si opp ansatt etter julebordet.

Maria Pavlova
  • E24
Publisert:

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og HR-direktør i Egmont Christine Aalstad Bækkelund på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her!

Ukens spørsmål:

"Vi har akkurat avholdt årets julebord for våre ansatte. Dette er et arrangement som vi legger mye forberedelser i og som alle gleder seg til.

I år ble det dessverre ikke noen hyggelig opplevelse. Allerede under middagen "tippet" det over for en av våre ledende ansatte som hadde fått altfor mye å drikke.

I stedet for å gå hjem, benyttet vedkommende anledningen til å provosere de andre som satt rundt samme bord og stemningen ble til slutt så amper at jeg måtte gripe inn for å unngå at dette utviklet seg til et slagsmål.

En av hans kolleger har nå fortalt meg at det er flere som mener at det som ble sagt under middagen gjør det umulig å fortsette å arbeide sammen. Det hører med til historien at vedkommende tidligere har fått to advarsler for uakseptabel oppførsel på kundearrangementer.

Vi besluttet derfor i høst at han ikke lenger skal få delta i eksterne arrangementer med kunder. Denne julebordsepisoden gjør at jeg er veldig i tvil om det lar seg gjøre å fortsette dette ansettelsesforholdet. Problemet er at han fungerer bra i det daglige, men ikke i sosiale arrangementer."

Tronds svar:

Ut i fra det du skriver, høres det ut som om vedkommende har vanskelig for å beherske seg når det er alkohol inne i bildet.

Det er naturligvis uheldig når dette skjer på eksterne kundearrangementer, da det fort kan svekke tilliten til deres firma og være ødeleggende for et videre samarbeid med kunden. Når vedkommende ikke evner å ta advarslene alvorlig, men i stedet gjentar sin uakseptable oppførsel, må man som arbeidsgiver spørre seg om han er egnet til å inneha den aktuelle stillingen.

Hvis svaret er nei, må man vurdere om det foreligger muligheter for å omplassere vedkommende til en annen stilling uten den samme kundekontakten, eventuelt gå til oppsigelse hvis forholdene er alvorlige nok. I deres tilfelle er dette løst ved at arbeidstakeren ikke lenger skal delta på kundearrangementer. Spørsmålet blir derfor om hans oppførsel på julebordet nå kan gi grunnlag for en oppsigelse.

Julebord er et sosialt arrangement som finner sted utenfor arbeidstiden, og ofte serveres det alkohol på arbeidsgivers regning, i alle fall i et visst omfang. Noen vil hevde at man som arbeidsgiver må tolerere at det forekommer noen "utskeielser" på slike interne arrangementer, men ett sted går likevel grensen.

Ettersom du ikke sier noe om hva provokasjonene bestod i og hva som ble sagt, er det vanskelig for meg å ta stilling til om dette alene vil være tilstrekkelig til å gå til oppsigelse. Du kan imidlertid ikke se bort i fra de andres reaksjoner på det som skjedde, ettersom du som arbeidsgiver har ansvaret for at alle dine ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Dersom episoden på julebordet har gjort samarbeidet og tillitsforholdet vanskelig, er dette noe du må ta opp med vedkommende. Det er først etter at du har konfrontert ham med dette og fått hans forklaring, at du har et godt nok grunnlag til å kunne vurdere om dette er saklig grunn til oppsigelse eller ikke.

Christines svar:

Dersom dere ikke avvikler dette arbeidsforholdet på en saklig måte, kan dere forsøke å oppnå enighet om restriksjoner slik dere har gjort det for kundearrangementer, det vil si å nekte vedkommende å delta på arrangementer når det serveres alkohol. Eventuelt pålegge (oppfordre til) avhold, eller dere kan begrense alkoholserveringen vesentlig.

Dere kan også vurdere å legge om de sosiale arrangementene slik at alkohol ikke naturlig hører hjemme. Situasjonen åpner opp for en diskusjon ledelsen bør ta om selskapets personalpolitikk, - og policy for kundepleie. Hva mener dere er av reell betydning for selskapets medarbeidere og kunder?

Og spør dere selv; "fester vi mye"? Tenk litt på at problemstillingen dessverre ikke er unik, og at situasjonen kan dukke opp igjen. Det kan også være andre som uteblir fra festlighetene på grunn av problemstillinger knyttet til alkohol.

Uansett bør dere finne løsninger der både medarbeidere og kunder kan ha det hyggelig sammen også utenfor arbeidstid. Se om dere kan etablere en "miks" av arrangementer som bidrar til å inkludere alle, selv om ikke alle deltar på alt.

Uavhengig av hvordan dere løser selve ansettelsesforholdet og eventuelt restriksjoner for deltakelse fremover, må dere også ta tak i konfliktsituasjonen som har oppstått.

Dere må få klarhet i hva som er sagt og gjort, og det må "skværes opp"! Medarbeiderens vilje og evne til å rydde opp i dette sammen med erkjennelsen av personlige utfordringer, vil vel si en del om hvorvidt han er egnet til å bli i selskapet eller ei?

DISKUTER SAKEN PÅ FACEBOOK.

Flere saker på E24 Jobb

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. – Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

  2. Fra julebord til sparken

  3. - Hvordan kan jeg unngå smøring?

  4. Hvem skal betale når en ansatt skal på kurs i oppsigelsestiden?

  5. JOBBEKSPERTENE: Kan jeg blande meg i alkoholmisbruk utenom jobb?