Få kvinner når toppen i revisorbransjen

Færre enn to av ti partnere i Norges største revisjonsselskaper er kvinner. På nivået under er kjønnsfordelingen en helt annen.

HELT TIL TOPPS: Mona Irene Larsen (48) den eneste kvinnen i revisjons- og rådgivningsselskapet KPMGs konsernledesle. Hun klarer fint å kombinere karriere og familieliv. Her sammen med sønnene Stian (14) og Emil (11).

  • Ida Hanstad
Publisert:

- Har man har de rette kvalifikasjonene og vil det nok, er det ingenting som stopper oss på veien - med mindre vi gjør det selv, sier tobarnsmor Mona Irene Larsen. Hun er eneste kvinnelige partner i KPMGs konsernledelse.

Også hos de konkurrerende selskapene er det mange kvinner som opplever å være en av svært få høner i kurven.

En gjennomgang av de fire største revisjon- og rådgivningsselskapene i Norge viser at i snitt er nesten hver andre medarbeider på nivået under partner, en kvinne.

På partnernivå er tallene langt fra like jevne.

** KPMG har 13 prosent kvinner i toppstillinger, mot 40 prosent på nivået under, som her omfatter ansatte med titler som manager, seniormanager og direktør.

** Hos Deloitte er tallet 17 mot 38 prosent.

** I PWC er kvinneandelene 11 og 32 prosent på topp- versus mellomnivå.

** Ernst & Young kommer heller ikke spesielt godt ut, med 10 prosent kvinner i styret mot 30 prosent på nivået under.

Ser problemet

HR-direktør Vivi Kristensen i KPMG sier til E24 at selskapet er oppmerksomme på skjevfordelingen, og at de gjerne skulle sett at kvinneandelen på partnernivå var høyere.

- Riktignok er det noen utfordringer forbundet med å få kvinner helt til topps. Hos oss har alle samme mulighet til å komme helt til toppen, men det vi ser er at en del kvinner prioriterer annerledes i småbarnsfasen. Vår jobb er da å tilrettelegge slik at de kan nå sine mål med en fart og progresjon som de selv ønsker, sier hun.

Mona Irene Larsen mener på sin side lederstillingen er langt fra umulig å kombinere med private roller.

- Har du en viss struktur og ryddighet i det du gjør, klarer du det helt fint. Riktignok kan ikke alt være perfekt både hjemme og på jobb, i hvert fall ikke samtidig. Er du opptatt av å ha et strøkent hjem med brettekanter i skapet, bør du akseptere hjelp fra andre om du vil sette deg som mål å bli toppleder. Du klarer ikke alt selv verken hjemme eller på jobb, sier hun.

Les også:Flinke kvinner tiltrekker flinke kvinner

Tar grep

Kristensen forteller at fleksible arbeidsløsninger er en av faktorene som blir prioritert for å hindre frafall av kvinner og samtidig øke kvinneandelen på toppnivå.

Også i PWC har man ifølge kommunikasjonssjef Einar Ravndal satt igang tiltak i håp om få flere kvinner til toppen.

- Vi er ikke fornøyde med at det er såpass få kvinner på øverste nivå og derfor har vi programmet «Kvinner i PWC», som blant annet skal sørge for at vi unngår frafall av kvinner, sier han.

Håper på generasjonsskifte

I Ernst & Young jobber de med bevisstgjøring, konkrete tiltak og måling for å forbedre og å holde oversikten over kvinneandelen i hele selskapet.

HR-direktør Bjørn Vihovde sier til E24 at andelen kvinner er økende og holder seg stabil på alle nivåer unntatt partnernivå.

- Dermed øker basen av mulige partnere i forhold til tidligere når nye opptak gjøres, sier han.

De tre konkurrerende selskapene deler den samme optimismen.

- På alle nivåene under partner har vi hatt en økende kvinneandel. I dag er over 50 prosent av de nyansatte på disse nivåene kvinner. Med den utviklingen vi har hatt i det siste, vil det etter hvert også bli flere kvinner i toppen, sier Ravndal.

Får skryt

Høyskolelektor Siv Staub ved handelshøyskolen BI er ekspert på kvinner i styrene. Hun stusser over at det fortsatt er svært skjev kjønnsfordeling på toppledernivå.

- Jeg er overrasket over hvor tregt denne utviklingen har gått. I minst 30 år har det vært like enkelt å ta høyere utdanning for kvinner som for menn, sier hun til E24.

Hun vil riktignok ikke gi revisjons- og rådgivningsselskapene skylden for at de ikke har flere kvinnelige partnere.

- Mitt inntrykk er disse selskapene er flinke til å ansette og legge forholdene til rette for at folk skal kunne kombinere karriere og familieliv, sier hun.

Prioriteringsspørsmål

Staub mener det fortsatt er kvinners ønske om å prioritere familien som er årsaken.

- Det er litt uenighet om hvorfor det er så få kvinner i toppen, men jeg tror det har noe men kvinners prioritering å gjøre. En toppjobb er jo ikke særlig forenelig med å ha små barn, hvilket betyr at man må velge det ene foran det andre, sier hun.

Hun mener dessuten at mange kvinner gir seg underveis fordi de tror ting er vanskeligere enn det faktisk er.

- Slike muligheter får man ikke, man må ta dem. Det betyr at kvinner må bli tøffere og selv vise interesse for å klatre på karrierestigen, sier Staub.

Les også:Norsk arbeidsliv mer kjønnsdelt enn tidligere

- Vil tjene på kvinnene

Benja Stig Fagerland i Talent Tuning har vunnet flere priser for sitt engasjement for kvinner. Blant annet har hun blitt kåret til en av Europas mest inspirerende kvinner av The European Institute for Gender Equality.

Hun mener begge parter har en hjemmelekse for at den økende kvinneandelen etterhvert også kommer til syne på partnernivå.

- Kvinner må bli flinkere til å synliggjøre sin egen kompetanse, sine mål og betingelser internt overfor selskapene og eksternt ved blant annet ved å være mer tydelig og til stede i nettverk og arenaer det rekrutteres fra. Når det gjelder partnerfellesskapet, må de sørge for å tiltrekke seg og mobilisere de attraktive kvinnelige potensielle partnere, sier hun til E24.

Fagerland mener selskapene vil tjene på å øke kvinneandelen, blant annet fordi de da får bedre innsikt i hvordan hvordan de når ut til kvinner.

- I fremtiden får kvinners økende økonomiske makt betydning for alt fra forretningsstrategi til HR, produktutvikling, kommunikasjon og branding. Virksomhetene må derfor begynne å tenke som kvinner og ta kvinners forskjellige behov og ønsker langt mer alvorlig enn i dag. De som ikke gjør det, er morgendagens tapere, sier hun.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. 50 prosent flere kvinnelig ledere

  2. Universum: Hard kamp om kvinnene

  3. Partnerflukt i KPMG

  4. – Ikke putt oss kvinner i hjørnet

  5. Ny arbeidslivstrend: Slik ble de «bumerang-ansatte»