Finans Norge har satt i gang intern evaluering: – Kan bli enda mer skjerpet

Finans Norge har beklaget etter at Wahid Shah (26) i et jobbintervju fikk beskjed om at stillingen innebar «negerarbeid». Nå vil organisasjonen skjerpe rutinene for å unngå lignende hendelser.

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon. De vil nå skjerpe rutinene etter saken om Wahid Shahs jobbintervju.
Publisert: Publisert:

– Vi har igangsatt en intern evaluering hvor også de tillitsvalgte vil bli involvert, sier Runa Opdal Kerr, prosessdirektør i Finans Norge, til E24.

Finans Norge har ved flere anledninger beklaget hendelsen. Samtidig uttalte informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge at begrepet som ble brukt var en «tungeglipp» og at saken «blåses opp».

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon, og har blant annet medlemmer som DNB, Storebrand og KLP.

Runa Opdal Kerr, prosessdirektør i Finans Norge.

Mandag la organisasjonen ut en offentlig beklagelse til Shah, og Staavi sa at han «reagerte helt feil» i intervjuet med E24. Han understreket også at han ikke har ment å bagatellisere saken.

– Dette er en sterkt beklagelig og trist sak og vi vil bruke saken til å lære samt forbedre oss, sier Kerr videre.

Les også

Fikk beskjed om at jobben innebar «negerarbeid»

Vil forbedre rutinene

Finans Norge vil nå se nærmere på hvordan de kan forbedre varslingsrutiner for arbeidssøkere.

– For ansatte har vi varslingsrutiner som kan benyttes hvis man opplever diskriminering. For søkere vil vi nå se nærmere på hvordan vi kan forbedre prosessene, sier Kerr.

På spørsmål om hvordan Finans Norge jobber med inkludering og mangfold, svarer Kerr at de har en veileder som er utarbeidet for organisasjonen og arbeidsgivermedlemmene.

– De skal følges. Men vi ser at vi kan bli enda mer skjerpet, slik at vi unngår slike situasjoner som vi nå har kommet opp i, sier hun.

Hvordan mener du denne saken har vært håndtert hos dere?

– Vi er svært lei oss for både saken og måten vi har håndtert den på, sier Kerr.

Danat Tekie jobber som konsulent og har tidligere ledet Young Sustainable Impact (YSI).

– Bør gå i forveien

Reaksjonene etter saken har vært mange. Danat Tekie er tidligere leder av Young Sustainable Impact, og jobber nå som konsulent. Hun sier at hun ble sjokkert da hun leste saken, og av organisasjonens håndtering.

– Hendelser som dette snakkes for lite om, og det er mange som ikke tør å si ifra, sier Danat Tekie.

Hun mener Finans Norge må se på konkrete tiltak for å forhindre diskriminering.

– Det er 2022. Inkludering og mangfold kan ikke lenger bare være fluffy prat. Finans Norge er en interesseorganisasjon for en bransje som trenger økt mangfold, da bør de gå i forveien, sier hun.

Les på E24+

Les Danat Tekies kommentar: – Flerkulturelle må være mer enn pynt

Mener mangfold henger etter

– Vi må slutte å bagatellisere slike hendelser. Her må hele bransjen ta lærdom, sier Daniel Gentaneh Hatland.

Han har tidligere jobbet med inkludering og mangfold i DNB, og er nå prosjektleder i kampanjen «Mot til å si stopp». Formålet med kampanjen er å bevisstgjøre ungdom til å tørre å si ifra når de hører ting som ikke er greit.

Daniel Gentaneh Hatland har tidligere jobbet med inkludering og mangfold i DNB, og er nå prosjektleder i kampanjen «Mot til å si stopp».

Hatland mener at ubevisste fordommer må tas på alvor.

– En hvit person vil aldri vite hvordan det føles å bli nedprioritert i samfunnet fordi man har en mørk hudfarge, på samme måte som en mann ikke kan forstå følelsen til kvinner som blir diskriminert i arbeidslivet, sier han.

– Felles for begge disse eksemplene er at det handler om å sette seg inn i andre sin situasjon og vise forståelse, sier Hatland.

Han peker på at Norge har kommet et stykke på veien med kjønnslikestilling i arbeidslivet, men at mangfold og inkludering på langt nær er godt nok.

– Ingen er tjent med mangfold uten inkludering, og det krever ledere som kan lede mangfoldet og ikke har en kultur for ufarliggjøring av slike hendelser, sier Hatland.

Les også

Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

Christian Kongolo Kongolo leder organisasjonen Finans4alle, og jobber for inkludering og mangfold i finansbransjen.

Vil bruke muligheten til dialog

– Alle kan gjøre feil. Dette er en fin mulighet til å se på hva som er greit og ikke lenger greit å si, sier Christian Kongolo Kongolo.

Han er leder for Finans4alle, en organisasjon som jobber med å øke mangfoldet i finansbransjen, og har engasjert seg i Finans Norge-saken.

Kongolo mener at det nå blir viktig å ikke peke finger, og at det i mangfoldsdebatten må være rom for å feile.

– Så lenge de som gjør feil er ydmyke nok til å innrømme det og ta grep, så er det det viktigste, sier han.

Les også

En strategi for mangfold

Les også

Banker etter Finans Norge-saken: – Viser at det er viktig å jobbe med mangfold

Publisert:

Her kan du lese mer om