Steensnæs lover gass støtte

- I gassmeldingen, som Stortinget på alle vesentlige punkter sluttet seg til, presenterer Regjeringen en strategi for økt verdiskaping basert på norsk gass sier Olje- energiminister Einar Steensnæs. I denne strategien inngår statlig støtte til infrastrukturer som rørledninger/LNG-anlegg, opprettelse av sluttbrukersenter, satsing på forskning og innovasjon og en bedre koordinering mellom ulike miljøer som arbeider med gass.

- I gassmeldingen, som Stortinget på alle vesentlige punkter sluttet seg til, presenterer Regjeringen en strategi for økt verdiskaping basert på norsk gass sier Olje- energiminister Einar Steensnæs. I denne strategien inngår statlig støtte til infrastrukturer som rørledninger/LNG-anlegg, opprettelse av sluttbrukersenter, satsing på forskning og innovasjon og en bedre koordinering mellom ulike miljøer som arbeider med gass.

Les hele saken med abonnement