- Tre av fem sjefer leder ikke

Tre av fem ledere er dårlige til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet, viser ny norsk undersøkelse.

FOR DÅRLIGE: Kun fire av ti norske ledere er flinke til å organisere det daglige arbeidet.

  • Øyvind Henriksen
Publisert: Publisert:

Kun fire av ti norske ledere er flinke til å organisere det daglige arbeidet. Det er konklusjonen i en landsdekkende studie gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne.

Mer enn 1.600 norske ledere har deltatt i studien som er gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute.

I undersøkelsen har lederne fått spørsmål om deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap.

Medarbeidere på vent

Undersøkelsen viser at mange ledere bruker så mye tid på å rapportere til styret og eierne at de ansatte glemmes.

– Rapporteringskravene tar mye av hverdagen til mange norske ledere. Jeg tror systemene tar så mye fokus at forholdet til medarbeiderne blir en salderingspost, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Han mener innføringen av HR-ledelse i norsk arbeidsliv er årsaken.

- Mellomledere opplever å bli diktert fra bedriftens toppledelse, og at de får færre muligheter til selv å kunne bidra i utviklingen av bedriften, sier Brekke.

I undersøkelsen kommer det frem at halvparten av sjefene kommuniserer dårlig med medarbeiderne. – God dialog mellom avdelingsledere, toppledelse og medarbeidere er alfa og omega i en virksomhet. Og som leder gjør du rett og slett ikke jobben din om du ikke kommuniserer, sier Brekke.

Undervurderer lederskap

Great Place to Work Institute har gjennomført lignende undersøkelser i en rekke land, og ifølge instituttets leder i Norge, Jannik Krohn Falck, er resultatet i Norge på linje med andre land når det gjelder mangel på lederskap.

– En faktor som går igjen i mange virksomheter er at lederne er så operative at de ikke får tid til ledelse. Dessverre er det slik at betydningen av ledelse blir undervurdert på mange arbeidsplasser, sier Krohn Falck.

Mellomledere i skvis

Rådgiver i kunnskapssenteret DeFacto, Stein Stugu, har registrert stort press på mellomlederne gjennom den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer.

– Norske mellomledere opplever at de ikke får tid til å gjøre den jobben som de faglig sett mener de bør gjøre, sier han.

Konsekvensen blir at medarbeiderne ikke får den veiledningen de har behov for.

Krohn Falck i Great Place to Work ser en tydelig tendens blant virksomhetene som lykkes godt med lederskap i alle ledd, og som skaper en sterk kultur preget av tillit, stolthet og fellesskap.

– Jeg har én klar konklusjon: investering i godt lederskap lønner seg. Støttende ledelse styrker relasjoner og bidrar til å styrke bedriftskulturen, og det gir økonomisk gevinst for virksomheten, sier han.

Les også:

  • Slemme sjefer bør trene mer
  • Sinna på sjefen? Finn frem en pute
  • Én av tre lider av jobbstress
Publisert:

Flere artikler

  1. Ny undersøkelse: Tre av fem norske sjefer favoriserer

  2. Kårer disse fire til Norges beste arbeidsplasser

  3. Har vi nubbesjans mot robotene?

  4. Ny undersøkelse: Ledere mister innflytelse

  5. Norske toppledere lytter mindre enn før