Nordea-skepsis til ledighetstall

Nordea advarer mot å legge for stor vekt på de ferske ledighetstallene fra SSB. – Jeg har problemer med å tro tallene, sier sjefanalytiker.

SKEPSIS: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea offentliggjorde onsdag makrorapporten Økonomisk Oversikt, som inneholder oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi.
Publisert:

De såkalte AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste sist uke at 4,5 prosent nå står uten jobb i Norge, en økning på 0,3 prosent.

– Økningen vi har i ledighet her, overdramatiserer bildet. Vi skal stole mer på registrert ledighet, og jeg har veldig store problemer med å se at dette fortsetter fremover, sier Bruce.

Han viser til at SSBs arbeidskraftundersøkelse er en utvalgsundersøkelse med store, tilfeldige svingninger, og at mange av dem som søker jobb, er unge som vil arbeide ved siden av studier.

Les også

Nordea mener DU kan dempe norsk nedtur

Advarer mot krisetiltak

De nye ledighetstallene fikk flere politiske partier og aktører til å kritisere regjeringen for å gjøre for lite for å motvirke situasjonen. I helgen krevde Arbeiderpartiet at regjeringen må offentliggjøre sine prognoser for utviklingen fremover.

Regjeringen viser til at den har satt i verk tiltak, men understreker samtidig at Norge er inne i en omstillingsfase på grunn av oljenedturen.

Også Navs tall viste fredag at flere står uten jobb, men at veksten i antall arbeidsløse er mer moderat enn SSBs tall tyder på.

Bruce advarer mot å bruke SSBs tall til å sette i verk offentlige krisetiltak.

– Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å bruke økende AKU-ledighet til å argumentere for mer ekspansiv finanspolitikk og lavere renter, sier han.

Sjefanalytikeren tror veksten i antallet som ønsker jobb, kommer til å avta.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets

– Jeg har mistanke om at det er tilfeldigheter som gjør at det ser veldig dramatisk ut. Jeg tror ikke den utviklingen vil fortsette, men at det blir en forsiktig økning i ledigheten fremover, sier Bruce til NTB.

Tapt generasjon - bare tull

Sjeføkonom Steinar Juel er ikke overrasket at den økende ledigheten er blitt et tema i valgkampen

– Opposisjonen skal hakke på makta, og dette er et tall som ser skummelt ut. Men etter å ha analyserte det, synes vi ikke det ser så urovekkende ut, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til E24.

Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, sa til DN i slutten av mai at «vi ser konturene av det som i verste fall kan bli en ny underklasse, bestående av unge som faller utenfor utdannelse og arbeidsliv».

– Det er klart at det ikke er heldig at ledigheten øker, men det er ingen grunn til panikk. Det å snakke om en tapt generasjon i Norge nå, er bare tull, sier Juel.

- Burde hylle valutaspekulantene

Han mener det er feil av opposisjonen å anklage regjeringen for å sitte på gjerdet å se at ledigheten stiger.

– Det kan godt være at man kan gjøre mer for å hjelpe folk over i annen jobb, for eksempel tiltak i Nav-systemet og så videre, men finanspolitikken er veldig ekspansiv i utgangspunktet. Det er også slik at vi får ekstrem glede av at kronen har svekket seg så mye, noe som betyr mer enn om det skulle kommet én eller to milliarder mer over statsbudsjettet, sier han.

Kronesvekkelsen har bidratt til sterk vekst for turistnæringene og sterkere vekst i norsk vareeksport utenom olje.

En lavere oljepris og konsekvensene dette har for en oljesmurt norsk økonomi, godt hjulpet av flere rentekutt fra Norges Bank, er årsaken til kronesvekkelsen.

Kronen har svekket seg med 30 prosent mot euro og 50 prosent mot dollar siden starten av 2013, ifølge Nordea. Det innebærer at den kostnadsmessige konkurranseevnen for norske bedrifter nå er klart forbedret og er tilbake på 2005-nivå.

– I stedet for å kritisere regjeringen, burde opposisjonen hylle Norges Bank?

– Kronesvekkelsen er ikke bare Norges Banks skyld, den har gått mye svakere enn de har regnet med. Aktørene i finansmarkedet har reagert slik fordi de har et annet bilde av norsk økonomis fremtid fordi oljeprisen har falt. Egentlig burde de hylle spekulantene, sier Juel med glimt i øyet.

Les også

Storbank tror på «resesjon» i Kina

To nye rentekutt

I prognosene som ble kunngjort onsdag, nedjusterer Nordea sitt oljeprisanslag. Samtidig med at oljeprisen er mer enn halvert siden i fjor sommer, avtar også investeringene i den norske oljenæringen i år.

– Prisen vil trolig ikke nå 70 dollar fatet før sent i 2017, sier Juel til NTB.

At oljeprisen ser ut til å bli lav lenger enn tidligere ventet, fører til svak vekst i norsk økonomi ut 2017. Det gir to nye rentekutt fra Norges Bank det neste året, men ikke allerede i september, tror banken.

– Skulle kronen styrkes vesentlig, kan null-rente også bli en realitet i Norge, ifølge Nordea.

Les også

– Hard landing i Kina vil utsette renteoppgang

Les også

Nordea mener DU kan dempe norsk nedtur

Les også

Tekna-president: - Håper Aker Solutions vet hva de driver med

Publisert:
Gå til e24.no