Fersk undersøkelse: En av tre studenter lever på krita

Mange studenter sliter økonomisk i hverdagen. – Jeg kjenner til flere som må leve på knekkebrød og suppe i perioder, sier Karoline Natalia Øvergaard (22).

JOBBER VED SIDEN AV: Det er helt umulig å klare seg på studiestøtten alene. Det mener studentene Sarah Skaarer (22), Ingvild Launes (23) og Karoline Natalia Øvergaard (22). Selv bruker de ikke forbrukslån eller kredittkort.
Publisert:

Fattige studenter.En undersøkelse som SENTIO har gjennomført for Norsk studentunion (NSO) viser at 31 prosent av norske studenter må ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort for å dekke basisutgifter som mat, bo og helsetjenester.

– Det er ikke holdbart at norske studenter må finansiere sine studier på kredittkort eller forbrukslån, sier Øyvind Berdal, som er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) til Dine Penger.

UHOLDBART: Øyvind Berdal, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) mener studentene får altfor lite å rutte med.

LES OGSÅ:Studenter har ikke vært fattigere på 37 år

Lite å rutte med. – Når studenter må ta opp dyre lån for å dekke basale behov som mat og et sted å bo, sier det noe om at mange studenter er i en svært vanskelig situasjon, sier Berdal.

Studentene får 6938 kroner til å leve for i måneden, samt 18.498 kroner første måneden. Det utgjør 46.250 kroner på et semester.

Basert på offentlig statistikk har studenter ikke hatt så lite å rutte med på minst 37 år. Det viser Dine Pengers egne beregninger fra i sommer.

LES OGSÅ: Unge har sterkest tiltro til egen økonomi


«Trist». – Studietiden skal være den beste tiden i livet. Det er trist at mange må leve så trangt økonomisk, sier Karoline Natalia Øvergaard (22).

Dine Penger møter henne sammen med studievenninne Sarah Skaarer (22) og Ingvild Launes (23) på juridisk fakultet, ved Universitet i Oslo (UiO).

– Jeg kjenner til flere som må leve på suppe og knekkebrød i perioder for å få hverdagen til å gå i hop, sier Karoline Natalia.

Selv arbeider de ved siden av studiene og føler at de klarer seg greit økonomisk – uten å måtte ty til verken kredittkort eller forbrukslån.

– Det er helt urealistisk å klare seg uten annen inntekt enn studiestøtten. Det er vanskelig å leie en bolig til under 5000 kroner. I tillegg må man ha mat, månedskort på transport og mobilutgifter. Regnestykket går rett og slett ikke opp om man ikke jobber ved siden av, sier Sarah.

LES OGSÅ: Hjelp studenten - uten skatt og avgift

Foreldrene hjelper til. En levekårsundersøkelse fra Regjeringen viser at 40 prosent av studentene er avhengig av økonomisk hjelp fra foreldrene til å dekke husleie og mat.

– Det er vanskeligere for studenter å klare seg økonomisk nå enn tidligere, og vi vet at ca 40 prosent får støtte hjemmefra i tillegg til Lånekassa, kommenterer statssekretær Ragnhild Setsaas i Kunnskapsdepartementet til Dine Penger.

Studentorganisasjonen mener at dette viser at det nå er vanskelig å være heltidsstudent.

– Det å studere på heltid er ikke mulig i dag. Studenter blir tvunget til å arbeide for å klare seg i hverdagen, sier Berdal.

– En regjering med ambisjon og lovnader om heltidsstudenten, kan ikke være bekjent av dette, mener Berdal.

Statssekretær Setsaas i Kunnskapsdepartementet understreker at det er viktig med heltidsstudenter:

Heltidsstudenten er helt klart regjeringens ambisjon. Vi ser at det er flere studenter som gjennomfører studiet på normert tid, etter en utdanningsplan, enn i 2005, kommenterer hun.

Dyre boliger. Et av hovedproblemene for studentene er de dyre boligene.

Departementet har nylig hatt et møte med alle ungdomspolitiske organisasjoner og det er en bred enighet om at boutgiftene er det som har skylden for at enkelte studenter sliter økonomisk, påpeker Setsaas i Kunnskapsdepartmentet:

– SSB-undersøkelsen viser at studentene har 16 prosent høyere boutgifter i 2010 enn i 2005, og at studenter i studentboliger helt klart har de laveste boutgiftene, sier hun.

Hun påpeker at Regjeringen derfor satser på å bygge flere studentboliger.

Studentenes organisasjon på si side mener at det som er gjort ikke er nok:

– Studiestøtten går ned med denne regjeringen, mens studenter må be om penger hjemmefra, ta opp lån og arbeide stadig mer deltid, for å kunne betale husleien. Dette skulle studiestøtten dekke, sier Berdal.

LES OGSÅ: – Må selge leiligheten eller avbryte studiene

Følg Dine Penger på Facebook

Studiestøtten taper mot pensjon og lønn

Dine Pengers beregninger fra fjor sommer viste at studenter ikke har hatt det så dårlig på 37 år. Her vises at studiestøtten har falt kraftig i forhold til grunnbeløpet i folketrygden, mens både pensjonisters og lønnsmottakeres inntekter har steget. Venstre akse er G for studenter og enslige minstepensjonister. Høyre akse er for lønnsmottakere. Les hele saken her:Studenter har ikke vært fattigere på 37 år

Om Undersøkelsen:

Gjennomført av SENTIO for Norsk studentorganisasjon (NSO) i vinteren 2012/13. Undersøkelsen består av et utvalg på 1010 studenter i Norge. Spørsmålet som ble stilt: Benytter du, eller har du benyttet, forbrukslån/ kredittkort i tida som student til å dekke dine basisutgifter (mat, bo, helsetjenester)?

Publisert:
Gå til e24.no