NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim

Tar vi tek- og realfag på alvor?

– Vi er nødt til å motivere flere fremtidige studenter til å velge teknologi- og realfag for å forbli konkurransedyktige og sikre vår velferd, skriver Karl-Christian Agerup.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Resultatene fra Samordnet opptak ble publisert i forrige uke. Den store nyheten var den dramatisk reduserte interessen for lærerutdanning blant landets avgangsstudenter fra videregående skole.

Det var i 2023 hele 22 prosent færre søkere til lærerutdanningene sammenlignet med året før. (Figur 1)

Den største bekymringen for denne utviklingen er at vi trenger gode lærere i Norge for å ta vare på og utvikle den viktigste kilden til verdiskaping i samfunnet vårt: Kompetanse. Gode lærere er avgjørende for å bringe frem og levere gode kandidater til høyere utdanning.

Det som imidlertid på kort sikt er verre, er at vi som samfunn fortsetter å underinvestere i studieplasser innen teknologi og realfag. Her er det flere ting som skjer på en gang:

Innenfor teknologifag generelt, og informasjonsteknologi spesielt, er søkningen fra videregående skole rekordhøy i 2023 med en vekst på henholdsvis 2,9 prosent og 6,9 prosent (Figur 2 og Figur 3).

De vordende studentene har åpenbart fått med seg det skrikende behovet som norsk næringsliv har for denne type kompetanse og den relativt sikre veien en utdanning innen disse områdene har til en jobb og en meningsfull karriere. Og hva er det staten og utdanningsinstitusjonene svarer med? Jo, en nedgang i antall studieplasser på disse feltene på henholdsvis -2,7 prosent og - 3,6 prosent. Dette gir lite mening.

Innen realfag er historien en annen, men like alvorlig. Her faller søkingen med nesten 7 prosent fra 2022 (det laveste antallet søkere siden 2014) kombinert med at antall studieplasser er redusert med ca. 5 prosent siden 2022. (Figur 4).

Det er et alvorlig symptom på statusen til teknologi- og realfag at den samlede søkningen til økonomisk-administrative fag i Norge (23 692) er vesentlig større enn den samlede søkningen til realfag, teknologi og informasjonsteknologi (17,334).

Hva må gjøres?

For meg er det overraskende at det ikke er mer fokus på tallene presentert over. Hvor er alle de større og mindre teknologiselskaper som er avhengig av topp kompetanse i fremtiden. Hvor er debatten og diskusjonen om utviklingen i 2023 er noe vi kan leve med?

Mitt syn er at vi som samfunn ikke har noe valg. Vi er nødt til å motivere flere fremtidige studenter til å velge teknologi- og realfag for å forbli konkurransedyktige og sikre vår velferd. For å få til det må vi øke og ikke redusere antall studieplasser innen disse fagene og snu den negative trenden som 2023 kan være en begynnelse på. I dag er det over 4000 studenter som har søkt på teknologi og realfag uten å få tilbudt studieplass på førstevalget sitt til høsten. 

På lengre sikt må vi øke statusen av realfag i skoleverket og vi må utdanne og motivere flere 18-19 åringer til å velge tekno- og realfag som karriere. For å få til det kommer vi ikke utenom å øke status også på læreryrket i grunnskole og videregående skole og snu den negative trenden. Dette vil sannsynligvis ikke være mulig uten blant annet å bedre lærernes lønns- og arbeidsbetingelser. Vi må ta oss råd til at de beste også ønsker å bli lærere.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:

Her kan du lese mer om