Aps yngste stortingsrepresentant: – Regjeringen er i ferd med å svikte min generasjon

Ungdomsledigheten har økt fra 30.000 til 45.000 ledige på ett år. LO og Arbeiderpartiet tror statistikken blir styggere dersom ikke regjeringen tar grep.

VENTER PÅ TILTAKSPAKKE: 25 år gamle Fredric Holen Bjørdaler Arbeiderpartiets yngste representant på Stortinget.

  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

– Vi var veldig spent på hvilke tall som skulle møte oss, og det ble skrekkscenarioet, sier Arbeidspartiets yngste stortingsrepresentant, Fredric Holen Bjørdal, til E24.

25-åringen så dagens lys midt under den norske bankkrisen, med etterdønninger fra oljepriskrasjet i 1986 og børskrakket i 1987.

Det førte til kraftig økning i den norske arbeidsledigheten, hvor ungdomsledigheten nådde en topp i 1992 med 45.000 ledige ungdom.

Det er det høyeste antallet ledige ungdom i Norge registrert på årsbasis siden SSB begynte å utgi arbeidskraftundersøkelsen i 1972.

Nå er arbeidsledigheten tilbake til tilsvarende nivåer.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor har ledigheten økt 50 prosent, fra 30.000 til 45.000 ungdom.

Les også

– Utelukker ikke at Nav-ledigheten kan falle

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse mener det er en sterk økning.

– Det er veldig typisk at det er de unge og marginale som mister jobben først når arbeidsmarkedet svekkes og man får en konjunkturnedgang.

– Moderat økning

Mens landsgjennomsnittet i alle aldersgrupper økte til 4,4 prosent i andre kvartal, ligger ungdomsledigheten på 11,3 prosent, mot 8 prosent i andre kvartal i fjor.

– De siste tallene fra AKU viser en moderat oppgang i ledigheten, sier statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet til E24.

– Selv om økningen er innenfor feilmarginen i undersøkelsen, er den i tråd med en stigende tendens siden i fjor sommer. Ledighet er alvorlig for dem som rammes, og vi følger denne utviklingen nøye.

Vamraak påpeker at den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten har avtatt fra vel 28 uker til vel 24 uker over det siste året.

Andelen langtidsledige, det vil si personer som har vært sammenhengende ledige i mer enn 26 uker, har også avtatt, ifølge SSB.

– En tredel av økningen i ledighet blant ungdom i andre kvartal gjaldt personer som også var i utdanning og som ønsket seg deltidsjobb. Økt ledighet fra denne gruppen bør ikke vekke like stor bekymring som for andre, mer utsatte grupper, sier han til E24.

Høy ledighet blant unge menn

Situasjonen er mørkest for menn mellom 15 og 24 år.

Der er hele 13 prosent arbeidsledige, mens tilsvarende tall for kvinner i samme aldersgruppe er 9,6 prosent.

– Dette henger fullstendig sammen med at guttene er overrepresentert blant dem som ikke gjennomfører videregående, sier nestleder Tor-Arne Solbakken i LO, til E24.

Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse peker på at det er de mannsdominerte næringene i privat sektor, som bygg- og anleggssektoren, som foreløpig er hardest rammet av oljenedturen.

– Det tyder på at man ikke har sett ringvirkningene i sterk grad i kommunene ennå. Det er noe jeg tror kommer neste år når kommunebudsjettene skal salderes, sier Bjørnstad, og peker til inntektsbortfallet til oljeavhengige kommuner og kommuner som er rammet av ringvirkningene.

Syv av ti ansatte i offentlig sektor er kvinner (2013-tall fra SSB), og reduserte kommunebudsjetter vil i stor grad kunne gå utover offentlige stillinger.

– Hvis kommunene blir nødt til å stramme inn på grunn av skatteinngangen, tror jeg vi vil se en sterkere økning i arbeidsledigheten blant kvinner, sier Bjørnstad.

Les også

– Utelukker ikke at Nav-ledigheten kan falle

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Stian Lysberg Solum

– Svikter min generasjon

Holen Bjørdal i Ap etterlyser konkrete tiltak som særlig kan hjelpe unge som har havnet utenfor arbeidslivet.

– Regjeringen er i ferd med å svikte min generasjon, sier han.

– Det mest alvorlige er at regjeringen avfeier situasjonen, og sier det ikke er grunn til å sette i gang tiltak.

Han sikter til at finansminister Siv Jensen har gjort det klart at det foreløpig ikke er aktuelt med en ekstraordinær tiltakspakke mot arbeidsledighet.

– Vi tror at hvis man fortsetter å forholde seg passive, og unnskylder seg med at det ikke er krise, vil arbeidsledigheten stige.

Bjørnstad tror også ledigheten vil stige, og regjeringen må skru opp oljepengebruken i utarbeidelsen av det kommende statsbudsjettet for å bekjempe arbeidsledigheten.

– Regjeringen bør stimulere arbeidsmarkedet gjennom statsbudsjettet utgiftsside, og se hvilke politiske prioriteringer man bør gjennomføre. Nedturen vil ramme økonomien til kommunene, som igjen vil føre til at kommunene må stramme inn sine basisoppgaver. Det å kompensere kommunene for inntektsbortfallet, vil ha en gunstig effekt i samfunnet og på arbeidsmarkedet, sier Bjørnstad.

Han har tatt til orde for en tiltakspakke på 10 milliarder kroner for å motvirke veksten i ledighet.

Les også

Ber regjeringen handle: – Må bruke 100 millioner kroner

Grafen viser utviklingen i arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken mellom 15 og 24 år mellom 1972 til 2015 (16-24 år frem til 2006). Tallene for 2015 gjelder andre kvartal.

LO: – Hjelper de som klarer seg best

Mens 11,3 prosent av de unge går ledige, er til sammenligning 3,8 prosent i aldersgruppen 25–54 år arbeidsledige, og 1,4 prosent mellom 55 og 74 år.

– Det går den gærne veien. Selv om tallene isolert sett ikke er voldsomme, og man må blant annet regne med feilmarginer, så er det klart at arbeidsmarkedet forverres, og at det er ungdommen det går aller verst utover, sier Tor-Arne Solbakken i LO til E24.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken er sterkt bekymret over stigende ledighet blant ungdom.

Heiko Junge
Les også

Sjekk ledigheten der du bor

I likhet med Ap, kritiserer Solbakken regjeringen for manglende handlekraft da oljekrisen skylte innover landet i fjor høst.

– Regjeringen har hatt feil politikk, og har dermed forsterket virkningene av oljekrisen. Regjeringens skattekutt kunne gitt 20.000 flere jobber, gått til infrastruktur, tjenester og næringsliv, sier han.

– Der ligger det en feilvurdering. Nå må ungdommen hjelpes gjennom kompetanseheving og utdanning i ledighetsperioder. Det regjeringen har gjort er for å hjelpe de eldre i arbeidsmarkedet. Det er de som klarer seg desidert best. De sitter helt passive og ser på at ungdomsledigheten øker, og det er frustrerende, sier LO-nestlederen.

Les også

Jensen: Ikke aktuelt med ekstra tiltak nå

Etterlyser flere læringsplasser

– Så behøver vi flere målrettede tiltak. Tiltak rettet mot dem som ikke har gjennomført videregående, og å hjelpe flere fram til fagbrev, bør være det viktigste. Vi må gi dem som ikke har fullført videregående et mer langsiktig tilbud, og vi må skape flere lærlingplasser. Særlig i offentlig sektor ligger man langt etter her. Vi trenger et offentlig løft med flere lærlingplasser. Det vil være et viktig skritt, sier Solbakken.

Arbeiderpartiet lanserte en tiltakspakke mot ungdomsledighet, hvor ett av forslagene er 3.000 nye studieplasser og 1.000 fagskoleplasser. Ap vil også øke antall læringsplassene i det offentlige, men vil ikke tallfeste ambisjonen.

– Det er ikke mye, men det er en god start. Så kan vi se hvor mye mer vi kan få plass i det kommende budsjettet, sier Holen Bjørdal.

Les også

Sjekk hvordan partiene vil bøte på den stigende arbeidsledigheten: – Regjeringen trekker på skuldrene av økt ledighet

– LO har i årevis etterspurt flere læringsplasser. I 2012 fikk halvparten av primærsøkere til læringsplass ikke godkjent lærekontrakt, altså 12.000, ifølge Utdanningsdirektoratet. Hvorfor ble det ikke gjort mer i løpet av de åtte årene AP satt i regjering?

– Jeg har ikke noe behov for å ha høy sigarføring på det spørsmålet. Jeg innser at vi kunne gjort mer. Vi gjorde mye bra, men vi må gjøre enda mer. At det er behov for et løft i yrkesfag, er det ingen tvil om. Det foreslo vi i Stortinget i år, og det ble stemt ned. Det er det det offentlige som må skjerpe seg og gå foran. Det er det ingen tvil om, sier Holen Bjørdal.

– Det er i alle fall uendelig mye mer effektivt enn det som er regjeringens viktigste tiltak, nemlig å pøse på med skattekutt, sier Holen Bjørdal.

Les også

Solberg varsler budsjettiltak for å bedre økonomien

Les også

– Regjeringen trekker på skuldrene av økt ledighet

Les også

Her merker de lite til oljekrisen. Nå vil de ha «søringan» nordover

Publisert:

Flere artikler

  1. – Regjeringen trekker på skuldrene av økt ledighet

  2. – Utelukker ikke at Nav-ledigheten kan falle

  3. AKU-ledigheten gjør overraskende byks: – Jeg blir bekymret for fremtiden

  4. – Om dette fortsetter, får vi høyere ledighet enn vi har sett for oss

  5. Sjeføkonom: Bruk 10 milliarder på nye arbeidsplasser