Konkurrenten skulle ha 200 millioner mer for å bygge ulykkesbroen

Reinertsens konkurrent beregnet nesten dobbel pris på veiprosjektet der den tragiske brokollapsen i Trondheim skjedde.

TRAGEDIE: To personer omkom da Rotvollhaugen bro kollapset under byggingen i starten av mai.
Publisert:

Bare to entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen i 2011 lyste ut veikontrakten som inkluderer ulykkesbroen der to mennesker omkom i starten av mai.

Prisforskjellen mellom det de to selskapene Reinertsen og NCC ville ha for å ta på seg kontrakten, var på hele 200 millioner kroner.

Reinertsen fikk oppdraget til en pris på 230 millioner kroner, mens NCCs tilbud var på 423 millioner kroner (begge prisene er ekskl. merverdiavgift).

Det innebærer at Reinertsen beregnet kostnadene i prosjektet til å bli omtrent halvparten av det konkurrenten skulle ha for å gjøre samme kontrakt.

Vet du noe om denne saken? Tips oss!

- Ingen dumpingpris

Nøyaktig hva prisforskjellen bunner i, er ikke så godt å si, ifølge Statens vegvesen.

- NCC lå generelt høyere på kostnadene. Ellers vet vi at markedssituasjonen har stor betydning. Når det er mye å gjøre går prisene opp, sier prosjektleder i veivesenet, Harald Johnsen, til E24.

I utlysningen var verdien av kontrakten anslått mellom 220 og 260 millioner, dette basert på veivesenets kostnadsoverslag.

Oppdraget lød på å bygge ut en av strekningene i det større E6-prosjektet der veien mellom Trondheim og Stjørdal utbedres, og besto av flere nye konstruksjoner, deriblant Rotvollhaugen bro.

- Vi har flere eksempler på anbudsrunder med store forskjeller, også en kontrakt som NCC gjennomfører der eneste konkurrent hadde nesten dobbel pris, påpeker Johnsen.

Men i dette tilfellet var NCCs tilbud så høyt at veivesenet bestemte seg for å heller kjøre en ny anbudsrunde dersom Reinertsen av en eller annen grunn ikke kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene.

- Det er ikke snakk om noen dumpingpris fra Reinertsen her, sier Johansen.

Prosjektlederen sier at han forstår at det kommer spørsmål om prisforskjellen kan ha hatt betydning for sikkerheten i prosjektet.

- Kan generelt lavere kostnader på alt fra materialer til mannskap bety at kvaliteten blir lavere på alle områder?

- Det er ikke en automatikk i at lavere timepris betyr dårligere kvalitet, sier Johansen.

Før ulykken har også Reinertsen ifølge prosjektlederen kommet best ut i en intern undersøkelse av sikkerhet der alle tilknyttede parter i utbyggingen av E6 mellom Trondheim og Stjørdal er gjennomgått.

LES OGSÅ: Fikk refs av veivesenet før brokollapsen

Krevde minimale trafikkforstyrrelser

Statens vegvesen har overfor E24 beskrevet utbyggingen av E6 øst for Trondheim som «svært utfordrende og komplisert».

Likevel la veivesenet inn helt tydelige føringer i konkurransegrunnlaget om at trafikken i området skulle avvikles med minst mulige forstyrrelser i anleggsperioden.

En av de to som omkom i ulykken, var en 37 år gammel småbarnsmor som kjørte bil under broen da den kollapset.

Det kunne gått enda verre. Det var flere arbeidere på broen da den kollapset.

Les også: - Jeg ble hengende fra broen

I forrige uke la Reinertsen frem sin interne granskingsrapport etter at Rotvollhaugen bro kollapset under støping den 8. mai.

Ifølge selskapet ble ikke kapasiteten som reisverket under broen var dimensjonert for, oppnådd. Reisverket manglet korrekt avstivning fra topp til bunn, og dermed raste hele broen sammen.

- Vi kan bare observere at reisen ikke er satt opp slik prosjektunderlaget tilsa, uttalte direktør for enterprise i selskapet, Kristian Reinertsen, da han la frem resultatet av den interne granskningen.

LES OGSÅ: Reinertsens rapport om brukollapsen er klar: Reisverk knakk

Inspektør sjekket ikke reisen

Senere har E24 avdekket at inspektøren som veivesenet hadde på stedet kvelden før kollapsen, ikke sjekket den omtalte «reisen».

Ifølge veivesenet er det vanlig at inspektøren fra byggherre følger en sjekkliste entreprenøren selv har laget når de er ute på slike kontroller.

- Reisverket var ikke noe av det som sto på listen under denne kontrollen. Vi har anledning til å be om å se på ting som ikke står på sjekklisten, men i dette tilfellet ble altså ikke reisverket kontrollert, sa prosjektleder Johnsen til E24 i forrige uke.

LES OGSÅ: Veivesenet kontrollerte ikke reisverket på Reinertsen-bro

Saken fortsetter under bildet

Her skulle det etter planen støpes ny bro i betong mens trafikken kjørte under. Bildet viser Rotvoll-bro i Trondheim, 600 meter fra broen som kollapset. Nå stenges trafikken i 15 timer mens støpingen pågår.

- Kan bli full endring av regelverket

Direktør for vei og transport i Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer, vil ikke kommentere prisforskjellen i anbudene fra Reinertsen og NCC overfor E24.

Alle spørsmål om sikkerheten i dette prosjektet var godt nok ivaretatt av byggherre (det vil si veivesenet), entreprenør (Reinertsen) eller andre, ønsker han ikke å kommentere på grunn av den pågående politietterforskningen.

Ifølge Hauer har det vært helt vanlig praksis å utføre støp av broer mens det går trafikk under. Han påpeker også at andre løsninger kan gi nye risikovurderinger:

- Så er det et spørsmål om hvilke andre risikoelementer som kommer inn hvis vi sender trafikken ut på en omkjøringsvei. Inn i et boligområde, for eksempel, sier Hauer.

Han åpner for at det etter denne ulykken kan bli standard å stenge trafikken når støping skjer.

- Årsaken til denne ulykken vil og kunne endre fundamentalt hvordan vi gjør dette i fremtiden. Det vi har innført som strakstiltak er at det ikke kjører trafikk under broer som støpes nå.

LES OGSÅ:

Reinertsen kan miste sentral godkjenning

Vitner sier at brokollaps ikke kom plutselig

Fikk refs av veivesenet før brokollapsen

Publisert: