Slik hjelper du studenten best: Gi arv uten arveavgift

Har du fått en student i familien i høst? Benytt sjansen til å overføre penger til arvingen, uten at det spiser av fribeløpet.

Uten avgift: Studenter kan motta penger av foreldre og besteforeldre uten at det påløper arveavgift. Jusstudentene Kjersti Sandem (22), Frida Vatn Sørlie (22) og Fanny Paus (22) har ikke tenkt på at dette gjelder dem.
Publisert: Publisert:

Penger under utdanning. Ifølge arveloven kan du gi såkalte periodiske ytelser til studenter. Dette er fritatt fra arveavgift og går heller ikke utover støtten fra Lånekassen.

På denne måten kan studenten få et kjærkomment tilskudd til økonomien samtidig som pengene ikke spiser av fribeløpet for arveavgift på 470.000 kroner.

Pengene kan for eksempel komme fra foreldre og besteforeldre.

Les også:Vi betalte 1,6 milliarder i arveavgift

Må brukes opp. En viktig forutsetning er at pengene brukes opp etterhvert, slik at det ikke kan oppfattes som formuesoverføring.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at studenten sparer penger fra deltidsjobben eller studielånet ved siden av.

Kjersti Sandem, Frida Vatn Sørlie og Fanny Paus studerer jus på tredje året. De har hørt om periodiske ytelser, men ikke reflektert over at dette kan gjelde dem.

Får penger av foreldrene. Frida og Fanny jobber ved siden av studiene. Kjersti gjør det ikke.

– Jeg får noe penger av foreldrene mine hver måned, ettersom studielånet ikke er nok. Men jeg har ikke tenkt på at dette er periodiske ytelser, sier Kjersti Sandem.

Les også:1 av 4 trenger hjelp til boligkjøpet

Reglene for periodiske ytelser er beskrevet i arveavgiftslovens § 4 a.

Både foreldre og besteforeldre kan gi periodiske ytelser under utdanning. Pengene må, som navnet indikerer, gis over tid. Større engangssummer gis det ikke fritak for. (Ønsker du å gi større engangssummer, kan du for eksempel benytte deg av 1/2 G-gave-regelen.)

Harvard: – Foreldre og besteforeldre kan gi penger for å dekke utdannelse, uansett om det er Harvard eller BI, så lenge kostnaden er reell, forteller advokat Per-Jakob Haakstad

Til skolepenger og leveomkostninger. Det kan gis periodiske ytelser for å dekke skolepenger, og for å dekke leveomkostninger man har som student.

– Det skilles mellom penger som gis for å dekke skole og leveomkostninger. For skolepenger er det ingen maksgrense. Foreldre og besteforeldre kan dekke dette uansett om det gjelder utdannelse på Harvard eller BI så lenge kostnaden er reell, sier Per-Jakob Haakstad, partner i Advokatfirmaet Haakstad & Co.

– For leveomkostninger er det imidlertid en beløpsgrense. Om man studerer i Norge er det Lånekassens satser for lån og stipend som gir utgangspunkt for hvilke kostnader en student vil ha i året og dermed hvor mye som kan mottas i periodisk ytelse, sier Haakstad.

Gi like store beløp. Ifølge Skatteetatens håndbok for dette, anbefales det at pengene gis med en viss regelmessighet, for eksempel hver måned eller hvert år. Summene bør i utgangspunktet være noenlunde jevnstore, men variasjoner på grunn av ujevne inntekter for giveren godtas.

Les også:Slik unngår du dobbel arveavgift

Kan kreve regnskap. Den som mottar støtten kan bli avkrevd regnskap over hvordan pengene er brukt når studiene er over.

For å få til dette, bør du sørge for at pengene går inn på studentens konto, og at studenten bruker bankkort og nettbank til å betale mat, husleie, skolebøker og andre utgifter. Dermed vil bankkontoutskriften greit kunne fungere som et regnskap hvis det blir noen spørsmål.

Husk: Unormalt store gaver eller overføringer vurderes på samme måte som forskudd på arv, og er arveavgiftspliktig.

Fordeler med studiestøtte

  • Ingen beløpsbegrensninger
  • Igen arveavgiftsmeldinger
  • Kan gi penger
  • Spiser ikke av fribeløpet
  • Kan gis hvert år

Ulemper

  • Pengene kan ikke spares opp av mottaker
  • Kan bare gis under utdanning, ikke som startkapital for bolig.
Publisert:
Gå til e24.no