550.000 i pluss - men hvor skal de alle bo?

Befolkningstallet for det sentrale Østlandet skal vokse med mer enn Gøteborg by de neste 25 årene. Hvor skal alle de nye bosette seg?

BEFOLKNINGSBOOM: Oslo og omegn er ventet å vokse med over en halv million innbyggere de neste 25 årene. Kommunene rundt hovedstaden posisjonerer seg nå for å sikre seg sin del av befolkningsveksten.
Publisert:

I 2040 har Oslos befolkning økt med 200.000 personer, og nabokommunene med ytterligere 350.000, ifølge prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

SJEKK OGSÅ: Se vår grafikk med info om mange av pendlerkommunene i Oslo-regionen

E24 Dine Penger har besøkt flere av kommunene og tettstedene som nå posisjonerer seg for å kunne lokke til seg nye innbyggere i Østlandets store befolkningsboom.

I artikkelserien har vi besøkt Skarnes i Sør-Odal, Jessheim i Ullensaker, Holmestrand, Moss, Ski og ringerikskommunene Hole og Ringerike.

Sør-Odal er blant kommunene som satser aktivt på å rekruttere nye sambygninger.

Lave boligpriser og én times reisevei til Oslo er blant lokkemidlene som brukes i dragkampen om innbyggerne.

- Du kan dra hvor du vil, du er nær alt, og du har en helt spesiell frihet, sier ordfører Anne-Mette Øvrum (H).

Har du flyttet ut av byen eller har planer om det? Vet du om andre tiltak for å få folk til å flytte? Tips oss!

Ski er «bankers»

Spørsmålet er hvor de som flytter ut av hovedstaden, men som fortsatt skal jobbe der, kommer til å bosette seg.

Hver dag pendler over 135.000 mennesker til jobb i hovedstadsområdet - fra omkringliggende byer og tettsteder på Østlandet.

- En ting er helt klart: For de aller fleste som pendler til Oslo er det fullt på veiene, både til og fra jobb, sier Aud Tennøy, by- og regionplanlegger og sivilingeniør ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

- De stedene som skal lykkes i å tiltrekke seg Oslo-pendlere må derfor ha direktetog med hyppig frekvens. Ski er ganske «bankers», og kommer til å tiltrekke seg mye mennesker i tida fremover, fortsetter hun.

Flere kriterier

Ifølge Tennøy er det gitte kriterier en by eller et tettsted må oppfylle hvis de skal kunne klare å tiltrekke seg pendlerne:

  • Det bør være enkelt og raskt å komme seg til arbeidsplassen i Oslo med kollektiv transport.
  • Det bør helst ikke være en reisevei på over 45 minutter, og helst ingen eller så få som mulig av transportbytter.
  • Stedet bør ha det meste av det vi trenger til daglig, som butikker, restauranter og annet, som gjør at vi slipper å reise til byen for slike gjøremål.
  • Det bør også være jobbmuligheter i nærområdet.

Fortetting

Aud Tennøy, region- og byplanlegger og sivilingeniør ved Transportøkonomisk Institutt

- Det optimale vil selvfølgelig være å få så mange mennesker som mulig bosatt i Oslo (fremfor at de bosetter seg rundt byen og pendler, red.anm.). Det er jo også hovedstrategien, sier Tennøy.

- Det snakkes mye om fortetting i Groruddalen. Miljømessig vil det være det aller beste at folk får bo der vi allerede har utviklet et godt kollektivtransportnett innenfor bygrensa

Ifølge SSB bor nesten åtte av ti av oss i tettbebygde strøk.

I snitt bruker vi en time og 23 minutter på reisefot på en gjennomsnittsdag. Menn pendler mer en kvinner, og unge pendler mer enn de eldre.

45 minutter er grensen

Over halvparten av langpendlerne på Østlandet bor under fire kilometer fra nærmeste intercitytog-stasjon, og de fleste arbeider i områder lett tilgjengelig til fots eller med høyfrekvente, raske kollektivforbindelser fra en intercity-togstasjon.

- Det er veldig få som velger å reise mer enn 45 minutter for å komme seg på jobb. Bytting av transportmiddel oppfattes også som en ulempe, og øker reisetida, sier Tennøy.

(...artikkelen fortsetter under bildet)

ATTRAKTIVT: Nye Ski stasjon, slik den skal stå ferdig når Follobanen er klar i 2021. Reisetiden fra Oslo til Ski vil da være 11-12 minutter.

I mange familier er det én som pendler, og én som ikke gjør det.

- Det betyr at det også må være jobber i de byene som ønsker å tiltrekke seg pendlerne, sier Tennøy.

Med andre ord: Kommuner som vil ha Oslo-pendlerne må kunne tilby jobber også, slik at om far pendler kan mor få jobb i sin nye hjemkommune, eller vise-versa.

Som regel pendler menn lengst.

Lavere boligpriser

Aud Tennøy peker også på at byene og store tettsteder tiltrekker seg mennesker, og at det vil fortsette å være slik. Hun tror det handler om jobbmuligheter, men også at vi er mer opptatt av urbane kvaliteter enn tidligere.

- Nesten samme hvor det slenges opp nye boligområder i det sentrale Akershus vil folk flytte, sier hun.

- Men det er ikke nødvendigvis lurt. Miljømessig er det mye smartere å fokusere på noen steder som utvikler seg til små byer og som har et godt kollektivtilbud. Da kan folk leve livene sine og ha alt de trenger der, men fortsatt jobbe i Oslo.

(...artikkelen fortsetter under bildet)

ATTRAKTIVT: Aud Tennøy fra Transportøkonomisk Institutt peker på Sandvika, Ski og Lillestrøm som naturlige steder som vil fortsette å vokse og tiltrekke seg Oslo-pendlerne. Her fra Kadettangen i Sandvika en fin sommerdag.

Tennøy trekker frem Sandvika, Ski og Lillestrøm som steder som vil bli stadig mer attraktive for pendlere - og hvor det er et godt kollektivtilbud.

Hun tror kommunene som ønsker å tiltrekke seg pendlerne må bygge boliger i gåavstand til stasjonene, og trekker også frem boligprisene som et avgjørende moment.

- Boligprisene stiger jo så fort man er nærme toget. Jeg er sikker på at det hadde vært lavere utflytting fra Oslo hvis boligprisene hadde vært lavere.

Publisert: