VG-avsløring: Telenor-kvinner ble aldri innkalt til intervju om konsernsjef-jobben

De tre kvinnene med mest erfaring fra ledelsen i Telenor skal aldri ha blitt kontaktet om den ledige jobben i de siste månedene før Sigve Brekke (55) ble utnevnt til ny konsernsjef.

DEN UTPEKTE: Under lyset fra taket sitter nyvalgt konsernsjef Sigve Brekke under presentasjonen av ham 12. mai i år i Telenors lokaler på Fornebu. Til høyre bøyer nå sparket styreleder Svein Aaser seg frem. Til venstre sitter direktør for Telenor Norge, Berit Svendsen, sammen med avgått konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.
Publisert:

Torsdag 21. mai. Svein Aaser (69) blir intervjuet i NRK Kveldsnytt. Telenors styreleder er under hardt press. Kritikken har haglet etter at Brekke ble ansatt.

Hvorfor fant ikke styret en kvinne til toppjobben? For første gang kommenterer Aaser ansettelsesprosessen.

«Vi hadde med oss i sluttrunden både kvinner og menn fra både innland og utland», sier Aaser til NRK.

Hvem var kvinnene i «sluttrunden»?

Ingen av kvinnene har stått frem.

Og Aaser nevner ikke navn.

Han sier bare at det var «flere gode kandidater i Norge».

Ba Svendsen om hjelp

Samme dag som Aaser ble intervjuet av NRK, skal styrelederen etter det VG erfarer ha ringt en av kvinnene som var interessert i jobben som konsernsjef: Berit Svendsen (52), administrerende direktør i Telenor Norge.

Etter det VG erfarer skal Svendsen ha oppfattet at Telenors styreleder oppfordret henne til å bekrefte offentlig at hun selv hadde vært en del av ansettelsesprosessen.

En slik bekreftelse fra Svendsen ville kanskje ha dempet den kraftige kritikken mot styret, blant annet fra den største eieren, næringsminister Monica Mæland (H).

Men Svendsen nektet å følge Aasers oppfordring.

Begrunnelsen for avslaget var, ifølge VGs kilder, at det ikke var sant. Svendsen mente at hun ikke hadde vært en del av en reell prosess.

(saken fortsetter under bildet.)

MENNENE PÅ TOPP: Avgått konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (til venstre), nå sparket styreleder Svein Aaser (midten) og fersk konsernsjef Sigve Brekke under presentasjonen av Brekke 12. mai i år.

Hørte ingenting

VG kan i dag avsløre en rekke detaljer fra spillet om makten i Norges nest største selskap:

De tre kvinnene med mest erfaring fra Telenor-ledelsen ble aldri kontaktet av hverken det innleide rekrutteringsbyrået Egon Zehnder eller av styreleder Svein Aaser i månedene før Brekke fikk jobben.

Disse opplysningene fra en rekke sentrale kilder står i skarp kontrast til Svein Aasers gjentatte forsikringer om at flere norske kvinner var inne i prosessen helt frem til rett før avgjørelsen ble tatt.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Kvinnebløffen i Telenor

Derimot ble Sigve Brekke intervjuet to ganger av rekrutteringsfirmaet Egon Zehnder. Selskapet har ifølge Kapital fått betalt mellom 1,5 og 2 millioner kroner for jobben med finne ny sjef for Telenor-gruppen.

– Jeg var gjennom to grundige intervjuer. Egon Zehnder og styrekomiteen som behandlet dette, gikk gjennom alle mine papirer, sa Brekke til Dagens Næringsliv 19. november.

(saken fortsetter under bildet.)

HØRTE INGENTING: Kristin Skogen Lund, Berit Svendsen og Hilde Tonne sammen på et bilde fra 2011.

Næringsminister Monica Mæland (H), som representerer Statens eierandel på 54 prosent, ga allerede i mars en uvanlig streng og utvetydig beskjed til styret om å lete svært grundig og bredt etter kvinner til akkurat denne jobben.

Bakteppet for Mælands offentlige utspill var at to menn i månedene før var blitt utnevnt til nye konsernsjefer i Statoil og Yara, begge deleide av Staten.

VG kjenner til at departementet både før, under og etter ansettelsen har mistenkt at beslutningen om ny konsernsjef var avgjort på forhånd. Internt i departementet ble begrepet «skinnprosess» brukt.

(saken fortsetter under bildet.)

VAR IKKE KVINNE: Da næringsminister Monica Mæland (H) møtte den nye konsernsjefen Sigve Brekke 28. august sa hun: «Velkommen, selv om du ikke er kvinne» mens hun håndhilste på ham.

På et tidspunkt etter utnevnelsen av Brekke satte den politiske ledelsen i departementet seg ned med de to CV-ene til henholdsvis Brekke og Svendsen foran seg. På papiret fremsto Svendsens utdannings- og yrkeserfaring som mer solid for departementet enn Brekkes.

Les mer om dette: Avslørte flere feil på Brekkes CV

Denne sammenligningen fant imidlertid sted før Kapital 19. november avslørte flere feil på Brekkes CV.

KVINNE 1: Berit Svendsen

** Kun én av de tre kvinnene – Berit Svendsen, som var en av forhåndsfavorittene – ble innkalt til en samtale med Fred O. Jacobsen i hodejegerfirmaet «Egon Zehnder». Dette ene møtet skal imidlertid ha funnet sted allerede ved nyttårstider for snart ett år siden. Da skal Svendsen ha gitt beskjed om at hun var interessert i jobben som konsernsjef.

Etter dette hørte ikke Svendsen ett ord fra noen om jobben før beslutningen om å ansette en mann ble offentliggjort nesten fem måneder senere. Svendsen skal heller ikke ha oppfattet møtet med hodejegerne som et jobbintervju.

12. mai i år ble det kjent at Sigve Brekke var navnet på mannen som overtok Telenor etter 13 år med Jon Fredrik Baksaas (61) i sjefsstolen.

Først etter at denne nyheten ble kjent, den 21. mai, ble Berit Svendsen altså kontaktet av styreleder Svein Aaser. Da hadde kritikken vokst seg sterk i offentligheten.

Blant andre hadde den kjente skipsrederen Elisabeth Grieg (56) skjelt ut styreleder Svein Aaser etter noter. Hun skrev: «At Svein Aaser ikke ønsker en kvinnelig konsernsjef i Telenor er ingen bombe».

Hun avsluttet Twitter-meldingen slik:

«Makan!!»

(saken fortsetter under bildet.)

DEMPET FORVENTNINGENE: Berit Svendsen.

I månedene før Brekke ble utnevnt, var Berit Svendsen den største forhåndsfavoritten ved siden av Brekke blant innsiderne i bransjen.

Dette ble hun stadig konfrontert med av sine kolleger i Telenor.

Men Svendsen helte kaldt vann i årene på dem:

– Dette er allerede avgjort, skal Svendsen ha sagt til flere kolleger.

I tillegg hevdet hun at styreleder Aaser for lengst hadde bestemt seg for Brekke.

Den 30. oktober i år fikk Svein Aaser sparken som styreleder av næringsminister Monica Mæland. Offisielt skyldtes dette utelukkende at Aaser hadde holdt tilbake informasjon om mistanker om korrupsjon i Telenor-eide Vimpelcom.

Les mer: Slik fikk Svein Aaser sparken av Monica Mæland

Berit Svendsen har vært administrerende direktør i Telenor Norge siden 2011, men i tillegg konserndirektør og dermed medlem av konsernledelsen i selskapet fra samme årstall.

VILLE HA JOBBEN: Berit Svendsen, her fra et foredrag på Fornebu 12. mars i år.

Sivilingeniøren fra NTNU i Trondheim, og delvis Massachusetts Institute Of Technology (MIT) i USA, har en meget omfattende karriere i Telenor, der hun startet som forsker i 1988. Fra 2000 til 2005 var hun selskapets teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen.

Deretter var hun i to år leder Fastnett-divisjonen, før hun ble konserndirektør for både mobil- og fastnettoperasjonene i 2007. I april 2008 tok hun over som sjef for Conax, et selskap som leverer sikkerhetsteknologi for digitalt innhold til TV-operatører. Selskapet var tidligere eid av Telenor, men ble kjøpt opp av Kudelski Group i 2014.

Men til tross for den brede erfaringen var hun altså ikke ansett for å være en reell kandidat blant de mannlige Telenor-toppene som tok beslutningen.

Samme dag som Brekke ble ansatt, uttalte hun til TV 2:

«Hvis jeg hadde blitt spurt så er jo det en fantastisk spennende mulighet. Telenor er et fantastisk flott selskap».

VG har stilt følgende spørsmål til Berit Svendsen gjennom hennes kommunikasjonssjef Torild Uribarri:

– I forbindelse med ansettelsesprosessen av ny konsernsjef i Telenor, så har VG opplysninger om at hverken Hilde Tonne eller Kristin Skogen Lund noen gang ble kontaktet eller intervjuet. Derfor ønsker vi å spørre Berit Svendsen: Ble du noen gang kontaktet i forbindelse med ansettelsesprosessen? Hvis ja, på hvilken måte, hvor mange ganger og av hvem?

– Berit Svendsen har ingen kommentar til spørsmålet ditt. Sigve Brekke er konsernsjef i Telenor og det er vi veldig godt fornøyd med, skriver Uribarri i en epost til VG.

Svendsen har ikke ønsket å la seg intervjue av VG.

(saken fortsetter under bildet.)

IKKE GODE NOK: Berit Svendsen og Hilde Tonne, her fra utdelingen av den prestisjefylte prisutdelingen «Women's Board Award»i Oslo i mars i år, hvor Hilde Tonne ble kåret til «Årets kivnnelige styremedlem» for 2014.

KVINNE 2: Hilde Tonne

** Etter det VG erfarer ble Hilde Tonne (50) aldri kontaktet av firmaet «Egon Zehnder» eller av Svein Aaser på noe tidspunkt i prosessen. Hennes navn ble også stadig trukket frem av bransjekjennerne som et svært aktuelt navn til ny konsernsjef i Telenor i forkant av utnevnelsen av Brekke.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Tonne til VG.

På Kveldsnytt i NRK 21. mai forsvarte styreleder Aaser valget av Brekke på denne måten:

«Det var fordi vi måtte legge på en ekstra dimensjon, som betød den internasjonale ledererfaringen og det å være vant til å jobbe med kultur og forskjellige mennesker i forskjellige land. Det var avgjørende til sist».

Hilde Tonne har imidlertid internasjonal erfaring. Fra 2007 til 2010 var hun konserndirektør med globalt ansvar for Corporate Affairs og fra 2010 til 2011 var hun nestsjef for Telenor i Asia under nettopp Sigve Brekke.

I hele perioden fra 2007 til 2015 var hun konserndirektør i Telenor og dermed en del av selskapets øverste ledelse.

Og frem til august i år var hun konserndirektør med ansvar for all global utvikling i selskapet.

Tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har uttalt dette om Tonne:

«Vi er veldig fornøyde med at Hilde Tonne vil påta seg dette nye ansvaret i Asia. Hun har bidratt betydelig i sin nåværende rolle i konsernledelsen i Telenor og jeg er overbevist om at Telenor i Asia vil nyte godt av hennes lange ledelseserfaring og sterke operasjonelle fokus».

Sivilingeniøren fra NTNU har også hatt viktige posisjoner i flere andre selskaper. Hun har vært teknologi- og forskningsdirektør i Hydro og styremedlem i blant annet DNV GL (tidligere Veritas), Gassnova og Statkraft.

(saken fortsetter under bildet.)

IKKE HØRT ETT ORD: NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

KVINNE 3: Kristin Skogen Lund

** Nåværende administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kristin Skogen Lund (49), fikk heller ikke noen oppmerksomhet fra den da mektige styrelederen Aaser.

– Jeg har ikke vært kontaktet i forbindelse med den prosessen, er alt hun vil si til VG i dag.

Dette til tross for at Lund var konserndirektør i Telenor fra 2010 til 2012. Hun har også vært styreleder for Telenor Norge, Telenor Sverige og Telenor Danmark, samt for Telenor Broadcast, Telenor Media & Content og Comoyo AS. Lund er dessuten styremedlem i det svenske telekonsernet Ericsson AB.

Til NRK Kveldsnytt 21. mai sa styreleder Aaser at det var med flere kvinner i den sluttspurten som Sigve Brekke vant:

«Vi hadde med oss i sluttrunden både kvinner og menn fra både utland og innland. Jeg må innrømme at det var ikke utenlandske kvinner med. Vi fant ikke utenlandske kvinner som passet til denne store jobben, men vi fant flere gode kandidater i Norge».

(saken fortsetter under videoen fra VGTV)

Men altså ikke Kristin Skogen Lund, som også har vært administrerende direktør i Aftenposten, konsernsjef i Scanpix Scandinavia og administrerende direktør og redaktør i nettportalen Scandinavia Online. Hun har hatt internasjonale lederstillinger i Unilever og Coca-Cola og vært eksportstipendiat ved ambassaden i Madrid.

I tillegg har hun vært president i NHO og styremedlem i Orkla ASA. Hun har en MBA fra INSEAD og en Bachelor i International Studies and Business Administration fra University of Oregon i USA.

Aaser svarer ikke

Siden fredag formiddag i forrige uke har VG gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Svein Aaser på en rekke spørsmål i denne saken. Han er blitt kontaktet på telefon, tekstmeldinger, epost og ved oppmøte på hans kontor i Oslo sentrum. Aaser har ikke besvart VGs henvendelser.

Det nåværende styret i Telenor kommenterer VGs opplysninger slik i en epost via visepresident for Corporate Affairs – Asia i Telenor Group, Tor Odland:

«Styret i Telenor gjennomførte en grundig prosess før ansettelsen av Sigve Brekke som ny konsernsjef. I denne prosessen vurderte styret en rekke sterke kandidater av begge kjønn. Et enstemmig styre konkluderte med at Sigve Brekke var den beste kandidaten, basert på et bredt sett av kriterier. Styret har ikke mulighet til å omtale individuelle kandidater.»

Publisert: