Halvparten kvinner i ny Innovasjon Norge-ledelse

Innovasjon Norge har presentert sin nye ledelse. 

STOKKER OM: Anita Krohn Traaseth gjør endringer i Innovasjon Norge-ledelsen.
Publisert: Publisert:

Anita Krohn Traaseth presenterte i dag den nye ledelsen og ny organisering i Innovasjon Norge. Fire personer fra dagens ledelse fortsetter i den nye ledergruppen, mens fem stillinger skal lyses ut.

– Innovasjon Norge skal bli en enda mer kundeorientert organisasjon, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

– Vi skal bli enklere å forstå, mer effektive og mer fleksible. Vi har med dette fått på plass viktige personer i det lederteamet som skal føre Innovasjon Norge videre gjennom store endringer og enda mer spennende oppgaver.

Endringene i organisasjonen blir omfattende, og kommer som et resultat av interne tilbakemeldinger fra styret og administrasjonen, eksterne evalueringer og innspill, ny regjering og nytt budsjett, og av at selskapet har fått ny toppleder og styreleder.

Reduserer avdelinger

De tidligere syv divisjonene blir til fire: Gründere og oppstartsbedrifter, Vekstkraftige bedrifter og innovasjonsmiljøer, Merkevaren Norge, og Bærekraft Norge 2030. Krohn Traaseth legger vekt på at hun er spesielt fornøyd med beslutningen om å skille bærekraftsarbeidet ut i en egen divisjon.

– Det viser hvor stor vekt vi legger på å skape det nye næringslivet i Norge. Vi skal bidra sterkt til den omstillingen norsk næringsliv trenger, og det å legge konkret og synlig innhold i bærekraft er et av Norges viktige konkurransefortrinn i denne omstillingen.

Den nye ledergruppen i Innovasjon Norge består av:

  • Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth
  • Viseadministrerende direktør Toril Bariusdotter Ressem
  • Direktør for distrikt og kreditt Per Niederbach
  • Direktør for finans, virksomhetsstyring og fond Hans Martin Vikdal
  • Direktør for PR og kommunikasjon Elisabeth Morthen
  • Direktør for IKT og digitalisering Rodin Lie

Lik struktur

Dette er første gang Innovasjon Norge har løftet IKT og digitalisering til øverste nivå i organisasjonen. De øvrige stillingene i ledergruppen lyses ut internt og eksternt før jul.

Alle Innovasjon Norges kontorer i Norge og utlandet skal ha lik struktur, med de fire kunderettede divisjonene representert. Den nye strukturen og lederteamet ble gjort kjent for medarbeiderne på et allmøte i dag. Videre endringer settes i verk utover i 2015.

Les også:

Tidligere ledertalent kåret til Årets gründerkvinneSlik rammes norske bedrifter i RusslandSier nei takk til 10 millioner: – Vi bør ikke konkurrere om å ha lavest selskapsskatt

Publisert: