Norske ledere tror de er gode nok i språk

Det stemmer dårlig med virkeligheten, mener handelsdirektør. – Nordmenn burde lære seg mer nyanser, sier BI-lektor

GODE NOK: Norske ledere mener de ikke taper kontrakter på dårlige språkkunnskaper. Lars-Kåre Legernes (øverst) og Gillian Warner-Søderholm mener derimot nordmenn har mye å gå på.

Istock
  • Mona Bristøl
Publisert:

En undersøkelse, gjennomført blant 600 daglig ledere av NorStat på oppdrag fra Amesto Translations, viser at 87 prosent av lederne mener at de ikke har mistet kontrakter som følge av manglende språk og kulturferdigheter.

6 prosent innrømmer de har mistet kontrakter som følge av språkproblemer, mens 7 prosent ikke vet.

Ikke nok med skole-engelsk

Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer mener tallene stemmer dårlig med virkeligheten.

- Mange er flinke nok til hverdagskonversasjon, men det skorter på når man skal holde for eksempel holde en presentasjon på engelsk eller fransk i forretningsøyemed. Da er nordmenn absolutt ikke flinke nok, sier Legernes til E24.

Han viser til en undersøkelse som Handelskammeret gjennomførte i mai, hvor halvparten av de spurte innrømmer at de er for dårlige og at det koster dem business.

- Det holder ikke med «gymnas-engelsk» i næringslivet, sier han.

Mer høflige

Legernes får støtte av høyskolelektor på BI, Gillian Warner-Søderholm. Hun underviser til daglig i forretningsengelsk og interkulturell kommunikasjon.

- Norske ledere er gode på grammatikk og rettskriving, og på et dagligdagsnivå. Men når det gjelder å bruke nyanser, og å ha et godt ordforråd, så har mange et stort forbedringspotensiale, sier Warner-Søderholm til E24.

Hun tror mange kan ha gått glipp av kontrakter uten at de selv er klar over det.

- Det er ingen som tenker over at de skal fortelle det til dem, fordi de mangler relasjonen, sier hun.

- I Norge er man vant til å snakke veldig direkte, og mange ledere tror at de også kan snakke like direkte med resten av verden. De glemmer å bruke nyanser og høflighetsfraser. Det er en stor fordel, som også gir lojalitet og bygger forhold, sier hun.

Les også: - Engelsk kan gi usikkerhet og misforståelser

Mer enn engelsk

Legernes mener også det stor mangel på kunnskap om andre språk.

- Engelsk er jo fortsatt det viktigste språket for å kommunisere med omverdenen, men det er stor mangel på folk som kan andre fremmedspråk, som fransk eller tysk. Holdningen i dag blant videregående elever er også at det holder å kunne engelsk, sier Legernes.

Ifølge undersøkelsen mener 48 prosent at engelsk er det viktigste fremmedspråket, mens kun 5 prosent sier det samme om tysk.

-Med tanke på at Tyskland er en av våre største handelspartnere, så er det alarmerende at bedrifter i dag må ut og lete med lupe etter folk som kan det.

- Mange norske selskaper sliter med å finne ansatte med gode nok språkkunnskaper, og det er et problem som er voksende.

Les også hans kommentar: Nordmenn er for dårlige i språk

Publisert:

Flere artikler

  1. - Studier i utlandet gir deg høyere startlønn

  2. Norske elever på verdenstoppen i engelsk

  3. Få teknologikvinner blant arbeidsinnvandrerne

  4. Språkforvirring i oljeindustrien: – Tillitsvalgte er redde for å virke dumme

  5. Ny undersøkelse: Tre av fem norske sjefer favoriserer