Kan sykefravær gi trekk i bonus?

Remas «bonusfest» provoserer. En leser spør om det er lovlig å gi mer bonus til ansatte som ikke har vært sykmeldt? Ja, ifølge E24s jobbeksperter!

TID FOR BONUS: Men kan sykefravær gi sjefen rett til å trekke fra noen lapper?
  • Kristin Norli
Publisert:

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og tidligere HR-direktør i Egmont, Christine Aalstad Bækkelund, på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her!

Ukens spørsmål:

«Jeg leste en artikkel i Aftenposten om «bonusfest» for Rema 1000-ansatte, hvor det fremgår at de som hadde mer enn tolv fraværsdager fikk mindre bonus enn de andre. Er det lovlig å gi mer bonus til de som ikke har vært sykmeldt? Sykemeldinger er jo en lovfestet rett og ikke noe man kan bruke mot den ansatte i andre sammenhenger.»

Svar fra Trond:

Du har rett i at det er en lovfestet rett å ha sykefravær, enten basert på egenmelding og de reglene som gjelder for disse, eller basert på en legeerklæring. Retten er imidlertid ikke ubegrenset, verken i beløp eller varighet.

Varigheten er begrenset til tolv måneder, og beløpsmessig er det et tak på 6 G (G = folketrygdens grunnbeløp). Faktisk er det slik at denne beløpsgrensen også gjelder for arbeidsgiverperioden (de første 16 dager av sykefraværet), noe mange ikke er klar over. Dessuten er det mange arbeidsgivere som likevel velger å betale full lønn i arbeidsgiverperioden og i en del tilfeller også «subsidierer» de sykepenger som arbeidstaker får betalt i sykepenger fra NAV slik at arbeidstaker får full lønn. Arbeidsgiver har altså full rett til å «straffe» arbeidstakere som tjener mer enn 6 G, ved ikke å utbetale denne differansen.

Når det gjelder bonusordninger vil nok arbeidsgiver stå nokså fritt til å definere kriterier for beregning av bonus til den enkelte, så lenge dette ikke er i strid med loven.

I arbeidsmiljøloven defineres diskrimineringsforbudet i kapittel 13 (diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder). Beregning av bonus kan heller ikke være i strid med diskrimineringsloven (som forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn).

Hvis arbeidsgiver mener at antall dager i arbeid er det beste verktøy for å måle hvor stor bonus den enkelte skal ha, må det etter mitt syn være adgang til å gjøre fradrag for arbeidstakere som har hatt et stort sykefravær.

For å få god sammenheng bør det i så fall også legges vekt på hvorvidt arbeidstakerne har vært ansatt hele eller bare deler av året.

En kan også tenke seg at arbeidsgiver reserverer en andel av overskuddet som kan gis som bonus til de som har gjort en ekstraordinær innsats, for eksempel til en arbeidstaker som hadde mye sykefravær første halvår, men som har gjort en flott og ekstraordinær innsats det annet halvår, slik at en unngår særlig urimelige resultater. Dette vil i så fall være basert på skjønn og dermed mer krevende å praktisere.

Svar fra Christine:

Jeg kjenner ikke detaljene i Rema 1000 sine bonusavtaler, men svarer ut fra hva jeg også har lest om «bonusfesten» i Aftenposten.

Det er snakk om en generell bonus til alle i Rema Distribusjon, som en takk til de som har bidratt til et resultat over forventning. Da mener jeg at det er helt rimelig å ta hensyn til hvem som faktisk har bidratt til dette gjennom aktivt arbeid.

Bonus skal være motiverende, og «det lille ekstra» for et ekstra godt resultat. Med begrenset innsats, uansett årsak, vil det vel virke urettferdig for de som faktisk har stått på 110% i hele perioden, at alle skal får akkurat det samme?

For generelle bonuser og team-bonuser er det helt vanlig å ha en beregning «pro rata» etter aktive arbeidsdager. Dette gir en avkorting enten vedkommende er syk, har permisjon, eller tiltrer/slutter i den aktuelle perioden

Jeg oppfatter at Rema 1000 kun justerer bonusene ved sykefravær. Det mener jeg må være en rettferdig og god løsning.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Jobbekspertene svarer: Hvem må betale sykepenger hvis en ansatt skader seg i en bijobb?

  2. Slik bestrider du en sykmelding når du tror den ansatte ikke er syk

  3. Hvem skal betale når en ansatt skal på kurs i oppsigelsestiden?

  4. Ikea-ansatte fratas bonus hvis de blir langtidssykmeldte

  5. Slik går du frem for å si opp en sykmeldt ansatt