– Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?

Jeg er kjent med at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven nylig er hevet til 72 år. Betyr dette at arbeidsgiver ikke kan si meg opp grunnet alder før dette tidspunkt? E24s jobbeksperter svarer.

BEKYMRET: Når kan du egentlig bli tvunget til å gå av med pensjon?
Publisert:

Jeg fyller snart 70 år, men vil gjerne fortsette å jobbe så lenge som mulig, og jeg føler jeg fremdeles har mye å tilby. Jeg har likevel en mistanke om at min arbeidsgiver ønsker å kvitte seg med meg så snart som mulig, da jeg har mottatt signaler om at jeg jobber for sakte og ikke er så effektiv som i mine yngre dager.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Med virkning fra 1. juli 2015 ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven om oppsigelse grunnet alder. Mens stillingsvernet før dette tidspunktet bortfalt ved fylte 70 år, er det riktig som du sier at grensen nå er 72 år.

Det er likevel viktig å merke seg at også de nye bestemmelsene åpner for at lavere aldersgrense (ikke lavere enn 70 år) kan fastsettes på annet grunnlag dersom visse lovfestede vilkår er oppfylt. Selv om det har skjedd endringer i reglene, vil din arbeidsgiver altså fortsatt kunne ha en såkalt bedriftsintern aldersgrense på 70 år. Skal arbeidsgiver kunne benytte seg av en bedriftsintern 70-årsgrense, forutsetter dette følgende:

  • aldersgrensen må gjøres kjent for de ansatte
  • aldersgrensen må praktiseres konsekvent
  • arbeidstaker må ha rett til en tilfredstillende pensjonsordning
  • arbeidsgiver må ha drøftet aldersgrensen med bedriftens tillitsvalgte
  • aldersgrensen må ha en saklig begrunnelse og må ikke være uforholdsmessig inngripende for arbeidstaker

SPESIAL: Her kan du lese alle svar fra jobbekspertene

Om vilkårene er oppfylt, må vurderes konkret, men spørsmålet ditt gir meg ikke grunnlag for å foreta noen nærmere vurdering av din situasjon. Hvis arbeidsgiver vil bringe ansettelsesforholdet ditt til opphør ved fylte 72 år eller ved bedriftsintern aldersgrense på 70 år, har du har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at du mottok varselet. Hvis du vil bestride oppsigelsen må du ta ut søksmål for å få tilbake jobben eller for å få erstatning. Retten til å fortsette i stillingen mens saken pågår gjelder ikke ved opphør på grunn av oppnådd aldersgrense.

Svar fra Svànaug Bergland:

Aldersgrenser i denne sammenhengen er til for å sikre at ansatte som ønsker det, ikke kan gis saklig oppsigelse på grunn av alder, og for at arbeidsgivere skal kunne ha forutsigbarhet og saklig oppsigelsesgrunn dersom de ønsker å si opp en ansatt som har nådd aldersgrensen.

Så i utgangspunktet er dette med aldersgrense en god ting for alle parter. Spørsmålet om hvorvidt en aldersgrense er for høy eller lav, vil det være mange ulike oppfatninger om. Mange vil hevde at alder bare er et tall, og at det bør legges til rette for at eldre mennesker kan fortsette å arbeide dersom de ønsker det. Det motsatte, vil noen hevde, vil være å diskriminere på grunn av alder. Et av målene med den utvidede aldersgrensen er nettopp å unngå dette.

Faktum er at folk lever lengre, har bedre helse, og det er flere eldre i arbeid. Dette var også en av begrunnelsene for å heve grensen for pensjonsopptjening i folketrygden fra 70 til 75 år. Så spørsmålet er vel når aldersgrensen også heves til 75 år. Det vil uansett være viktig at arbeidsforholdet avløses av en tilfredsstillende pensjonsordning. Igjen vil jeg oppfordre alle – unge og eldre arbeidstakere – til å ta bedriftens tilbud om pensjonsordning med i vurderingen når man eventuelt velger ny jobb.

Les også

Jobbekspertene svarte leserne i «nedbemannings-spesial»: – Fikk sparken for å søke en annen jobb

Les også

Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

Les også

Bør jeg ansette en sjef som er samboer med en annen ansatt?

Publisert: