Enighet mellom LO, YS og NHO

Tre timer på overtid ble partene til slutt enige. Dermed unngår Norge en storstreik.

ENIGE TIL SLUTT: LO-leder Roar Flåthen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund klarte til slutt å bli enige i årets mellomoppgjør.

Håkon Mosvold Larsen
  • NTB
  • E24
Publisert:,

LO, YS og NHO ble ved 3-tiden natt til mandag enige om årets lønnsoppgjør. Alle får 75 øre ekstra i timen.

– Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar.

LO-lederen mener oppgjøret er «fornuftig med hensyn til den økonomiske situasjonen».

– Resultatet vi har kommet fram til i dag er et godt grunnlag for en ytterligere lavere årslønnsvekst i 2013 enn vi har hatt de siste årene. Dette bidrar til et nødvendig taktskifte som er svært viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Til tross for at partene nå er blitt enige, måtte man altså ty til Riksmekleren for å unngå storstreik.

Like før påske brøt partenes forhandlinger sammen, da NHO og LO ikke klarte å bli enige om det sentrale lønnstillegget i årets oppgjør.

Ramme på 3,4 prosent

Forslaget som partene nå har godtatt innebærer 75 øre i timen i generelt tillegg til alle. I tillegg blir det 1,40 kroner i ekstra lavlønnstillegg til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Tilleggene vil ha virkning fra 1. april.

Rammen på lønnsoppgjøret er på rundt 3,4 prosent, og ligger dermed under prognosene fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB for årets lønnsvekst.

– Vi er glad for at vi med bistand fra Riksmekleren har kommet fram til et godt og ansvarlig resultat for norske arbeidstakere og bedrifter sier LO-leder Flåthen.

Krevde mer

Den nye NHO-sjefen Skogen Lund sto hardt på at næringslivet og norsk økonomi ikke tåler at lønnsfesten fortsetter her i landet, særlig når lønnsnivået er så mye høyere enn i våre naboland.

LO skal ha opprinnelig ha krevd et tillegg på én krone for alle og tre kroner for de lavtlønnede. NHO ønsket på sin side ingen sentrale tillegg i år.

Kristin Skogen Lund sa etter det første bruddet at fagforeningene er i ferd med å forhandle bort sine egne arbeidsplasser med disse kravene. LO-leder Roar Flåthen mente på sin side at han viste stor moderasjon.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der det hovedsaklig handler om lønnstillegg. Det er åtte år siden sist at partene i et mellomoppgjør måtte ty til Riksmekleren for å bli enige.

Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden 1981.

NHO tilfredse

– Vi er tilfredse med resultatet og er fornøyd med å ha fått forståelse for behovet for moderasjon. NHO-fellesskapet har i hele prosessen stått samlet bak vår posisjon, det har vært en viktig styrke i forhandlingene, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

– Konkurransesituasjonen er meget krevende for store deler av norsk næringsliv; både for eksportbedrifter og i hjemmemarkedet. Det moderate lønnstillegget vi nå gir sentralt er et godt grunnlag for at også de lokale oppgjørene blir moderate, sier Skogen Lund.

Dette har vært Skogen Lunds første oppgjør med LO-leder Roar Flåthen i sin nye jobb som NHO-sjef.

- Vi er tilfredse med resultatet og er fornøyd med å ha fått forståelse for behovet for moderasjon. NHO-fellesskapet har i hele prosessen stått samlet bak vår posisjon, det har vært en viktig styrke i forhandlingene, sier NHO-sjefen.

Les også

Partene i arbeidslivet forhandler på overtidKampen om ørene fortsetter hos RiksmeklerenOffentlige sjefer klatrer raskest på lønnsstigen

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Enighet mellom partene

  2. Forhandlingsbruddmellom NHO og LO

  3. LO legger opptil lavlønnsprofil

  4. Annonsørinnhold

  5. Full enighet i lønnsoppgjøret

  6. Forhandler på overtidfor å unngå streik