Laveste lønnsvekst siden krigen

De fleste fikk mindre å rutte med i 2016, viser fersk rapport.

MINDRE Å RUTTE MED: Utvalgsleder Ådne Cappelen presenterte Teknisk beregningsutvalgs rapport mandag. Den viser at gjennomsnittsnordmannen har fått mindre å rutte med det siste året.

Terje Bendiksby NTB scanpix
  • Geir Molnes
Publisert:

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg som presenteres på mandag danner grunnlaget for vårens lønnskamp. For lønnstagere under ett økte gjennomsnittlig årslønn med 1,7 prosent.

Den nominelle lønnsveksten er den laveste siden andre verdenskrig, forteller utvalgsleder Ådne Cappelen.

Reallønnen endte med en nedgang på 1,2 prosent fra 2015 til 2016. Realdisponibel inntekt for norske husholdninger falt med 2 prosent.

I fjor endte lønnsveksten på 2,8 prosent, men Norges disponible realinntekt falt med 2,6 prosent.

I år er lønnsoppgjøret et såkalt mellomoppgjør, der det forhandles om lønn, men ikke øvrige prinsipper i tariffavtalene, slik tilfellet var ved fjorårets hovedoppgjør.

– Det har vært flere år med svak vekst i økonomien, men det er tegn som tyder på at vi nærmer oss en konjunkturbunn, sa utvalgsleder Ådne Cappelen under sin presentasjon av rapporten mandag.

Lavere enn forventet

Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea mener tallene bekrefter den svake utviklingen for norsk økonomi.

– 1,7 prosents lønnsvekst er veldig lavt. Det er vesentlig lavere enn man hadde beregnet ut fra lønnsoppgjørene vi hadde i år. Det ser ut som en svak økonomi har ført til at de lokale tilleggene er blitt lavere enn man la til grunn i lønnsopgjøret, sier han til E24.

Han er usikker på hvor mye disse lave tallene vil ha å si for årets lønnsoppgjør. Samtidig trekker han frem at et moderat lønnsoppgjør i år kan være nok til å trekke reallønnen oppover, da prisveksten er ventet å bli lavere.

Høy prisvekst

Cappelen viser til en overraskende sterk prisvekst i 2016, spesielt for strømpriser som en viktig årsak til at reallønnen går nedover for de fleste.

– I tillegg har lønnsoppgjøret vært svært moderat, sier han til E24.

Han viser til at det har vært flere år med negativ reallønnsutvikling tidligere, men at dette ikke er spesielt vanlig. For 2017 er han mer optimistisk.

– De fleste ser for seg en høyere økonomisk vekst i 2017 enn for 2016. Utvalget som sådan lager ikke prognoser for det. Men vi tar andres prognoser til etterretning og tror på det, sier Cappelen.

Han viser til at reduserte oljeinvesteringer, den viktigste negative drivkraften trolig vil bli mindre negativ fremover.

– Her tror flere at dette vil bli det siste året med fall, og at dette kombinert med en mer ekspansiv økonomisk politikk vil gjøre at utviklingen kan bli noe mer gunstig i 2017 sammenlignet med de siste par årene, sier Cappelen.

Styrket konkurransekraft

Som følge av en betydelig valutakurssvekkelse de siste fire årene, kombinert med lavere lønnsvekst har bedret konkurransekraften for norsk industri. Forskjellen i timelønnskostnaden økte i Norge sammenlignet med handelspartnerne frem til 2012.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri er rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Lønn

Flere artikler

  1. Konkurranseevnen kan være svekket

  2. Lønnsveksten høyere enn ventet – forventer større vekst i år

  3. Så mye tjente gjennomsnitts-nordmannen i fjor

  4. Derfor vil han holde igjen lønnsveksten din i år

  5. SSB tror lønnstakerne får mer å rutte med