Fersk likestillingsrapport fra finansbransjen: – Ta ansvar for egen karriere

Flere kvinner opplever mannlige mellomledere som «middelmådige, karrieremessige hindre», ifølge en fersk London-basert rapport.

Kiran Aziz i KLP etterlyser flere kvinner i ledende stillinger - særlig i finansbransjen.
Publisert: Publisert:

London School of Economics og den frivillige organisasjonen Women in Banking and Finance har forfattet en fersk likestillingrapport.

Flere kvinner uttaler i rapporten at de opplever det de omtaler som «middelmådige, mannlige mellomledere» som et karrieremessig hinder.

Rapporten er finansiert av ledende finansinstitusjoner som Goldman Sachs, Barclays og Citi, ifølge Financial Times, som har omtalt rapporten.

Kiran Aziz er utdannet jurist og jobber som senioranalytiker innen ansvarlige investeringer i pensjonsselskapet KLP.

Hun kjenner seg selv ikke igjen i hovedfunnene fra rapporten, men erkjenner at man har et «stykke å gå» når det gjelder kjønnsbalanse i finansnæringen og på ledelsesnivå i næringslivet. Men «utviklingen i Norge har kommet lenger enn mange andre land», mener hun.

– Det er veldig fint at slike rapporter kommer, nettopp fordi det er med på å dokumentere det vi observerer og det som kanskje er realiteten, sier hun til E24.

Aziz sier hun alltid har vært i veldig mannsdominerte yrker, men forteller at hun alltid har fått god støtte fra alle mannlige kolleger. Hun mener også at ledelsen må jobbe målrettet for å få en bedre kjønnsfordeling og bør stilles ansvarlig ved manglende positiv utvikling over tid.

– I tillegg tror jeg man må ta ansvar for egen karriere, sette krav og være tydelig på egne ambisjoner, sier hun.

Les rapporten i sin helhet her.

Les også

McKinsey: Fire grunner til at likestilling bidrar til lønnsomhet

Kjemper mot stereotypier

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, påpeker at det er store forskjeller mellom finansmetropolen London og Norden.

– Men likestilling og mangfold er et fokusområde for oss, det tror jeg det er for alle i næringslivet, sier han til E24.

Den omtalte rapporten er basert på 45 dybdeintervjuer med kvinner innen finans i London, i tillegg til fokusgrupper med totalt 35 kvinner. Studien dekker bransjer som bank, kapitalforvaltning, fintech og forsikring.

Storset mener de nordiske landene har en annen infrastruktur som fungerer bedre når det gjelder å legge til rette for både mangfold og likestilling.

Særlig vil han bransjestereotypier til livs og forteller at Nordea utdanner både ledere og ansatte for å bidra til like muligheter uavhengig av kjønn i konsernet.

– Det finnes mer kunnskap om likestilling og mangfold i dag enn det gjorde for noen år siden, og derfor er det mye bedre tilrettelagt.

– Men hvordan tror du situasjonen er om noen år?

– Jeg tror absolutt vi er nærmere helt jevn kjønnsfordeling i bransjen om noen år, men enda viktigere er det å jobbe med inkludering og mangfold i en bredere forstand. Hvordan dra nytte av mangfold er viktig for oss, forklarer Storset.

Snorre Storset er administrerende direktør i Nordea Norge.

Bransjetopp om funnene: – Ikke ukjent i Norge

Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge, mener rapporten synliggjør hvilke motkrefter kvinner opplever og hvordan virksomhetene kan medvirke til at disse reduseres.

Men hun advarer mot «byråkratiske tiltak».

– Erfaringer viser at bedrifter som prioriterer kjønnsbalanse i strategiarbeidet, handler mer målbevisst og lykkes i større grad med å skape en arbeidsplass med like muligheter, sier Kerr.

– Hva med funnet som går på «middelmådige, mannlige mellomledere»?

– Dette, og det at menn i større grad enn kvinner er villig til å prioritere karriere, er ikke ukjent i Norge. Om det er like fremtredende som det tyder på i Storbritannia, har vi ikke grunnlag for å uttale oss om, sier hun.

– Samtidig må kvinner takke ja til de utfordringer som kommer, og mannen må ta sin del av arbeidet hjemme.

Arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr, tror funnene i rapporten er aktuelle for norske bedrifter.

Mangfold som konkurransefortrinn

Grace Lordan, professor ved London School of Economics, forteller til Financial Times at de fleste av intervjuene tyder på at det er «langt mer sannsynlig at menn ender opp med lederansvar for yngre kvinner enn motsatt».

– Vi er veldig, veldig langt unna likestilling, mener hun.

Storset forteller at banken har registrert «en viss skjevfordeling i kjønnsbalansen» gjennom kvartalsvise målinger, selv om mangfoldsarbeidet «ikke bare handler om kjønn».

– Vi spør våre ansatte om de opplever at det tilbys like muligheter uavhengig av kjønn, og der er det en høy score. Samtidig ser vi at målingene fortsatt er høyere for menn, selv om gapet har blitt mindre over tid, forklarer direktøren.

Les også

E24 inngår samarbeid med Equality Check: – Dette er noe norske arbeidsgivere må være gode på

Studien fant også at miljøer med høy andel menn i større grad prioriterte lønn, karrieremuligheter og lengre arbeidstid, mens miljøer med lav andel menn var mer opptatt av en sunn balanse mellom arbeid og fritid, i tillegg til mer fleksible og kortere arbeidstider.

– At menn i større grad prioriterer karriere enn kvinner, ser ikke vi tydelig i våre tall, forklarer Storset, og legger til:

– Med så stort mangfold i organisasjonen ønsker vi å dra nytte av ulikhetene. Det kan være en fordel, sier han.

Les på E24+

– Jeg har nok vært en liten ramp

Les også

Mangfold blant økonomistudenter: - Det er et maratonløp

Publisert: