Flere bedrifter går konkurs

Bare i januar måtte 256 norske foretak legge inn årene. Antall konkurser stiger og verst er det innen bygg- og anleggsbransjen.

KONKURS: Stadig flere foretak innen bygg- og anlegg blir meldt konkurs. Foto: Scanpix
Publisert:

256 norske foretak ble meldt konkurs i januar. Det viser månedsoversikten fra kredittopplysningsbyrået CreditInform.
- Tallet på konkurser i januar er 14% høyere enn i samme måned i fjor. Det betyr at trenden fra i fjor høst fortsetter. Konkurstallene er jevnt stigende, sier direktør Gabor Molnar i CreditInform i en pressemelding.

Mangler folk

Årsaken til at antall konkurser stiger, skyldes for det meste mangel på kvalifisert arbeidskraft, mener CreditInform.
- Renteøkningene som kommer er de fleste godt forberedt på. Knapphet på kvalifisert arbeidskraft kan nok skape større problemer for mange bedrifter. Det presser også opp lønningene, som igjen kan gå ut over lønnsomheten til bedriftene, sier Gabor Molnar.

Mest innen eiendom og byggebransjen

Siden sommeren i fjor har det vært unormalt mange konkurser i bygg- og anleggsbransjen, ifølge Creditinform. Nå stiger også konkurstallene for bedrifter innen eiendomsdrift, utleievirksomheter og forretningsmessig tjenesteyting.
- Også i transportsektoren var det flere konkurser i januar enn i samme måned i fjor, men månedstall kan være usikre siden tallgrunnlaget er spinkelt for de fleste bransjer. Det kan være en del konkursryttere ute og rir i flere av disse bransjene, sier Gabor Molnar.

Verst i Akershus

Akershus er fylket hvor flest bedrifter nå går konkurs. Her ble hele 46 bedrifter slått konkurs i januar, sammenlignet med 18 i januar i fjor.

Nedgang i antall konkurser i fjor

Ser vi på tallene for 2006 er økningen i antall konkurser likevel ikke så dramatiske. Totalt i 2006 gikk nemlig antall konkurser ned med 10% i forhold til i 2005.
2.745 bedrifter gikk konkurs i 2006. Det er 319 færre enn året før.

Publisert: