Brudd i havneforhandlingene

Forhandlingene om tariffavtalen for norske havnearbeidere kom aldri ordentlig i gang. Havnearbeiderne sier de vil forsvare fortrinnsretten sin med alt de har.

STREIKEFARE: Forhandlingene om tariffavtalen for norske havner brøt sammen på første forhandlingsdag. Nå går striden til mekling. Her anløper «Uranus» nye Kattegat kai i Drammen Havn.

 • Marius Lorentzen
Publisert:

Norsk Transportarbeiderforbund brøt onsdag forhandlingene med NHO Logistikk og Transport etter bare seks timer.

Både NHO-forbundet og motparten Norsk Transportarbeiderforbund melder om bruddet. Dermed kom aldri forhandlingene ordentlig i gang før det hele var over.

Tom Rune Nilsen, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport

- Dette er et beklagelig brudd på et uklart grunnlag. Norsk Transportarbeiderforbund brøt etter at krav og motkrav ble presentert uten å gå i forhandlinger, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport.

- Jeg håper at vi skal klare å løse dette, sier Nilsen til E24.

Forhandlingene ble startet klokken 10.00 onsdag formiddag og klokken 15.30 gikk partene fra hverandre. Det var opprinnelig satt av to døgn til forhandlingene, som nå går til mekling.

Tidspunkt for mekling er ikke fastsatt ennå, men ifølge Norsk Transportarbeiderforbund kan det bli streik i norske havner tidligst fra 8. mai. Det vil i så fall kunne stanse store deler av norsk godstransport til sjøs.

- Nå skal vi melde inn plassfratredelse til meklingsmannen i morgen for alle tre havnetariffene. Vi har ennå ikke vurdert omfanget vi vil starte med, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i Transportarbeiderforbundet, til E24.

Tromsø havn skaper floke

Årsaken til at det ble brudd i forhandlingene på den første dagen er en uenighet om forholdene ved Tromsø havn.

Terje Samuelsen, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund

Ifølge Transportarbeiderforbundet har nemlig NHO-forbundet sagt opp tariffavtalen på den private delen av Tromsø havn for Norlines.

Det er fordi de mener tariffavtalen med Transportarbeiderforbundet bare skal gjelde i offentlige havner.

- I over 100 år har det aldri vært et skille mellom offentlig og privat på den måten, sier Samuelsen i LO-forbundet.

Gjennom en ILO-konvensjon som Norge har undertegnet (FNs arbeidstakerorganisasjon) er havnearbeidere sikret en fortrinnsrett på laste- og lossearbeid.

Det skal beskytte dem mot sosial dumping fra for eksempel skipsarbeidere med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I Norge er denne retten implementert gjennom tariffavtalen.

- ILO-konvensjonen skiller ikke mellom offentlige og private havner, sier Terje Samuelsen, og sier videre:

- I det øyeblikket vi aksepterer at en tariffavtale i Norge skal ha et skille på den måten ser vi for oss at vår fortrinnsrett og havnearbeidernes jobb forsvinner sakte men sikkert.

LO-forbundet mener nemlig at et skille mellom privat og offentlig havn vil åpne opp for at havneeiere bare leier inn en privat driver, og dermed kan unngå fortrinnsretten som er nedfelt i tariffavtalen.

- Dette vet selvsagt arbeidsgiverne er helt umulig for oss å gå med på, så vi hadde ikke annet valg enn å bryte forhandlingene, legger Samuelsen til.

- Må etablere helt andre avtaler

NHO Logistikk og Transport mener på sin side at denne saken må holdes utenom tarifforhandlingene.

- Vi hadde ikke mottatt dette kravet på forhånd, sier Tom Rune Nilsen, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, til E24.

Han sier at han håper partene skal klare å komme til en løsning om havnetariffen. Nilsen forteller også at forhandlingene om tariffavtalen med speditørene fortsetter som før.

- Frykter dere streik?

- Vi hadde trodd vi skulle klare å løse dette, og når det går til mekling er det selvfølgelig fare for streik, sier Tom Rune Nilsen.

Selv om direktøren for NHO-forbundet sier at de ser en vilje hos motparten for å modernisere tariffavtalen for havnearbeiderne, mener NHO-forbundet at avtalen ikke gjelder for private havner, slik som Transportarbeiderforbundet hevder.

- Avtalen dekker offentlige havner. Det har vært noen få private havner der det har kommet inn havnearbeidere, og det har vært praktisk å bruke tariffavtalen. Men eneretten til å laste og losse mener vi prinsipielt hører til offentlige havner.

- Det er nå enda klare for oss at vi må etablere helt andre avtaler i havene i Norge. Vi skal nå gå til megling og samtidig må vi intensivere arbeidet med nye havnetariffavtaler, som er i samsvar med tidens og markedets krav, sier Tom Rune Nilsen i pressemeldingen.

Denne fortrinnsretten har det blusset opp en full strid om, blant annet etter at danske Holship saksøkte havnearbeiderne og kontoret som administrerer dem i Drammen Havn.

Debatten har også rast mellom fagforeningene og ledelsen ved Oslo havn. Ved Risavika er det allerede satt i gang en boikottaksjon for å tvinge arbeidsgiversiden til å godta havnetariffen.

- Det eneste unntaket i våre tariffavtaler, er knyttet til bedriftshavner. Der kan bedriften bruke egne ansatte under forutsetning av at det kun losses og lastes bedriftens egne råvarer og produkter, sier Terje Samuelsen om fortrinnsretten.

Vil tilby faste stillinger

I dagens system har havnearbeiderne fortrinnsrett på loste- og lastearbeid mot at de stiller opp når det trengs og er tilgjengelige for havneselskapene når skip ankommer.

Flere aktører på arbeidsgiver- og eiersiden ønsker imidlertid å kvitte seg med fortrinnsretten som de mener fører til ineffektivitet og for høye kostnader.

På sikt ønsker NHO Logistikk og Transport å gå over til et system der havnearbeiderne er fast ansatt i terminalselskapene, og ikke at de leies inn fra administrasjonskontorene som i dag. Dermed mener de at fortrinnsretten kan fjernes fordi havnearbeiderne da får fast jobb.

- Vi vil gi dem fast ansettelse i terminalselskaper, slik at man jobber i et helhetlig system, sier Tom Rune Nilsen, som mener vilkårene de tilbyr i det nye systemet er generøst.

- Fagforeningen sier at dette ikke vil fungere i de mange mindre havnene i Norge der trafikken ofte er liten og delt opp. Hva sier dere til det?

- Det kan være noen steder der det ikke er praktisk mulig, men det får vi se på. I havner som Oslo, Risavika og Drammen for eksempel bør dette være mulig å få til, sier Nilsen i NHO-forbundet.

- Så dere ønsker å bli enige om denne nye strukturen i denne tariffrunden?

- Vi ønsker det, men det klarer vi nok ikke å få til på en todagers forhandling.

Les mer om striden rundt norske havner:

Drammen tingrett ga havnearbeiderne fullt medholdHavnekonflikten trappes opp: Anklager NHO for streikebryteriBoikotten ved Risavika havn er i gang - Ringte politietNHO ber regjeringen vurdere om egen tariffavtale er lovligNHO krever mer produktivitet ut av havnearbeiderneSaksøker havnearbeidere for monopolvirksomhet

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Det kan bli full havnestreik

 2. Havnestreik i Norge hvis meklingen bryter sammen

 3. NHO slo havnearbeiderne

 4. Annonsørinnhold

 5. 210 havnearbeidere varsler streik fra lørdag morgen

 6. Betalt innhold

  Havnearbeiderne kan få smekk av EFTA-domstolen