ALKOHOL I NÆRINGSLIVET: - Kvinnelige sjefer drikker mest

Er du sjef og kvinne, drikker du mer enn dine medsøstre, viser AKAN-undersøkelse.

SJEFER DRIKKER MEST:Kvinnelige sjefer drikker mer enn andre kvinnelige arbeidstakere, viser undersøkelse.

Sean Locke
  • Renate Sæle
Publisert:

Kvinner i ledende posisjoner har et høyere alkoholforbruk enn andre kvinner, men likevel ikke så mye som mannlige ledere, viser undersøkelse fra AKAN og Bergensklinikkene.

- Rapporten viser at kvinnelige sjefer drikker mindre enn mannlige sjefer. Noe av grunnen er at de føler seg som synlige rollemodeller, sier Kjetil Frøyland, direktør for AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk) til E24.

- Kvinnene ønsker ikke fremstå som berusede, og de har behov for kontroll, også over alkoholforbruket.

LES OGSÅ: 1 av 4 har vært bakfull på jobb

Direktøren har følgende råd for julebordet og andre sosiale jobbsamlinger:

  • Ledelse og ansatte må tenke over hvordan dere ønsker å ha det på julebordet. Hva skal til for at det skal bli en hyggelig kveld for alle?
  • Ledelsen bør formidle hvordan de ønsker å ha det, og hva som forventes av de ansatte
  • Sørg for å ha gode, alkoholfrie alternativer
  • Sett grenser for hvor mye som kan drikkes

LES OGSÅ: Kan jeg sparke ansatt etter julebordfyll?

- Utydlige regler

Undersøkelsen, som kom i høst, viser at bransjer som innebærer reising, seminarvirksomhet og representasjon, er forbundet med mer tilgjengelighet på alkohol.

- Vi ser også forskjeller på by og bygd. Bedrifter i urbane strøk har gjerne flere gråsonesituasjoner, altså situasjoner der ansatte drikker sammen med kollegaer, sier Frøyland.

Eksempel på gråsoner kan være fredagspils, julebord, blåturer og seminarer.

- I disse situasjonene er det ofte utydelig hva slags regler som gjelder, fordi situasjonene oftest skjer på fritiden. Samtidig kan det de ansatte gjør i disse situasjonene få store konsekvenser for arbeidsmiljø og omdømme til virksomheten, sier Frøyland.

LES OGSÅ: Dropp vinen-få jobben

PR og media

Jo flere gråsonesituasjoner bedriftene har, desto mer drikkes det i jobbsammenheng. En leder har flere arenaer og det er litt av grunnen til at sjefer drikker mer enn andre ansatte.

60 prosent av mannlige ledere oppgir at de drikker med jobben flere ganger i året eller oftere, mens 23 prosent av andre ansatte svarer dette.

For kvinner er forskjellen større. Mens 51 prosent av kvinnelige ledere oppgir at de drikker med jobben, er det bare 10 prosent av kvinnelige ansatte som gjør dette.

Frøylands erfaring er at PR, reklame, media og advokatbransjen er eksempler på yrker som har stor tilgjengelighet på alkohol.

- Men type stilling og mengde representasjon bestemmer mye av alkoholkonsumet.

- Utarbeid ruspolitikk

AKAN-direktøren mener bedriftene bør utarbeide en rusmiddelpolitikk som klart definerer hva som blir forventet av ansatte på jobben og i situasjoner som kan knyttest til jobb og alkoholbruk.

- Bedriftene bør ha intern dialog om hvordan de ønsker ha det på egne feiringer og når de representerer bedriften i ulike sammenhenger, mener han.

Undersøkelsen viser at tolv prosent av menn og åtte prosent av kvinner har et risikofylt alkoholforbruk, enten gjennom mye eller ofte drikking, eller i kombinasjon med negative alkoholrelaterte konsekvenser.

6300 kvinner og menn deltok i studien som ble gjort i 2009.

Flere saker på E24 Jobb

Publisert:

Flere artikler

  1. Mer overtid = mer alkohol

  2. En av tre hjemme i bakrus

  3. Kvinnelige ledere vil ikke drikke seg fulle

  4. Stadig færre får julebordet gratis

  5. Flest menn blir påspandert julebord