Foto: Colourbox
Jobbekspertene

Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?

Arbeidsgiver krever at medarbeideren går fra en stilling på 80 prosent til én på 100 prosent, og truer med oppsigelse om det ikke godtas.

 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
Publisert:

Spørsmål:

Min kone søkte og fikk tilslag på en stilling på 80 prosent.

Arbeidsgiver har fått et økt behov og ønsker å øke stillingen til 100 prosent. Dette ønsker imidlertid ikke min kone. Hun er fornøyd med sin ansettelseskontrakt fra 2005 med en stilling på 80 prosent. Arbeidsgiver truer nå min kone med å si opp 80 prosentstillingen, med andre ord si opp min kone hvis hun ikke går med på 100 prosent, og utlyse en ny stilling på 100 prosent.

Er dette gyldig oppsigelsesgrunn?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

En økning i stillingsprosent krever at arbeidsavtalen endres. Arbeidsgiver kan ikke gjøre endringen uten arbeidstagers samtykke. Det ligger altså utenfor arbeidsgivers styringsrett å øke stillingsbrøken til din kone.

Spørsmålet blir da, som du skriver, om det er saklig grunn til å gjennomføre en endringsoppsigelse – altså at arbeidsgiver sier opp den gamle arbeidsavtalen på 80 prosent stilling og samtidig tilbyr en fulltidsstilling.

Ved endringsoppsigelse stilles i utgangspunktet samme krav til saklig grunn som ved andre oppsigelser. I deres tilfelle er det virksomhetens behov for mer arbeidskraft som ligger bak en eventuell oppsigelse. Dette behovet er reelt nok, men begrunner ikke i seg selv et behov for å avslutte din kones arbeidsforhold.

For å gi saklig grunn til oppsigelse kreves det noe mer: Arbeidsgiver må kunne begrunne at de trenger å ha én og samme person i 100 prosentstilling, og dermed at det økte behovet ikke vil kunne dekkes godt nok med en person i 80 prosentstilling og en annen i 20 prosent stilling. Eksempler på forhold som kan gjøre en endringsoppsigelse saklig begrunnet, kan være at arbeidets art krever full tilstedeværelse og kontinuitet i oppfølgingen, eller full tilgjengelighet for eventuelle kunder. Et annet moment i vurderingen kan være at det er vanskelig å få ansatt kvalifiserte folk i en så lav stillingsprosent som 20 prosent.

Jeg kjenner ikke saken godt nok til å si om arbeidsgiver har saklig grunn for oppsigelse av 80-prosentstillingen. Din kone bør starte med å be om en redegjørelse fra arbeidsgiver om hvorfor det økte behovet ikke kan dekkes ved å ansette en annen person i en stilling på 20 prosent.

Svar fra Svànaug Bergland:

Dette er en type spørsmål som dessverre ikke lar seg besvare uten å kjenne forholdene bedre. Arbeidsgiver kan ha – eller kan ikke ha – saklig oppsigelsesgrunn alt avhengig av hva årsaken til at de må øke stillingsbrøken til 100 prosent.

Dette må din kone finne ut før hun foretar seg noe mer. Hun har jo vært ansatt i dette firmaet i mange år (siden 2005), så det kan jo være at arbeidsgiver kan være villig til å høre på noen gode innspill fra hennes side f.eks. om hvorledes arbeidsoppgaver kan organiseres eller gjøres annerledes slik at hun kan beholde sin 80 prosent.

Men igjen, om dette i det hele tatt er relevant avhenger jo av hva slags type virksomhet og jobb vi snakker om, og hvor gjerne de vil beholde henne. Kanskje arbeidsgiver kan tilby en annen stilling som kan utføres på 80 prosent? Når det gjelder 20-prosentstillinger, er det erfaringsmessig en lite ønskelig ordning for mange arbeidsgivere, og arbeidstagere.

Med mindre selskapet har kvalifiserte interne kandidater, f.eks. medarbeidere med lavere stillingsbrøk som kan tenke seg mer å gjøre, bør nok din kone være forberedt på motstand fra arbeidsgiver.

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

 2. Jobbekspertene: Har jeg rett på stillingsbeskrivelse fra oppdragsgiver?

 3. Jobbekspertene: Har deltidsansatte fortrinnsrett til deler av en stilling?

 4. Annonsørinnhold

 5. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

 6. Jobbekspertene: Er det en varslingssak eller en uenighet?