Finans Norge ikke felt for ordbruken «negerarbeid»

Advokatfullmektig Wahid Shah (27) klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda etter å ha blitt utsatt for det han mener var rasisme under et jobbintervju. Nemnda slår fast at Finans Norge ikke har brutt loven.

PREGET: Advokatfullmektig Wahid Shah mener han ble utsatt for diskriminering da han søkte jobb i Finans Norge.
Publisert:

I mars i fjor skrev E24 om advokatfullmektig Wahid Shah som opplevde det han mener var diskriminering under et intervju med Finans Norge.

Etter at Shah spurte om hva han kunne vente seg hvis han fikk jobben, omtalte en ansatt i Finans Norge arbeidsoppgavene som «negerarbeid». Finans Norge har beklaget hendelsen.

I etterkant av intervjuet klaget Shah inn saken til Diskrimineringsnemnda.

Les også

Har klaget inn Finans Norge til Diskrimineringsnemnda: – Preger meg veldig

Nå er klagen ferdigbehandlet: Finans Norge har ikke diskriminert eller trakassert Shah på grunn av etnisitet, ifølge nemnda.

– Det er skuffende at Diskrimineringsnemnda ikke har valgt å gi medhold i denne saken, selv om de uttrykker sterk tvil, sier Shah til E24.

Han mener imidlertid det er viktig å merke seg at nemnda anerkjenner at uttrykket «negerarbeid» er uakseptabelt og under andre omstendigheter kan utgjøre et brudd på forbudet mot trakassering.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post eller på kryptert melding via WhatsApp til +4791710595.

Vil at saken skal tas alvorlig

I klagen hos Diskrimineringsnemnda trakk Shah frem grunnlovsparagraf 98 som slår fast at «alle er like for loven», og at «ingen skal utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Shah mener at det som ble sagt under intervjuet førte til at han ble forskjellsbehandlet. I klagen legger Shah vekt på at Finans Norge «har uttalt seg diskriminerende og/eller trakasserende, nedlatende og ydmykende».

– Jeg vet at flere opplever dette gjennom min jobb som advokat, men at de ikke har ressurser eller ikke tør å si ifra, sa han til E24 i fjor.

Shah jobber selv med utlendingsrett og straffesaker knyttet til rasisme og diskriminering. Til E24 fortalte han at han ønsker å sette et søkelys på diskriminering i jobbsituasjoner, og at han ønsker at Finans Norge skal ta hendelsen alvorlig.

– Ordet kommer mest sannsynligvis ikke til å brukes igjen i Finans Norge. Sånn sett er jeg fornøyd. Men det er synd at Nemda ikke deler synspunktet mitt, sier Shah.

– Kanskje noen nå tenker at man bruke sånne ord uten at det får konsekvenser. Det vil være et uheldig signal å sende til allmennheten, sier han videre.

Les også

Finans Norge beklager håndteringen av diskrimineringssak: – En fullstendig feilvurdering

– Uheldig sak

Finans Norge skrev i sitt svar til Diskrimineringsnemnda at denne saken handler om en ytring og at bestemmelsen ikke omfatter dette.

– Dette er en svært uheldig sak. Vi har beklaget ordbruken, og understreker igjen at begrepet som ble brukt er helt uakseptabelt. Vi har gitt en uforbeholden unnskyldning for dette, og beklaget sterkt overfor kandidaten, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne til E24.

– At dette uakseptable begrepet ble brukt, har imidlertid ikke innvirket på ansettelsesprosessen. Selve ansettelsesprosessen har ikke vært diskriminerende. Vi registrerer at Diskrimineringsnemnda er enig i dette, sier han videre.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

– Har dere gjort noen endringer i etterkant av saken?

– Uavhengig av behandlingen i nemnda er det viktig at Finans Norge som organisasjon lærer av dette. Derfor har vi gjennomført en intern evaluering hvor også de tillitsvalgte var involvert, sier Fåne.

Kommunikasjonsdirektøren vil ikke utdype hva som kommer frem i evalueringen.

– Fint å bli ferdig med saken

Nemndas uttalelse er endelig, men saken kan tas til Sivilombudet. Shah er usikker på om han vil ta saken videre.

– Jeg trenger tid til å gruble litt. Jeg har nettopp fått avgjørelsen, og jeg vil lese den nøye og vil ta en vurdering før jeg tar det videre.

– Hva føler du nå?

– Det har gått over et år, så det er fint å bli ferdig med det. Saken tok mye tid i fjor.

Wahid Shah jobber nå i Utdanningsforbundet.

– Har du hørt noe mer fra Finans Norge?

– Nei, jeg har ikke hørt noe mer.

Selv om saken ikke gikk i Shahs favør, håper han at den kan bidra til økt bevissthet rundt problematikken og styrke kampen mot diskriminering i arbeidslivet.

– Selv om nemnda ikke har funnet det tilstrekkelig til at det er brudd, så synes jeg det er viktig at de skriver at det ikke er akseptabelt. Og så håper jeg at det kan legge føringer for fremtiden, sier han.

Les også

Finans Norge: «Negerarbeid» ble ikke brukt diskriminerende

Les også

Fikk beskjed om at jobben innebar «negerarbeid»

Publisert:

Her kan du lese mer om