Nettbuss: Utenlandskonkurransen knekker turbussbransjen

Utenlandske turistbusser utkonkurrerer norske busser. Bransjen er fortvilet over hvor lite myndighetene gjør.

TURBUSSKRIG: Turbussbransjen sier de blir utkonkurrert på pris av utenlandske busselskaper som kommer til Norge. Utenfor Vigelandsparken var det fredag stor busstrafikk, og de aller fleste bussene var utenlandsregistrert.
Publisert:

De siste årene har utenlandske turbusselskaper fått øynene opp for den norske sommeren. Den norske bransjen er fortvilet.

- Kabotasje er i ferd med å ta knekken på hele bransjen. Norske turbusselskaper kan ikke betale sjåførene 30 kroner i timen, sier Kai Kristoffersen.

Han er leder for Nettbuss Travel, Norges største turbussaktør.

Kabotasje er et ord for den transporten som utføres når hjemlandet til transportøren er forskjellig fra det landet transportøren utfører jobben i.

- De siste tre årene har situasjonen forverret seg kraftig. Nå transporterer utenlandske turbusser ikke bare egne lands turister, men også turister fra Asia og Amerika, sier Kristoffersen.

Kabotasje er egentlig ulovlig i Norge. Gjennom et tillegg i EØS-avtalen fra 2003 plikter likevel Norge seg til å godta midlertidig persontansportkabotasje fra EU- og EØS-medlemmer.

I 2003 hadde Nettbuss rundt 250 turbusser. For tre år siden var det antallet redusert til 100. I dag disponerer Nettbuss 80 turbusser. På samme tid har det totale antallet busser i selskapet økt fra 2.000 til over 3.000.

Sjekk hvordan det går med ditt lokale busselskap i E24 Bedrift.

Mange vil selge busselskapet sitt

Kai Kristoffersen, Nettbuss

Kristoffersen forteller at flere av turbussene hans nå står stille midt i det som tidligere var høysesongen. Samtidig får han stadig epost som vitner om bransjeforfallet.

- Jeg mottar ukentlig oppkjøpsforespørsler fra mindre firmaer som ikke klarer å drive lønnsomt lenger. For å få oppdrag må man ned på samme prisnivå som de utenlandske bussene, og det er umulig med det kostnadsnivået vi har i Norge, sier Kristoffersen.

Det samme opplever Helge Kvamme, driftssjef ved Jotunheimen og Valdresruten bilselskap.

- Jeg får stadig henvendelser fra mindre aktører som vil selge, sier han.

Kvamme mener situasjonen er uholdbar. For ti år siden hadde han rundt 25 turbusser i drift. I dag har han bare 5-6 turbusser, likevel har han ledig kapasitet midt i det som tidligere var høysesongen.

- Turistene vi pleide å hente på Gardermoen fraktes nå mer eller mindre utelukkende av utenlandske busser. Det samme gjelder for cruisebåttrafikken, der stort sett svenske og baltiske busser transporterer cruisebåtturistene lokalt langs kyst-Norge, sier Kvamme.

LES OGSÅ: Frykter for norsk skogindustris fremtid

- Bussjåførene må gå på NAV

Selskapene følger arbeidsvilkårene til det landet bussene er registrert i. Dette bidrar sterkt til at de utenlandske turbussene har et mye lavere kostnadsnivå.

Unibuss tur har sluttet å kjøre utenlandske turister til Vestlandet.

- Vi har ikke sjans til å konkurrere med busser som kommer fra Baltikum. De kommer jo med sine egne arbeidsvilkår, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss tur.

Nettbuss prøver ikke å konkurrere med utenlandsbussene på pris.

Jon H. Stordrange, NHO Transport

- Vi har ingen mulighet til å konkurrere prismessig med de utenlandske selskapene. Det er heller ikke ønskelig, da vi ville tapt mye penger på det, sier Kristoffersen.

NHO Transport sier de daglig mottar epost fra oppgitte busselskaper som ikke klarer å konkurrere på pris.

- Mange norske bussjåfører må gå på NAV om sommeren fordi det ikke finnes oppdrag til dem, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

- Kjører for 35 kroner i timen

Den svenske nettsiden Stoppa Fusket skrev i mai om to latviske bussjåfører som kjørte buss i Sverige for 29,50 svenske kroner per time.

Kim Øyen, sjåfør ved H. M. Kristiansens Automobilbyrå, sier at timesprisen for utenlandske bussjåfører ligger på samme nivå i Norge.

- Jeg snakket med en estisk sjåfør tidligere i sommer. Han fortalte at han kjørte for 35 kroner i timen, sier Øyen.

Floraen av utenlandske bussjåfører gjør det vanskeligere å være norsk turguide, ifølge kilder E24 har snakket med.

- Det er mange dårlige sjåfører som ikke kan norsk, engelsk eller tysk, sier en turguide til E24.

Tips oss om denne saken!

Send epost til journalisten

Ingen oversikt

I dag er det ingen som har oversikt over hvor mange utenlandske turbusser som befinner seg i Norge sommerstid.

Ordet midlertidig er ikke klarere definert i persontransportkabotasjeloven.

Det betyr at det er opp til hver enkelt å tolke hvor lenge utenlandske busselskaper kan frakte turister i Norge.

Det finnes ingen dokumentasjon på hva slags forhold bussjåførene lever under, annet enn det som har kommet fram i mediene.

Utrykket sosial dumping er flittig brukt i bransjen for å beskrive utviklingen.

- Jeg har sett pristilbud fra utenlandske busselskaper hvor det fremgår at sjåføren skal overnatte i bussen, sier Stian Schau Andersen, trafikkleder i Schaus buss.

Bransjen forteller om flere måter de utenlandske busselskapene angivelig sparer penger på.

- Vi sliter med at det er vanskelig å kreve inn bompenger fra de baltiske bussene, sier sjåfør i S-Buss Tore Kristian Sørlie. Han er også formann i Norges turbileierforbund.

- Myndigheten har lovet lenge at det skal innføres et krav til bombrikker i utenlandske busser, men dette er utsatt gang på gang, sier Sørlie.

Ifølge Nettbuss betaler en vanlig norsk turbuss 50.000 - 70.000 kroner i året i bompenger.

Også dieselen mener bransjen å vite at de utenlandske selskapene kutter kostnadene ved hjelp av.

- Vi vet at flere utenlandske selskaper tanker avgiftsfri diesel for å spare penger. Maksimumsboten for å fylle avgiftsfri diesel for en utenlandsk sjåfør er 5000 kroner, men minimumsboten for de norske er 100 000 kroner, sier Kristoffersen i Nettbuss.

Danmark og Tyskland er blant landene hvor utenlandske busser må betale en kilometeravgift på grenseovergangen. Frankrike har innført klare regler for hvor lenge turbussene kan være i landet.

Norge har ikke innført noen slike tiltak.

Samtidig skal Norge være ekstra attraktivt for utenlandske busselskaper, da et høyt kostnadsnivå og en kort sesong gjør det gjør det enkelt og effektivt å tjene penger.

For godstransport gjelder klare bestemmelser for hva som er lovlig og ikke lovlig kabotasje. Persontransportnæringen er ikke beskyttet av noen slike presiseringer.

- Vi er fritt vilt, ingen taler vår sak, sier Andersen.

Innstramming ble forkastet

I 2011 ble forsøkte Samferdselsdepartementet å stramme inn reglene. NHO Transport og den norske bussnæringen var noen av tilhengerne av forslaget, som blant annet gikk ut på at utenlandske busser ikke kunne oppholde seg i Norge i mer enn 30 dager.

Alle utenlandske busser skulle registrere seg i et web-basert register før de kjørte inn i Norge.

- Med det forslaget hadde vi fått mer kunnskap om hvordan kabotasje fungerer her i landet, sier Stordrange i NHO Transport.

LES OGSÅ: 16 hoteller ut av NHO i protest

Virke var imot

Hovedorganisasjonen Virke var, i likhet med majoriteten av distriktshotellene i Norge, imot presiseringen.

De advarte mot å innføre et tiltak de mente ville gjøre det enda vanskeligere for den norske turistnæringen å konkurrere.

- Turbussbransjens problemer må sees i sammenheng med omstillingene andre bransjer er i. Vi har for lengst passert smertegrensen for kostnadene vi har i Norge med tanke på internasjonalt konkurranseutsatte næringer. Regelverket må derfor baseres på fakta og utformes slik at ikke andre næringer blir skadelidende, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for reiseliv og kultur i Virke.

Presiseringen ble forkastet før den trådte i kraft. EFTAs overvåkingsorgan ESA hadde nemlig stilt spørsmål om lovligheten ved forslaget.

Solheim mener turbussbransjen må gå i seg selv om se på om deres forretningsmodell og drift er rigid nok for et brått skiftende marked.

- Jeg vil ikke bagatellisere bussnæringens utfordringer, men jeg er ikke særlig imponert over deres verdensbilde. Næringen har et eget ansvar for å være omstillingsdyktige, sier hun.

- Kommer ikke turistene til gode

Turbussbransjen sier det er turoperatørene, ikke turistene, som nå nyter godt av den lavere prisen de utenlandske busselskapene tilbyr.

- Vi sender hvert år ut pristilbud til turoperatørene, og det er disse prisene som blir brukt når turistene kjøper reisen, sier Kristoffersen i Nettbuss.

- Det er turoperatørene som tjener på dette. Tvert imot kan turistene tape på det, fordi de utenlandske bussjåfører gjerne er mye mindre kjent med norske veier, sier Stordrange i NHO Transport.

Turbussbransjen er opprørt over det de mener er tafatthet fra myndighetens side.

- Kontrollregimet er mye strengere når vi drar ut enn når de kommer til Norge. Vi får ikke lov til å kjøre inn i Tyskland før vi har forhåndsbetalt kilometeravgiften. I Norge kan alle kjøre over grensa på Svinesund uten at noen bryr seg om du har med noen ekstra liter avgiftsfri diesel, sier Knarbakk i Unibuss tur.

- Forstår bussnæringen

Samferdselsdepartementet sier de har forståelse for bussbransjens utålmodighet.

Sigrid Brattabø Handegard

- Vårt mål er å sikre norsk transportnæring. Vi er også opptatt av å forhindre sosial dumping, sier Sigrid Brattabø Handegard (Sp), politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Hun forteller at samferdselsminister Marit Arnstad jobber jevnlig med sine kolleger i EU og Norden for å påvirke EU-regelverket slik at det tar hensyn til at EU-landene har store individuelle forskjeller.

- Men det er krevende å forandre et regelverk som angår så mange land. Det er betydelig uenighet, og det vil ta tid, sier hun.

Handegard sier departementet ønsker å jobbe tett med turbussnæringen fremover for å finne effektive tiltak. Hun forteller at det tas sikte på å innføre et obligatorisk bompengesystem for utenlandske busser fra og med neste år.

Presiseringen av reglene ved godstransportkabotasje er ikke blitt påklaget i EU, og brukes i mange EU-land.

- Mitt inntrykk er at vi har langt flere allierte i EU når det gjelder behandling av kabotasje ved gods enn ved turbusser, sier Handegard.

LES OGSÅ:

Flere enn hver tredje lastebil er utenlandsk

16 hoteller ut av NHO i protest

Vi overnatter flere netter på hotell

Publisert:
Gå til e24.no