ESB: – Én av ti vil være arbeidsledig i 2017

Selv når Den europeiske sentralbanken (ESB) er ferdig med den massive pengetrykkingen vil eurosonen lide av høy arbeidsledighet, anslår sentralbanken.

DRAGHI`S HODEPINE: Den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi er retningsførende for pengepolitikken i eurosonen, som fremdeles er skadelidende av finanskrisen.
Publisert: Publisert:

I januar ble det kjent at ESB vil åpne seddelpressen på vidt gap ved å trykke opp 530 milliarder kroner hver måned.

Pengetrykking, som egentlig heter kvantitative lettelser, innebærer at sentralbanken utsteder nye penger for å kjøpe obligasjoner i markedet (se faktaboks).

Intensjonen er å redusere eurolandenes utgifter med å betjene statsgjeld, og stimulere bedriftene og husholdningene til å investere og forbruke mer.

– Rentelettelsene går hånd i hånd med en voksende etterspørsel etter kreditt for å finansiere investeringer i næringslivet. På lengre sikt vil dette øke produksjonspotensialet, uttalte sentralbanksjef Mario Draghi.

Hvis det slår til, vil det gi flere arbeidsplasser. Imidlertid må landene som ble hardest rammest av finanskrisen ikke ha for høye forventninger til virkningen av pengetrykkingen, advarer ESB i sin siste prognose, ifølge Financial Times (krever innlogging).

– Ekstremt skuffende

ECB tegner et bilde av permanente sår i arbeidsmarkedet ingen stimulansepakke kan lege.

9,9 prosent av arbeidsstokken i eurosonen vil være arbeidsløs ved utgangen av 2017, anslår økonomer i ESB.

– Det er ekstremt skuffende at beslutningstagerne i eurosonen fortsetter å tolerere et farlig og uakseptabelt høyt ledighetsnivå, sier Jonathan Portes, direktør ved Britain’s National Institute for Economic and Social Research, til Financial Times.

40 prosent ledighet

De sentrale, sørlige og østlige landene i Europa ble alvorlig rammet av arbeidsløshet etter finanskrisen.

I Hellas, Spania og Italia er arbeidsmarkedet særlig utfordrende. Over 40 prosent av befolkningen under 25 år står arbeidsløse.

Den økonomiske krisen har sådd frykt om at det vokser opp en «tapt generasjon» av arbeidsledig ungdom.

Les også

Tror sentralbanksjefen kutter to ganger før sommeren

Les også

IMF anbefaler Sveits å starte seddelpressen

Les også

Opptøyer og storstilt protest mot ESB i Frankfurt

Publisert: