- Slik takler du en illojal arbeidstaker

Den gamle salgssjefen snakker nedsettende om den nye salgssjefen i kundemøter - noe må gjøres. Jobbekspertene forteller hva.

E24s jobbeksperter Svanung Bergland og Thor-Arne Wullum
Publisert:

Spørsmål fra innsender:

Jeg leder en salgsbedrift med cirka 50 ansatte, de fleste er selgere. For en tid tilbake måtte vi ansette en ny salgssjef fordi den forrige ikke fungerte godt nok i stillingen. Den gamle salgssjefen fikk derimot tilbud om en ordinær selgerstilling, noe han takket ja til.

Den nye salgssjefen fungerer fint, og den gamle salgssjefen gjør en god jobb i sin nye stilling som selger. Alt er likevel ikke rosenrødt.

Jeg har nylig blitt kontaktet av to kunder som fortalte at den gamle

salgssjefen snakker nedsettende om den nye salgssjefen i kundemøter. Kundene våre synes dette er ubehagelig og ønsker ikke å bli del av en eventuell konflikt mellom to av våre ansatte. Jeg er redd vi kan miste kunder hvis dette fortsetter. Hva gjør jeg?

Svar fra Wullum:

Alle ansatte har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten gjelder selv om partene ikke utrykkelig har avtalt en slik plikt i arbeidsavtalen. Arbeidstakers lojalitetsplikt går i korte trekk ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med arbeidsgivers interesser.

Arbeidstaker kan ikke foreta seg noe som kan være skadelig for selskapet, og det følger klart av lojalitetsplikten at arbeidstaker ikke uberettighet kan omtale virksomheten på en negativ måte overfor tredjepersoner.

Dette må gjelde også i din situasjon der en selger omtaler en overordnet/en kollega på en måte som kan påvirke selskapet negativt.

- Kall inn til personalsamtale

Jeg anbefaler at du innkaller selgeren til en personalsamtale og konfronterer ham med det de to kundene har fortalt.

I møtet må det stilles krav om at selgeren opptrer profesjonelt i møte med selskapets kunder og det må fremheves at denne type opptreden ikke aksepteres. Du bør også vurdere om du skal gi ham en skriftlig advarsel for forholdene.

En skriftlig advarsel vil kunne bygge godt opp om en eventuell oppsigelsessak hvis selgeren fortsetter med den uønskede oppførselen.

Svar fra Svànaug Bergland:

Du sier at den gamle salgssjefen gjør en god jobb i sin nye stilling som selger.

Samtidig forteller du om episoder som får min Jobbekspert-kollega - helt berettiget - til å snakke om advarsler og eventuell oppsigelsessak.

Dette henger ikke på greip for meg. Den tidligere salgssjefens adferd er helt uakseptabel, men dessverre ikke så uvanlig i kjølvannet av den prosessen du beskriver. Ved å «degradere» den tidligere salgssjefen til en «ordinær selger» og ansette en ny i hans gamle stilling, har du tatt en risiko.

Jeg regner med at du har forsøkt å vurdere situasjonen nøye før du tok disse grepene og vurderte fordeler og ulemper. Det du gjorde, var sikkert i beste mening.

Eller var det «bare» et forsøk på å unngå en oppsigelses-sak, som er krevende for begge parter? Kanskje det hadde vært bedre for alle involverte - bedriften, den nye salgssjefen, den gamle salgssjefen og kundene dine - at den tidligere salgssjefen ble hjulpet ut av bedriften og over i en ny virksomhet der han kunne starte med blanke ark.

Etterpåklokskap vil du kanskje si, men det er ikke for sent å inngå en sluttavtale med ham nå som inkluderer et karriereutviklings- eller -omstillingsprogram.

Les også

Jobbekspertene: Disse spørsmålene om sykefravær kan du ikke stille

Les også

Jobbekspertene: Mannlig leder har vanskelig for å «holde seg i skinnet» - må han få sparken?

Publisert:

Her kan du lese mer om