Illustrasjonsfoto.

Jobbekspertene: Er et skjult lydopptak oppsigelsesgrunn?

En ansatt tok et skjult lydopptak av en samtale med sjefen. Er det grunn til oppsigelse? Jobbekspertene svarer.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Jeg er leder for et firma med omtrent 25 ansatte, hvor de fleste av oss driver med salg. Den siste tiden har jeg hatt problemer med en ansatt som ikke leverer på det nivået jeg forventer av ham. Jeg tok dette opp med ham i et møte for omtrent en måned siden.

Vi hadde et oppfølgingsmøte forrige uke hvor jeg gjentok kritikken av hans arbeidsprestasjoner, og sa at jeg ville vurdere å si ham opp hvis han ikke viser meg at han kan forbedre sine prestasjoner i løpet av høsten.

Nå har den ansatte fortalt meg at han har tatt lydopptak av samtalene uten at han sa fra om det til meg på forhånd. Han sier han gjorde det for å sikre seg bevis hvis jeg tenker å si ham opp. Er dette lovlig? Kan jeg sparke ham på bakgrunn av dette?

Les også

Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Etter norsk rett er det ikke straffbart å gjøre opptak av samtaler man selv deltar i. Motsetningsvis kan det være straffbart å gjøre opptak av samtaler man ikke selv er en del av.

Jeg forstår ditt spørsmål slik at du ikke konkret har truet ham med oppsigelse, men gjort ham oppmerksom på at vedvarende mangelfulle arbeidsprestasjoner kan gjøre at han kan bli sagt opp. Etter min oppfatning gir ikke dette arbeidstager noen sterk og god grunn til å gjøre det hemmelige lydopptaket. For å sikre seg bevis på hva som blir sagt i møtet kan arbeidstager i stedet for å gjøre skjulte opptak ta med seg tillitsvalgt, og /eller han kan be om at det føres protokoll som gjengir møtets innhold.

Den ulovfestede lojalitetsplikten er en helt sentral del av norsk arbeidsliv. Det følger av denne plikten at arbeidstager må opptre lojalt og utføre sine arbeidsplikter og ellers opptre på en måte som gagner arbeidsgivers interesser. Dersom arbeidstager bryter denne plikten kan det medføre både oppsigelse og avskjed, avhengig av hvor alvorlig pliktbruddet er. At arbeidstager gjør et skjult opptak av din samtale med ham er i utgangspunktet et brudd på lojalitetsplikten, særlig når det ikke synes som han var i en særlig presset situasjon hvor skjult opptak fremsto som eneste mulighet for å sikre bevis rundt grunnlaget for en eventuell avslutning av arbeidsforholdet. Til tross for dette er gjeldende rett likevel slik at et skjult lydopptak alene ikke gir grunnlag for avskjed eller oppsigelse. I kommende oppfølgingsmøter om hans arbeidsprestasjoner bør du kreve at han på forhånd opplyser om det vil bli gjort opptak av samtalen.

Les også

Jobbekspertene: Er det en varslingssak eller en uenighet?

Svar fra Svánaug Bergland:

Jeg oppfatter ditt spørsmål slik at samtalen du hadde med din ansatte, ikke var et formelt drøftelsesmøte som beskrevet i arbeidsmiljøloven, men en oppfølging av den første tilbakemeldingen du hadde gitt ham.

Det er en viktig jobb for ledere å gi medarbeiderne tilbakemeldinger og eventuelt diskutere konkrete tiltak for å forbedre en uønsket situasjon. Sånn sett stillinger jeg spørsmål ved hva han ville bevise. Dersom det ikke skjer en tilfredsstillende forbedring i prestasjonene, og du ser deg nødt til faktisk å starte en mulig oppsigelsesprosess, må du innkalle til et drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljølovens pgr. 15–1. I et slikt tilfelle har den ansatte rett til å ha med seg en representant/tillitsvalgt.

I min erfaring hender det nå fra tid til annen at den ansatte eller den ansattes representant ønsker å gjøre lydopptak av drøftelsene. Med den historikken du har her, bør du eventuelt gjøre oppmerksom på at du forventer at han opplyser om det vil bli gjort lydopptak av samtalen. Det høres for meg ut som tillitsforholdet mellom deg og den ansatte ikke er det beste. Gjensidig tillit er en viktig motivasjonsfaktor. Jeg råder deg til å forsøke å etablere en nærmere relasjon med din medarbeider, vise i praksis at du er tilgjengelig for ham og oppfordre ham til å søke råd og støtte hos deg når han trenger det.

Les også

Jobbekspertene: Kan man si opp en selger som ikke selger?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Jobbekspertene
  2. Jobbekspertene
  3. Thor-Arne Wullum
  4. Svànaug Bergland
  5. Jobb

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

  2. Jobbekspertene: Hva skal til for å si opp noen i prøvetiden?

  3. Jobbekspertene: Sjefen gjør arbeidsmiljøet dårlig. Kan jeg gå til pressen?

  4. Ekspertene om psykisk helse under pandemien: – En utfordrende tid for ledere

  5. Sparkede Wizz Air-piloter reagerer på lekket lydopptak