Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos profilert PR-byrå

Gambit-sjef Henrik Halvorsen har tatt grep for å etterkomme pålegg om arbeidstid og bruk av arbeidsavtaler som ikke gir ansatte rett på overtidsbetaling.

TAR GREP ETTER TILSYNSSMEKK: - Vi har opprettet en egen komité og saksbehandlingsstruktur som skal ha i oppgave å vurdere hvilke ansatte som skal kategoriseres som «særlig uavhengige», sier Gambit-sjef Henrik Halvorsen.
Publisert:

Arbeidstilsynet har funnet brudd på arbeidsmiljøloven hos Gambit Hill+Knowlton etter et tilsyn ved et av landets største PR-byråer denne høsten, viser dokumenter E24 har fått innsyn i.

Tilsynet har resultert i to pålegg fra tilsynet, som krever at Gambit retter opp i «forhold som ikke er i samsvar med regelverket».

– Vi er i prosess for å samle informasjonen som trengs for å oppfylle dette og vi vil etterkomme de tidsfristene som er satt i påleggene fra Arbeidstilsynet, skriver Gambit-sjef Henrik Halvorsen til E24.

Tilsynets reaksjon retter seg blant annet mot PR-byråets utstrakte bruk av arbeidsavtaler som plasserer ansatte i «særlig uavhengige stillinger» – en stillingstype som er unntatt bestemmelser rundt arbeidstid, og ikke gir ansatte rett på ekstra betaling for overtidsarbeid.

Les også

Rederfamilie i milliardstrid: Pr-byrå byttet til opprørerne

Flertallet på unntaks-kontrakter

Arbeidsmiljøloven gir unntaksvis mulighet for å bruke slike arbeidsavtaler for arbeidstakere som ikke er del av ledelsen, men som likevel har «overordnede og ansvarsfulle stillinger».

Derimot er det ikke lov å bruke stillingstypen gjennomgående i en organisasjon, slik at «vanlige» ansatte mister rett på eksempelvis ekstra lønn for overtidsjobbing.

Blant konsulentstillingene i Gambit er likevel 8 arbeidstakere på vanlige arbeidskontrakter, mens 35 er i «særlig uavhengige stillinger», ifølge tilsynets rapport.

Dette inkluderer rådgivere, assisterende rådgivere og seniorrådgivere i byrået.

Arbeidsavtalene regulerer arbeidstiden til 08-16 mandag til fredag – men opplyser også at «Medarbeideren må imidlertid være forberedt på både kvelds- og helgearbeid når dette er påkrevd», bemerker Arbeidstilsynet.

Les også

Vendte XXL ryggen etter avsløringer – nå kan Nav snu

Gambit: «Mindre passende for vår virksomhet»

Gambit har sendt tilsynet sin vurdering av hvorfor stillingene skal være unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men uten å få tommel opp:

«Arbeidstilsynet finner at den vurdering som er gjort ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer at stillingene er lovlig unntatt arbeidstidsbestemmelsene med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (2)», heter det i tilsynsrapporten, som fastslår at dette er et brudd på arbeidsmiljøloven.

Tilsynet understreker at muligheten til å bruke slike kontrakter er såpass restriktiv, at man ikke kan unnta en hel stillingstype – det alltid må gjøres en individuell vurdering. Gambit har fått pålegg om å vurdere kontraktene på nytt innen 16. desember.

I tillegg har selskapet fått pålegg om å rette det Arbeidstilsynet mener er brudd på lovens krav til registrering av arbeidstid.

I sitt svarbrev til tilsynet, som også E24 har fått innsyn i, skriver Gambit at de er «en utpreget kunnskapsvirksomhet, som stiller høye krav til våre arbeidstakeres selvstendighet i oppgaveutførelsen og problemløsningen for våre kunder».

«Vårt internasjonale tilsnitt gjør også at den tradisjonelle definisjonen av arbeidstid innenfor faste tidspunkt på dagen er mindre passende for vår virksomhet», fremholder Gambit i svarbrevet.

Komité skal vurdere hva ansatte regnes som

Etter å ha mottatt Gambits kommentarer har imidlertid Arbeidstilsynet opprettholdt begge sine pålegg.

Gambits administrerende direktør, Henrik Halvorsen, opplyser til E24 at de allerede har tatt flere grep etter at at Arbeidstilsynet ga dem det han kaller en «tilbakemelding på forbedringspotensialer i vår virksomhet».

– Vi oppfatter ikke at Arbeidstilsynet har konkludert med at vår praksis med unntak fra arbeidstidsreglene bryter loven. Arbeidstilsynets pålegg innebærer at de ber om ytterligere informasjon om vurderingene vi gjør overfor de ansatte som kategoriseres som «særlig uavhengig» etter arbeidsmiljøloven, skriver Halvorsen i en e-post.

– Vi har så langt belaget oss på en vurdering basert på stillingsnivå, men vi må også gjøre en individuell vurdering utover dette og det må saksbehandles på en annen måte. Etter inspirasjon fra advokatbransjen, som i praksis opererer på samme måte som vår virksomhet, har vi derfor opprettet en egen komité og saksbehandlingsstruktur som skal ha i oppgave å vurdere hvilke ansatte som skal kategoriseres som «særlig uavhengige».

Publisert: