Songa får inn tusener av søknader på nye riggjobber

I løpet av året får riggselskapet Songa Offshore fire nye rigger som skal i drift i Nordsjøen. Selskapet oversvømmes nå av søkere til rundt 700 nye stillinger.

SNART KLAR: Riggen Songa Endurance under bygging ved DSME-veftet i Sør-Korea.

Songa Offshore
 • Jostein Nissen-Meyer
Publisert: Publisert:

Det siste året har vært preget av stadig nye permitteringer og oppsigelser innen olje- og oljeservicesektoren. Men det finnes unntak; riggselskapet Songa Offshore får i år levert fire nye borerigger som skal på kontrakt med Statoil og for å drifte disse trengs det rundt 700 personer.

– Vi har stor pågang ja, bekrefter rekrutteringsleder i Songa Offshore, Gunvor Drange, overfor E24.

Songa har kjørt to store kampanjer i jakten på nye arbeidstagere, en i fjor vår som gikk over tolv uker og tiltrakk seg ikke mindre enn 10.000 søkere, og en noe kortere i fjor høst som resulterte i 6.000 søkere.

– Vi er godt over halvveis nå, men vi har fortsatt en del igjen. Vi må fylle opp etter hvert som riggene blir levert, sier Drange.

De aktuelle kampanjene ble kjørt på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn og bannere på flytoget. I tillegg har man opprettet en nettside, jobbisonga.no, der man legger ut alle de ledige stillingene. Samtidig lyser man også ut på finn.no og offshore.no.

Les også

Oljeserviceselskap med millionkontrakt: - Vil ikke bli aktuelt å oppbemanne igjen

Enorm jobb

Drange tror at det vanskelige jobbmarkedet man ser innen oljebransjen for tiden, har en god del å si for søkerantallet.

– Hvordan klarer dere å sile og komme dere gjennom tusenvis av søknader?

– Jeg har et veldig godt team med meg. Vi har vært flinke og veldig strukturerte, hvis ikke hadde vi aldri greid det. Alle som har søkt har fått en tilbakemelding.

Drange opplyser at man først foretar en siling gjennom såkalte screeningspørsmål, før man deretter går grundigere til verks. Når man har kommet så langt som til intervjuprosessen vil det også være en fagperson til stede på intervjuet slik at man er sikker på å få den kompetansen man er ute etter.

Ønsker seg jobb i «oljå»

Det er naturlig nok ikke alle søkerne som kvalifiserer til en jobb.

– Det er helt klart en del som nok først og fremst ønsker jeg en jobb «innen oljå» og sender inn en søknad.

Drange viser til at en utlysning for DVO-arbeidere (grunnleggende dekksarbeider) tiltrakk seg 1.700 søkere, hvorav rundt 350 kunne karakteriseres som kvalifiserte.

– Vi prøver så best som mulig å spisse annonsene. Vi er ikke interessert i å ha flest mulig søkere, men å få kvalifiserte søkere.

Fortsatt mulighet

For dem som ikke har fått tilslag på sine søknader er det fortsatt et håp.

– Manger er fortsatt med i loopen og vi trenger som sagt fortsatt mange arbeidere. Vi vil legge ut fortløpende nye stillinger da de materialiserer seg.

Av den kraftige oppbemanningen Songa nå gjennomgår er det ikke kun til de fire nye riggene, men også et visst antall personer til selskapets tre eksisterende rigger.

På de nye riggene trenger de en bemanning på 177 personer per rigg.

Første rigg leveres i mai

Riggen Songa Equinox skal leveres i midten av mai, deretter ventes Songa Endurance mot slutten av juli, mens de to siste, Songa Encourage og Songa Enabler, skal leveres i henholdsvis slutten av september og november.

Riggene, som bygges i Sør-Korea, har en pris på 685 millioner dollar, eller 5,4 milliarder kroner, per stykk.

Alle de tre riggene vil gå på åtteårige kontrakter med Statoil, og deretter er det fire treårige opsjoner på kontraktsforlengelse.

Les også

Statoils riggsjef har ikke opplevd noe lignende

Les også

Slik får du sommerjobben i det pressede tekno-markedet

Les også

Kværner må la opptil 500 ansatte gå

Publisert:

Flere artikler

 1. Resultatnedgang for Songa:
  Starter snart den lange turen til Norge

 2. Betalt innhold

  Songa har ansatt 800 nye riggarbeidere

 3. Betalt innhold

  En rigg inn, en på vei og en gammel parkeres

 4. Songa varsler stor refinansieringspakke

 5. Betalt innhold

  Her skal de ansette 300 offshorearbeidere