Vil bedre kvinneandelen i IT med å hente fra finans, handel og offentlig sektor

En drøy fjerdedel av ansatte i IT-bransjen er kvinner, noe Evry og ODA-Nettverk mener er altfor lavt. Evry sier at endringene i IT-bransjen gjør at de leter etter talenter fra andre bransjer. 

  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

IT-selskapet Evry havner akkurat på snittet i Norge, med 28 prosent kvinner. Innen 2025 skal har de som mål om å ha 40 prosent kvinner i selskapet.

– Det tror vi også er realistisk. Balanse er viktig, ikke bare når det kommer til kjønn, men også kulturell bakgrunn, alder og så videre. Dette er viktig for at vi skal forstå kundene våre, som er en speilingen av befolkningen i Norge og Sverige, sier Per Hove, som er administrerende direktør i Evry.

LØFT: Kristine Hofer Næss, som er styreleder i ODA-nettverk, viser til flere studier som viser løftet bredrifter får av bedre kjønnsbalanse.

Å ha en god kjønnsbalanse mener han også er viktig for å skape en bedre arbeidsplass.

– Det er viktig for å få tak i de største talentene, sier Hove.

ODA-Nettverk, som jobber for å styrke kvinnenes posisjon i tech-bransjen, er enig i at kvinneandelen i dag er for lav. Også de har satt 40 prosent kvinner i IT-bransjen innen 2025 som mål.

– De gode ideene kommer når man kan hente de fra begge kjønn. Det vises i mange studier at mangfold er med på å øke innovasjonsgraden, og forskningen viser at lønnsomheten i privat sektor øker når med når kjønnsbalansen er bedre, sier styreleder Kristine Hofer Næss.

Vil rekruttere bredere

Evry mener at bransjen må samarbeid bedre, og at det ikke er en langsiktig løsning å konkurrere om de kvinnene som er i bransjen. En løsning de trekker frem, er at IT-selskapene må bli bedre på å rekruttere kvinner fra andre bransjer.

– Vi ser et potensial for å styrke mangfoldet og kvinneandelen gjennom å kapre talenter i alle aldre fra andre bransjer, eksempelvis industri, bank, retail og offentlig sektor, sier han.

Dette får de støtte ifra ODA-Nettverk.e

Les også

Det er SHE-gründerens råd for bedre kjønnsbalanse på toppen: – Flere kvinner må forstå økonomi og finans

– Når teknologien blir en del av alle bransjer, så trenger vi bredere kompetanse. Dette går inn i mangfoldsbegrepet, som ikke bare gjelder kjønn, men også blant annet alder og bakgrunn, sier Hofer Næss.

OPP: Per Hove, administrerende direktør i Evry, sier at de skal få kvinneandelen opp fra 28 til 40 prosent innen 2025.

Vil løfte frem forbildene.

I ODA-Nettverk mener de det er viktig å profilere kvinner i teknologibransjen for å bedre rekrutteringen.

– Her har vi blant annet samarbeidet med Abelia, hvor vi på kvinnedagen offentliggjør en kåring av næringslivets topp 50 kvinner innen teknologibransjen. Vi har fått tilbakemelding fra tidligere år om at de som har vært på listen har blitt mer bevisste på at de faktisk er rollemodeller, sier Hofer Næss.

Les også

Stor undersøkelse: – Viser at selskaper med ambisjoner må ha kvinner i toppledelsen

Evry mener det utdannes altfor få kvinner på IKT-studier – hvor 22 prosent av dem som blir uteksaminert i vår er kvinner.

– Vi som selskap og bransjen for øvrig kan bli bedre på å forklare hva IT er i fremtidens samfunn for å få flere kvinner til inn på disse utdanningene. IT er i dag overalt, enten du jobber med å programmere for Tesla eller på et Nav-kontor. Bransjen må jobbe mer med dette ned mot barne- og ungdomsskolene i tillegg til videregående skole, sier Hove.

– Vi må rett og slett vise elevene verdien av matte og realfag.

Kompetanse over kjønn

Evry-sjefen mener at målet om 40 prosent kvinner ikke skal gjøre at de ansetter etter kjønn i stedet for kvalifikasjoner.

– Men det er selvfølgelig en fare. Vi er tydelig på at den dyktigste kandidaten skal ansettes – uansett hva. Samtidig endrer vi rekrutteringsprosessene våre slik at vi skal få ansatt flere kvinner. Vi bruker i dag spillbasert rekruttering, der vi ser at vi får 40 prosent kvinner av dem som går videre. Algoritmene her gjør at vi får en jevnere fordeling mellom kvinner og menn, blant annet ved at tidligere tester har favorisert hastighet over kompetanse, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvinner
  2. Likestilling
  3. Evry

Flere artikler

  1. – Gir en ekstra motivasjon

  2. Helsestartups får stryk på mangfold

  3. Balanse i regnskapet

  4. Fersk likestillingsrapport fra finansbransjen: – Ta ansvar for egen karriere

  5. – Vi har ikke vært gode nok til å jobbe med å få frem kvinner